palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A 2009. év turisztikai szolgáltatója a tisza-tavi régióban díj

magyart turizmus palyazatA Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság és a Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága a fenti cím elnyerése érdekében pályázati felhívást tesz közzé. A verseny célja, hogy a régióban működő turisztikai szolgáltatók magas színvonalú munkáját elősegítsük, szolgáltatásaikat széles körben megismertessük, a piacra jutásukat és marketing munkájukat erősítsük.

A cím elnyerése nem jár közvetlen pénzügyi támogatással, de a régióban kiírt turisztikai pályázatok elbírálásánál előnyt jelent. A Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság által végzett kommunikációs munka során, a kiadványokban és médiákban való megjelenésekben egy évig kiemelten kezeli a címet elnyert szolgáltatókat:

 • az Utazás 2010. kiállításon ingyenes megjelenési lehetőséget biztosít,
 • a belföldi vásárokon a nyerteseket bemutató forgó roll up-ot elkészítettjük és minden vásáron kihelyezzük ingyenesen
 • minimum egy kampány szóróanyagában (min. 10 ezer pld) ingyenes megjelenést garantálunk,
 • regionális rádiókban minimum egy alkalommal reklámriportot készíttetünk a szolgáltatóval,
 • a nyertes jogosult az „Az év turisztikai szolgáltatója…” logó és név használatára,
 • ingyenesen elkészíttetjük a szolgáltató plakátját (A/1-es, 4 színes, laminált 1 db)
 • kiemelt megjelenés a régiós honlapon „Az év turisztikai szolgáltatója…” menüpont alatt
 • internetes reklám bannerben egy hónapig ingyenes megjelenés a szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban.


A pályázat benyújtására jogosultak:
Minden olyan turisztikai szolgáltató, amely már legalább két éve működik a régió illetékességi területén belül.

A pályázat négy kategóriában kerül meghirdetésre és értékelésre:

 • Szálláshelyek kategória: Hotel, panzió, vendégház, minősített falusi szálláshely
 • Étterem, vendéglátóhely
 • Vízi, vízparti szolgáltatók (A Tisza-tó parti településein működő, vízhez kötődő szolgáltatások, pl.: kikötők, szabadvizű strandok, ökoturisztikai programok, horgászbarát szálláshelyek, kempingek, stb.)
 • Garantált programok: Egyéb minden – az előző kategóriákba nem sorolható – szolgáltatás. Pl.: termál és gyógyfürdők, ezek kempingjei, kézművesek, lovas, kerékpáros szolgáltatások, kiállítóhelyek, Tájházak stb.

A pályázatban feltüntethető a megcélzott kategória, de a bírálóbizottság jogosult az attól függetlenül történő besorolásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell (max. 2 oldal terjedelemben):

 • A pályázó rövid turisztikai szempontú bemutatását;
  • Milyen megfontolásból indította el az adott vállalkozási tevékenységet?
  • Milyen pályát futott be a vállalkozás a kezdetek óta, hogyan bővült a szolgáltatások köre, színvonala és a vendégkör?
  • A szolgáltatás szempontjából milyen fontosabb kapcsolatai vannak más turisztikai szolgáltatókkal?
  • Szolgáltatása, vagy annak valamely eleme része-e valamilyen programcsomagnak?
 • A pályázó teljes körű turisztikai szolgáltatásának összeállítását;
  • A szolgáltatás elemei rövid jellemzéssel (pl.: kenu kölcsönzés – 4 db 4 személyes és 3 db 3 személyes kenu jó állapotban fa evezőkkel, horgászvezető biztosítás, stb.)
  • Értékelje az egyes szolgáltatási elemek súlyát a vállalkozás szempontjából (árbevételben meghatározó szerep, egyedi arculat kialakítása, stb.)
 • A szolgáltatás piacra vitelének módját, marketing tervét;
  • Hogyan ítéli meg szolgáltatása helyzetét a kereslet szempontjából?
  • Mik a céljai a vállalkozásnak rövid és hosszú távon?
  • A célok megvalósításához milyen feladatok megoldását tartja szükségesnek?
  • Kik a célcsoportok, hogyan éri el azokat?
 • Az alkalmazott marketing eszközöket – megjelent hirdetéseket;
  • Hol és hogyan reklámozza a szolgáltatását?
  • Csatlakozott-e a régiós honlaphoz?
  • Milyen, az iroda által szervezett akciókhoz csatlakozott (kiállítások, kiadványok, hirdetések)?
 • A szolgáltatást igénybe vevők számát és összetételét;
  • Legnagyobb vendég létszám egy időben
  • Látogatók összes létszáma/év
  • Összetétel: helyi, környékbeli, távolabbról érkező magyar vendég (esetleg külön a jellemző nagyvárosok), külföldi
  • Hogyan méri a vendégszámot?
 • Rövid indoklását, miért pályázik erre a címre, pl. tekintettel az új beruházásaira, kiemelkedő marketing munkájára, kiemelkedő látogatottságára, egyedülálló kínálatára stb.
  • o    Miben tér el szolgáltatása a régió hasonló szolgáltatásaitól?
  • o    Ön szerint milyen szerepe van a szolgáltatásának a régió arculatának meghatározásában?
 • Maximum egy fotó csatolható.

A pályázatok benyújtása:
A pályázatokat egy eredeti, három másolati példányban és digitális formában (e-mail, CD), magyar nyelven kell a Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság címére eljuttatni: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1., e-mail: rmitiszato@itthon.hu

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 15.

A pályázatok értékelése: A pályázatok értékelésének előfeltétele a formai követelmények maradéktalan betartása. A benyújtott pályázatok hiánypótlására egy alkalommal kerülhet sor a befogadástól számított 10 napon belül. A pályázatok bírálatát a Tisza-tavi RIB tagjaiból és turisztikai szakemberekből álló 6 fős bíráló bizottság végzi, és kategóriánként egy-egy szolgáltató nyeri el a fenti címet.

A nyertes pályázatok a Regionális Marketing Igazgatóság Hírlevelében, a Panoráma újságban és a Turizmus Bulletinben kerülnek nyilvánosságra. A döntést követő 30 napon belül a pályázók írásban is értesítést kapnak. Az oklevelek átadása a régió szezonzáró fórumán történik meg. A nyertesekkel a Regionális Marketing Igazgatóság együttműködési megállapodást köt.

További felvilágosítás a Regionális Marketing Igazgatóságon kérhető: Tel: 59/ 351-753

Forrás: Magyar Turizmus Zrt