palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése

A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése.  A támogatási konstrukció célja az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához szükséges – a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt keretében kialakított és akkreditált – felnőttképzési és felsőoktatási képzési programok/modulok, tananyagok országos elterjesztése a felkészített képzők segítségével, a pályázó akkreditált felnőttképzési és felsőoktatási intézményeken keresztül.

Kódszám: TÁMOP-5.4.6.A-12/1  (Közép-magyarországi régió)

Részcélok: Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges (a TÁMOP 5.4.5 során kidolgozott) szakmai tudás széles körű elterjesztése:

 1. Akkreditált felnőttképzési programok megvalósítása révén
 2. Felsőoktatási képzési programok vagy beépíthető modulok/tantárgyak megvalósítása révén

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 forint. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 8,49%- a, azaz 8 490 000 forint fordítható.

Támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 5-20 db.

PÁLYÁZÓK KÖRE: A konstrukció keretében kizárólag intézményakkreditációval rendelkező felnőttképzést folytató intézmények (C1. Támogatható tevékenységek rész 3. pontjában szereplő tevékenységek esetében), valamint felsőoktatási intézmények (C1. Támogatható tevékenységek rész 4. pontjában szereplő tevékenységek esetében) pályázhatnak.

Amennyiben a pályázó felnőtt képző intézmény, úgy kizárólag egy pályázatot nyújthat be. Felsőoktatási intézmény több pályázatot is benyújthat, amennyiben a megvalósítás különböző képzési területeken (karokon), vagy különböző városokban lévő telephelyeken történik.

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • A 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt, államilag elismert felsőoktatási intézmények
 • valamint az alábbi akkreditált felnőtt képző intézmények pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012.(IV. 16.) KIM rendelet alapján):
 • Központi költségvetési szerv (GFO 312)
 • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Egyház (GFO 551)
 • Egyházi intézmény (GFO 552)
 • Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 • Szövetség (kivéve sportszövetség) (GFO 522)
 • Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)
 • Közalapítvány (GFO 561)
 • Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 • Kamara (GFO 541)
 • Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

A jelen kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Székhely

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet vehet részt a pályázatban, ha megvalósítás helyszínéül szolgáló telephellyel rendelkezik a Közép-magyarországi régióban. A konvergencia régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) lévő telephely, megvalósítási helyszín nem szerepelhet a projektben.

Projekt területi korlátozása: A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a Közép-magyarországi régióban történhet.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 000 000 Ft, de legfeljebb 20 000 000 Ft lehet.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.

A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott (kitöltő program esetén a kitöltő programból nyomtatott nyilatkozat) és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai6/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-5.4.6.A-12/1
A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.nfu.hu honlapról tölthetők le.

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

A pályázatok benyújtása 2013.01.02-től 2013.02.28-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik

Forrás: http://www.nfu.hu