palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Herman Ottó Múzeum arculati pályázata

hermuzA miskolci Herman Ottó Múzeum nyílt pályázatot hirdet egyének illetve alkotóközösségek számára az intézmény arculatának megújítására. A nyertes pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett az arculat további megjelenési formáira is szerződéses megbízást kaphat.

A pályázat beérkezési határideje: április 30.

Pályázók köre: bármely jogi személy, gazdasági társaság, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó. Nem számlaképes magánszemély pénzügyi lebonyolítóval pályázhat.

A pályázat célja:

A Herman Ottó Múzeum egységes, a kiállítóhelyeket is érzékeltető arculatának megtervezése (egységes arculati szerkezetbe foglalt módon).

A pályaműben az alábbi elemek arculati tervét várjuk:

 • logó,
 • névjegykártya,
 • levélpapír,
 • boríték,
 • meghívó

Az arculat további megjelenítési formáiból egy vagy több megtervezése előny a pályázat bírálata során:

 • nyomtatott promóciós anyagok (pl. dosszié, papírtasak, szórólap, papírdoboz)
 • webes promóciós anyagok (banner, Facebook borító és profilkép),
 • honlap fejléc, hírlevél sablon, e-mail sablon, Power Point sablon, Word fej- és lábléc
 • egyéb (az intézmény tereiben található tájékoztató táblák, ajándéktárgyak stb.)
 • múzeumi ajándéktárgyak és könyvek kiállítótérben, múzeumi előtérben történő kihelyezésére és árusítására alkalmas újrahasznosított anyagból készült beltéri polc, állvány, display vagy display-stand (kartonpapír, vagy más, újrahasznosított anyag) látványterve,
 • épülethomlokzati kreatív anyagok (molinó, egyéb dekorok).

A pályázati kiíró bemutatása:

A Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria 2013-ban megtörtént egyesítése egy 11 egységből (8 kiállító- és 3 telephely) álló, számos tudományágat és művészeti területet felölelő komplex múzeumot hozott létre. (Az egységek hivatalos elnevezése mellett zárójelben az alternatív, vagy a városban közkeletű elnevezések szerepelnek.)

Herman Ottó Múzeum (központi épület, két fő kiállítási egysége a Pannon-tenger Múzeum és a Herman Ottó Múzeum Képtára)

Tagintézmény: Miskolci Galéria (Rákóczi-ház)

Kiállítóhelyek:

 • Herman Ottó Múzeum Kiállítóhelye (Papszer, Papszeri Öreg Kiállítási Épület)
 • Herman Ottó Emlékház (Peleház, Pele-lak)
 • Herman Ottó Múzeum Thália-ház (Színészmúzeum)
 • Herman Ottó Múzeum Feledy-ház,
 • Herman Ottó Múzeum Petró-ház.

 További egységek:

 • Alkotóház
 • Ásványtár
 • Raktárbázis.

A kiállítóhelyek nagy része Miskolc belvárosában található, a Herman Ottó Emlékház Lillafüreden áll. A kiállítóhelyek szakmai profilja, tevékenysége egymástól jól elkülöníthető, rendezvények tekintetében tapasztalhatók átfedések. A pályázat kiírója az egységesség megteremtésén belül a sokszínű intézményi kultúra megjelenítését várja el a pályázótól. Kérjük figyelembe venni, hogy amennyiben egy egységes, a tagintézményre és valamennyi kiállítóhelyre érvényes arculat alá rendeződik a megjelenés, az a múzeum uniformizálódásához vezethet, amely az egyes kiállítóhelyek egyéni sajátosságait talán nem kellő mértékben veszi figyelembe. A múzeum és a tagintézmény egymásra nem reflektáló, különálló arculata viszont nem fejezi ki az intézményi egységet. A pályázat kiírója szeretné, ha az arculatba a kiállítóhelyek változatosan beilleszthetők lennének, akár egy-egy jellemző arculati elem variálásával, akár a logó elemeinek változtatásával, akár külön színjelölésekkel.

A pályázat kiírója előzetes időpont-egyeztetés mellett múzeumbemutatást tart a tervezők számára az egyes kiállítóhelyeken. A kiállítóhelyek részletes leírása, az intézmény szakmai munkájának bemutatása a pályázat valamennyi résztvevője számára elérhető az intézmény honlapján, ahol a pályázati kiírás is elolvasható.

Pályázat beérkezési határideje:  2016. április 30.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a múzeum által összehívott Bizottság bírálja el, mely fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse, ha a beérkezett pályaművek színvonalát nem tartja megfelelőnek, ebben az esetben a múzeum a pályázatot eredményhirdetés nélkül lezárja. A Bizottság az általa legjobbnak ítélt 3 pályamű készítőjét a pályamű személyes prezentációjára behívhatja.

A pályázat díjazása:
A díjnyertes pályázat 100 000 Ft + ÁFA pályadíjat kap.
A múzeum a nyertes pályázóval az arculati kézikönyv elkészítésére szerződést köthet.

Pályázati feltételek:

 • A pályázaton a múzeum nem jelöl meg nevezési díjat.
 • Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, kizárólag jelen felhívásra készült új pályaművekkel.
 • A pályázó aláírt nyilatkozatával felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyag a saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel.
 • Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők: digitális formában (logo vektoros: EPS, CDR, AI; további arculati elemek legalább 300 dpi-is jpg, pdf formátumban), CD/DVD adathordozóra írva és mellette 1 példány nyomtatott formátumban csatolva.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott pályázati anyagon a múzeum változtatást, módosítást kérhet, a kitűzött pályadíj keretein belül a pályázó ezeket köteles elvégezni.
 • A Herman Ottó Múzeum a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozza.
 • A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.
 • A pályamű részét képezi a pályázat benyújtójának szakmai életrajza és korábbi munkáiból összeállított referencia anyaga is.

A benyújtás módja:
A pályaművet postai úton vagy személyesen, zárt borítékban kell leadni az alábbi címre:
Herman Ottó Múzeum 3529 Miskolc, Görgey u. 28.
A borítékon fel kell tüntetni: „Arculati pályázat”.

A pályázatra benyújtandó csomag (boríték) kötelező tartalma:

 • a pályázó adatai, elérhetősége
 • a pályamű a fent megjelölt formátumok valamelyikében
 • kitöltött és aláírt nyilatkozat
 • szakmai életrajz
 • referenciák

Eredményhirdetés:
A pályázat többfordulós. A Bizottság által legjobbnak ítélt pályaműveket a múzeum munkatársai és a múzeum közönsége is véleményezheti. A Bizottság döntésében a prezentációt és a közönségszavazás eredményét is figyelembe veszi. A múzeum a nyertes pályaművet a Múzeumok Éjszakáján, 2016. június 25-én mutatja be.

A pályázat anyaga a www.hermuz.hu oldalon elérhető.

Tájékoztatás és további információ:
Vass Nóra osztályvezető
Herman Ottó Múzeum Marketing és Kommunikációs Osztály
0670/9408656 telefonon, vagy a muzeumkommunikacio@gmail.com címen kérhető.