palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

75 milliárd forintot oszt szét a Kormány a magyar falvaknak

75 milliárd forintot oszt szét a Kormány a magyar falvak számára egyházi, valamint az önkormányzatok által üzemeltetett közösségi terek felújítására és létrehozásra, a magyar falvak megújítására, minőségi életjavításra.

A falusi közszolgáltatások minőségének javítására 75 milliárd forint áll rendelkezésre.

A programban 18 célterületre lehet pályázni:

 1. Egyházak pályázhatnak:
  • üresen álló egyházi tulajdonú épületek – volt parókiák, plébániák, egyházi iskolák – felújítására, programok szervezésére, eszközvásárlásra és a közösségi életet szervező személyek bérének és járulékának a költségeinek támogatására.
  • temetők felújítására
 2. Önkormányzatok pályázhatnak
  • bölcsődék és óvodák létesítésre, felújítására, bővítésére
  • orvoslakások építésére, orvosi rendelők felújítására vagy építésére, orvosi eszközök beszerzésére akár 100 millió forintos nagyságrendben is,
  • belterületi utak és járdák felújítására,
  • falu- és tanyagondnoki szolgálatok gépjármű-pályázataira (5 milliárd forint keretösszeg)
  • a falu- és tanyagondnokok bérezésére (3 milliárd forint keretösszeg)
  • ötezer lélekszám alatti települések életminőségének a javítására
  • Falusi útalap (50 milliárd Ft keretösszeg)
  • polgármesteri hivatal felújítás
  • sportparkok építése
  • okospontok kialakítása

Pályázók köre: helyi önkormányzatok és – két célterületen – az egyházak

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A pályázati kiírások ütemezetten jelennek meg ebben az évben, várhatólag februártól. Az önkormányzatokkal szemben nincs önerőelvárás, a finanszírozásnál pedig előnyt élveznek majd az alacsonyabb adóerő-képességű települések.

A pályázatok a Magyar Államkincstár bonyolítja le, a nyertesek rövid időn belül hozzájuthatnak a támogatási összeghez, és a pályázatok előfinanszírozottak lesznek.