palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A 2009. ÉV TURISZTIKAI RENDEZVÉNYE A TISZA-TAVI RÉGIÓBAN CÍMŰ DÍJ pályázata

magyart turizmus palyazatA Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság és a Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága a fenti cím elnyerése érdekében pályázati felhívást tesz közzé. A verseny célja, hogy a régióban megvalósuló turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvényeket ösztönözzük programjaik minél magasabb színvonalú megvalósítására, az egyéni ötletek megvalósítása révén a magasabb látogatottság elérésére, továbbá erősítsük ezen kiemelkedő rendezvények marketing munkáját.

A cím elnyerése nem jár közvetlen pénzügyi támogatással, de a régióban kiírt rendezvény támogatási pályázatok elbírálásánál előnyt jelent. A Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság által végzett kommunikációs munka során, a kiadványokban és médiában való megjelenésekben egy évig kiemelten kezeli a címet elnyert rendezvényeket:

 • az Utazás 2010. kiállításon ingyenes megjelenési lehetőséget biztosít,
 • a belföldi vásárokon a nyerteseket bemutató forgó roll up-ot elkészítettjük és  minden vásáron kihelyezzük ingyenesen
 • minimum egy kampány szóróanyagában (min. 10 ezer pld) ingyenes megjelenést biztosít,
 • regionális rádiókban minimum egy alkalommal reklámriport hangzik el a szervezővel,
 • a nyertes jogosult „az Év turisztikai rendezvénye…” logó és név használatára,
 • ingyenesen elkészíttetjük a rendezvény plakátját (1 db A/1-es 4 színes laminált)
 • kiemelt megjelenést biztosítunk a régiós honlapon „Az év turisztikai rendezvénye” menüpont alatt.
 • internetes reklám bannerben egy hónapig ingyenes megjelenést biztosítunk a honlapon a rendezvény előtt.

A rendezvény szervezőinek egy rövid (max. 2 oldal terjedelmű) pályázati anyagot kell benyújtania a Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósághoz.

A pályázat benyújtására jogosultak:

Minden olyan rendezvény benevezhető, amely már legalább két alkalommal megrendezésre került, turisztikai jelentősége van (vendégköre minimum 500 fő, s a helyi és környékbeli lakosok aránya 50% alatt marad) és a régió illetékességi területén belül valósul meg.

A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre és értékelésre:

 • Helyi és térségi vonzerővel rendelkező kis és közepes rendezvények
 • Regionális és/vagy országos vonzerővel rendelkező közepes és nagy rendezvények

A pályázatban feltüntethető a megcélzott kategória, de a bírálóbizottság jogosult az attól függetlenül történő besorolásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó rövid turisztikai szempontú bemutatását;
  • Milyen megfontolásból rendezi a rendezvényt?
  • A rendezvény szervezésén túl milyen kapcsolatban van az idegenforgalommal?
  • Kik a partnerei a szervezésben?
 • A rendezvény részletes, a szereplők felsorolására is kiterjedő programját;
 • A rendezvény piacra vitelének módját, marketing tervét;
  • Hogyan egyeztethető össze a rendezvény jellege a térség hagyományaival, adottságaival?
  • Kik a célcsoportok, hogyan éri el azokat?
 • Az alkalmazott marketing eszközöket – megjelent hirdetéseket;
  • Hol és hogyan reklámozza a rendezvényt?
 • A rendezvényen résztvevő látogatók számát és összetételét;
  • Látogatók össz. létszáma
  • Összetétel: helyi, környékbeli, távolabbról érkező magyar vendég (esetleg külön a jellemző nagyvárosok), külföldi
 • A településen található szálláshelyek pontos kihasználtsága a rendezvény előtt, alatt és után;
  • Szálláshelyek, férőhelyek száma a településen vagy a rendezvény vonzáskörzetében
  • Kihasználtsági mutatók a fentiek szerint
 • Az esemény turisztikai eredményeinek bemutatását
  • Milyen arányban térnek vissza a vendégek a térségbe a rendezvény után?
  • Hogyan nő a látogatottság az egymást követő években?

A pályázatok benyújtása:
A pályázatokat egy eredeti, három másolati példányban és digitális formában (e-mail, CD, floppy), magyar nyelven kell a Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság címére eljuttatni: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.
e-mail: rmitiszato@itthon.hu

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 15.

A pályázatok értékelése:
A pályázatok értékelésének előfeltétele a formai követelmények maradéktalan betartása. A benyújtott pályázatok hiánypótlására egy alkalommal kerülhet sor a befogadástól számított 10 napon belül. A pályázatok bírálatát a Tisza-tavi RIB tagjaiból és turisztikai szakemberekből álló 6 fős bíráló bizottság végzi.

A nyertes pályázatok a Regionális Marketing Igazgatóság Hírlevelében, a Panoráma újságban és a Turizmus Bulletinben kerülnek nyilvánosságra. A döntést követő 30 napon belül a pályázók írásban is értesítést kapnak. Az oklevél átadása a régió szezonzáró fórumán történik meg. A nyertessel a Regionális Marketing Igazgatóság együttműködési megállapodást köt.

További felvilágosítás a Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóságon kérhető: Tel: 59/351-753

Forrás: Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság