palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A kulturális kreatív iparágban működő KKV-ék pénzügyi támogatása pályázat

CREATHRIV-EU program azokat a Kulturális és Kreatív iparágakban működő KKV-at támogatja, amelyek  tevékenysége, működési területe jól reflektál a program által megnevezett kihívásokra.

A CREATHRIV-EU program hívószavai, kihívások:

 • A digitális technológiákon alapuló termékek/szolgáltatások/tartalmak diverzifikációja, különösen a kulturális örökség, az archívumok és a könyvtárak KKI-ágazatában;
 • Az audiovizuális és multimédia-ágazat, valamint az előadóművészetek zöld átállásának támogatása;
 • A kulturális és kreatív iparágakban dolgozó munkaerő képzettségbeli hiányosságainak áthidalása és a nők nagyobb arányú részvételének támogatása;
 • Az üzleti lehetőségek növelése a nemzetközivé válással.

A támogatások típusai:

1 – Kisléptékű projektek (5000 EUR átalányösszeg)

Tanácsadási szolgáltatások, amelyek segítenek a KKI-k kkv-knak megteremteni a versenyképességükhöz szükséges feltételeket. A kkv-k pénzügyi támogatást kapnak egy külső szakértővel közösen végrehajtandó kis léptékű projekt megvalósításához, amely a kkv-k konkrét igényeinek alapos feltérképezéséből és ajánlások/cselekvési tervek kidolgozásából áll a következő területeken:

 • Kockázatkezelés és kockázatcsökkentés
 • Digitalizáció
 • Zöld átállás
 • Innováció és technológia
 • Nemzetközivé válás
 • Képzés és átképzés, amely a kkv-kat segíti munkaerő-állományuk megerősítésében ad hoc képzési és kapacitásépítési tevékenységek révén. A kkv-k pénzügyi támogatást kapnak a következő területeken folytatott képzési tevékenységek megszervezéséhez/beiratkozásához:
  • Digitális készségek és technológiák;
  • Üzleti és menedzsment;
  • KKI-specifikus területek.

2 – Együttműködési kísérleti projektek (20 000 EUR átalányösszeg)

Ez a támogatási típus a KKI-k zöld és/vagy digitális átállásának támogatását célozza. A kkv-knak legalább egy másik szervezettel kell együttműködniük egy kísérleti projekt megvalósítása érdekében. A támogatások olyan projektek megvalósítását támogatják, amelyek célja olyan prototípusok kifejlesztése és bevezetése, amelyek legalább a CRL (kereskedelmi készültségi szint) 4. szintjét és a TRL 4. szintjét elérik. A támogatott tevékenységek a következők: 1.) új technológia bevezetése, 2.) meglévő termék/technológia fejlesztése.

3 – Utazási támogatások:

 • Az EU-n belüli utazási támogatás (1 500 EUR átalányösszeg) a kkv-kat támogatja üzleti kiküldetések szervezésében és/vagy az EU-n belüli vagy az egységes piaci programhoz társult országok valamelyikében tartott rendezvényeken való részvételben.
 • EU-n kívüli utazási támogatás (5 000 EUR átalányösszeg) a kkv-kat támogatja üzleti kiküldetések szervezésében és/vagy az EU-n és az SMP-ben részt vevő országokon kívüli eseményeken való részvételben.

A kkv-ként odaítélhető maximális összeg nem haladhatja meg a 38 500 EUR-t, még abban az esetben sem, ha többféle támogatást is nyújtanak.
Minden egyes érdekelt kkv egy vagy több támogatási típusra is pályázhat (az 1-nél több támogatásra pályázni kívánó vállalatoknak új F6S vállalati profilt kell létrehozniuk, hogy újabb támogatásra pályázhassanak) ), igényeiknek és kérésüknek megfelelően, de csak a maximális pénzügyi hozzájárulással együttesen részesülhetnek támogatásban.

Megjegyzés: Amennyiben a várhatóan sikeres pályázók száma nem érhető el, a vonatkozó költségvetés egy második pályázati felhívás számára is fenntartható, vagy átcsoportosítható a különböző támogatási kategóriák között.

Támogatott szektorok

 • Örökség, levéltárak, könyvtárak
 • Audiovizuális és multimédia, beleértve az informatikai, szoftver- és számítógépes szolgáltatásokat is.
 • Könyvek és sajtó
 • Vizuális művészet
 • Előadóművészet
 • Oktatás

Támogatási terület

 • EU-tagállamok
 • Az EU-hoz csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelöltek Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia, Törökország és Ukrajna Izland, Norvégia és Liechtenstein.
 • EU-13 országok
 • EU-régiók, amelyekkel a CREATHRIV-EU partnerei korábban nem működtek együtt: lásd a pályázati útmutató 2. mellékletét.
 • Kevésbé fejlett régiók: Az egy főre jutó GDP < 75% az EU-27 átlaga. Kérjük, tekintse meg ezt a linket: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.economy&lang=en

Részletesebb információkért a pályázóknak a Pályázati útmutató 3. mellékletének területi támogathatósági pontjait kell áttekinteniük.

Megjegyzés:
A teljes pénzügyi támogatás 10%-át (108 000 EUR) a következő országok kkv-i számára tartjuk fenn: Olaszország, Litvánia, Magyarország, Belgium és Görögország.

Pályázat benyújtása: a https://www.f6s.com/creathrive-eufirstcall/apply oldalon keresztül.

A benyújtott pályázatokat a CREATHRIV-EU partnereiből álló pályázati bírálóbizottság értékeli (pályázatonként 2 bíráló). Az elbírálás időtartama legfeljebb 2 hónapig tart, a felhívás beadási határidejétől számítva. A pályázók közvetlenül az elbírálás lezárását követően e-mailben kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, valamint a következő lépésekkel kapcsolatos utasításokat, amennyiben a pályázónak ítélik oda a pályázatot. A legjobb helyezést elért pályázatok mindaddig támogathatók, amíg az adott pénzügyi támogatási típus költségvetése ki nem merül. A sikeres pályázókat felkérik, hogy az eredményhirdetést követő 30 napon belül írjanak alá hivatalos alvállalkozói szerződést a CREATHIRIV-EU koordinátorával.

Pályázni szeretnék

Letölthető dokumentumok

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/o…

A pályázati útmutató és a pályázati űrlap sablonja

Pályázatok benyújtási határideje: 2023. május 16.