palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében

A felhívás célja az intézményrendszer teljes körű akadálymentesítése és ezzel a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők megfelelő ellátásának megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségben való aktív részvétele növekedjen. A munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatások fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése, javítása – az életminőség javítása mellett – az aktív álláskeresést és munkavállalást is segíti és támogatja.


A kiírás keretében prioritást élvező akadálymentesítendő közszolgáltatások azok az ügyfélszolgálati pontok, ahol az ügyintézés koncentrált, nagy ügyfélforgalmat bonyolítanak, felkeresésük az ügyfél számára általában nem kikerülhető, illetve azok a területek, ahol a közszolgáltatás jellegéből adódóan az ügyfélkör jelentős részének az akadálymentes környezet alapvetően szükséges az igénybevétel lehetőségének biztosítására.

Kódszám: TIOP-3.3.1 A-12/2

A kormányhivatalok és az illetékességi területéhez tartozó, közszolgáltatást nyújtó és ügyfélforgalmat bonyolító, alábbi szervezetek ügyfelek fogadására szolgáló tereinek komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentességének biztosítása:

  1. pályázati szakaszban:  kormányablakok
  2. pályázati szakaszban:
  1. rehabilitációs szakigazgatási szervek,
  2. egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek, munkaügyi központok, nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, szociális és gyámhivatalok, járási hivatalok
  3. egyéb szakigazgatási szervek.

A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg 5.233.000.000 forint.

A támogatott pályázatok várható száma: 36 db
  • 1. pályázati szakasz – kormányablakok akadálymentesítése: 18 db (megyénként 1 db a konvergencia régiókban).
  • 2. pályázati szakasz – rehabilitációs szakigazgatási szervek, egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek, munkaügyi központok, nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, szociális és gyámhivatalok, járási hivatalok, egyéb szakigazgatási szervek: 18 db (megyénként 1 db a konvergencia régiókban)
PÁLYÁZÓK KÖRE
Főpályázó:
  • GFO 312 Központi költségvetési szerv – Kormányhivatal
Konzorciumi partner:
  • GFO 312 Központi költségvetési szerv – Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Székhely
Jelen pályázati kiírásra Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező szervezet nyújthatja be pályázatát. Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag az Észak-Magyarországi, Észak-Alföldi, Dél-Alföldi, Nyugat-Dunántúli, Közép-Dunántúli és Dél-Dunántúli Régió területén megvalósuló projektek támogathatóak.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtása az első prioritási szint esetében a kitöltő program megjelenésétől 2013. május 31-ig lehetséges, a további prioritási szintek esetében 2013. június 1-től 2013. augusztus 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

Forrás: http://www.nfu.hu/