palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Észak-Alföld Régió Ajánlásával megjelölés megszerzésére irányuló nyílt pályázat

eszak-alfold-ajanlasavalA pályázat célkitűzése hogy olyan, az Észak-alföldi turisztikai régióhoz kötődő és azt fémjelző termékeket kutasson fel, (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) amelyek méltán képviselik a régió értékeit. A kiválasztott termékek/rendezvények/szolgáltatások kommunikációjukban (reklám, egyéb marketingkommunikációs tevékenység) felhasználhatják az “Észak-alföldi régió ajánlásával” minősítést, illetve használhatják a megjelölés grafikai emblémáját.

A minősítéssel ellátott termékek megjelenítésre kerülnek a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság kommunikációjában, illetve azokon az alkalmakon (vásárok, bemutatkozási lehetőségek), ahol a régió, mint résztvevő szerepel.

A pályázat általános céljai:

 • A kiválasztott termékek/rendezvények/szolgáltatások arculatának, és ezen keresztül a régió arculatának erősítése,
 • a kiválasztott termékek/rendezvények/szolgáltatások megkülönböztetése a megjelölés által,
 • a fogyasztók/vendégek tájékoztatásán keresztül a fogyasztói döntés befolyásolása,
 • a régió több dimenziós bemutatása,
 • a régió jellegzetességeinek hangsúlyozása.


A támogatás módja: Megjelölés
A megjelöléssel ellátott termékek/rendezvények/szolgáltatások megjelenítésre kerülnek a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság kommunikációjában, illetve azokon az alkalmakon (vásárok, bemutatkozási lehetőségek), ahol a régió, mint résztvevő szerepel.

A pályázaton való részvétel feltételei:

Az Észak-alföldi régió ajánlásával megjelölés megszerzésére irányuló nyílt pályázat keretében pályázhat minden egyéni és társas vállalkozás, aki

 • gazdálkodói tevékenységét az Észak-alföld turisztikai régió közigazgatási területén (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) végzi és
 • olyan terméket állít elő, amely Észak-alföldi terméknek minősül
 • rendezvények és szolgáltatások esetében az Észak-alföldi turisztikai régió területén valósul meg.

Jelen pályázat keretében Észak-alföldi terméknek minősül az a termék,

 • melyet teljes egészében az Észak-alföldi régiót kitevő területen állítottak elő és
 • melynek előállításához felhasznált import vagy belföldi, de nem régióbeli anyagok, termékek vagy szolgáltatások aránya nem haladja meg a bekerülési költség 49%-át.
 • Észak-alföldi rendezvény/szolgáltatásnak minősül az rendezvény/szolgáltatás, amely az Észak-alföldi turisztikai régió területén valósul meg.

A pályázaton olyan termékek vehetnek részt, amelyek az alábbi termékkategóriák egyikébe sorolhatók:

 • élelmiszernek minősülő termékek,
 • felsőruházati cikkek, lábbelik,
 • mindennapos használati cikkek,
 • élvezeti cikkek,
 • tartós fogyasztási cikkek,
 • népművészeti tárgyak,
 • illatszerek, vegyi áruk.

A pályázaton azok a rendezvények/szolgáltatások vehetnek részt, amelyek a következő kritériumoknak megfelelnek:

 • hagyományteremtő
 • az Észak-alföldi régió területén valósul meg
 • minimum régiós jelentőségű, országos vagy nemzetközi jelentőségű
 • tervezett látogatók száma min: 2000 fő

A pályázaton olyan egyéni és társas vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek az adott termék előállításához és forgalmazásához szükséges hatósági engedélyekkel, illetve nincs köztartozásuk (adó-, vám és járuléktartozás). Ezen kritériumoknak való megfelelést a pályázónak dokumentumok bemutatásával igazolnia kell.

Egy vállalkozás maximum 5 db pályázatot nyújthat be. Több pályázati anyag beadásánál minden termékleíráshoz a kitöltött pályázati űrlapot csatolni kell. Az űrlap nélkül érkező termékleírásokat a bíráló bizottságnak jogában áll a pályázatból kizárni.

A pályázat tervezett időrendje

Beadási határidő: 2009. október 30.

A szervezőknek jogukban áll a fent említett időpontokat megváltoztatni.

Hogyan kell a pályázatot beadni?
Minden pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell személyesen vagy postán lezárt borítékban a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Marketing Igazgatóság részére eljuttatni legkésőbb 2009. október 30-ig. E dátum után beérkezett pályázati anyagokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Levélcím: 5001 Szolnok, Pf.: 330
Személyes benyújtás esetén: 5000 Szolnok, Sóház u. 8. I/1.

A borítékon jól láthatóan kérjük feltűntetni:

„Pályázat az Észak-alföldi régió ajánlásával megjelölés megszerzésére”

A pályázat minden példánya a pályázati űrlapból (lásd lentebb), illetve a termék/rendezvény/szolgáltatás leírásból és az ahhoz csatolt bemutató anyagokból (fénykép, termékleírás, műszaki leírás) valamint az aláírt és lepecsételt Nyilatkozatból áll.

A pályázatot írógéppel vagy kézírás esetén nyomtatott nagybetűkkel kitöltve kell benyújtani. A folyó kézírással kitöltött pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

Az űrlap pontos és helyes kitöltéséért a pályázó felelős. Pontatlanul, tévesen, hiányosan kitöltött űrlap utólagos javítására, kiegészítésére felhívás alapján, az ott megjelölt határidőben van mód.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó cégkivonatát vagy vállalkozói igazolványát, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak köztartozása nincs.

Letölthető dokumentumok:

pályázati kiírás és űrlap

További információ

Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság
5001 Szolnok, Sóház u. 8. I/1. Pf.: 330
Tel: 56/516-110; Fax: 56/516-116
E-mail: rmiszolnok@mtrt.com

Forrás: eszakalfoldi.hu