palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése érdekében

Pályázat a szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzésére és továbbképzésére. Jelen konstrukció célja a pedagógus-mesterségbeli tudással rendelkező emberi erőforrás biztosítása a különösen érzékeny és jelentős kihívásokat jelentő szakképző iskolai tanulói réteggel foglalkozók körében nem csupán az érintett pedagógusokat segíti munkájuk magasabb szintű ellátásában, hanem az általuk tanítottak foglalkoztathatóságához, alacsonyabb arányú lemorzsolódás eléréséhez is hozzájárul.

Kódszám: TÁMOP-2.2.6-13/1

A konstrukció részcéljai

Jelen konstrukció három részcél mentén épül fel, melyek megvalósítására külön-külön és mindháromra együtt is nyújtható be pályázat.

  1. Felsőfokú végzettségű, de pedagógiai végzettséggel nem rendelkező, pedagógus munkakörben alkalmazottak (szakmai, elméleti és/vagy gyakorlati tárgyat tanító) továbbképzése: a pedagógus végzettség megszerzése
  2. A szakképző iskolákban tanító szakoktatók/gyakorlati oktatók legalább 60 órás pedagógiai-módszertani továbbképzése
  3. A szakképző iskolákban tanító pedagógus végzettséggel rendelkező szakoktatók/gyakorlati oktatók legalább 60 órás pedagógiai-módszertani továbbképzése.

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban 1 400 000 000 forint.

A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi forma

Pályázatot nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) d, e. bekezdése szerinti alábbi – OM- azonosítóval rendelkező – nevelési-oktatási intézmények:

  • szakiskola;
  • szakközépiskola amelyek a konvergencia régiókban székhellyel vagy tagintézménnyel rendelkeznek.

A felsorolt nevelési-oktatási intézménytípusok fenntartóra tekintet nélkül pályázhatnak. Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatói Okirat nem nevesíti.

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

A projekteknek Magyarországon, a konvergencia régiók területén kell megvalósulniuk. Kizárólag a konvergencia régióban székhellyel vagy feladat-ellátási hellyel rendelkező iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények pályázhatnak.

A pályázó kizárólag a konvergencia régióban lévő székhelyére vagy feladatellátási helyére vonatkozóan nyújthat be pályázatot.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 2 000 000 Ft, de legfeljebb 15 000 000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott (kitöltő program esetén a kitöltő programból nyomtatott nyilatkozat) és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai /futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.2.6-13/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

A pályázatok benyújtása 2013. február 18-tól 2013. március 14-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

Forrás: http://www.nfu.hu