palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Ludwig Múzeum és a T-Mobile Anton Corbijn videópályázata

corbijn_pályázatA Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum (a továbbiakban: Ludwig Múzeum) és a Magyar Telekom Nyrt. (T-Mobile) szervezésében, az EMI Zenei Kft. és az EMI Zeneműkiadó Kft. hozzájárulásával pályázat indul 2009. április 29-től, melyben azon, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik 2009. április 29. és 2009. június 14. között a jelen pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelően videoklipet töltenek fel a www.corbijnbudapest.hu honlapra (nevezés). A pályázatban részvételre szánt videoklip témája a 4. pontban meghatározott főbb tartalmi irányelvektől nem térhet el, valamint közerkölcsöt, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozást, jogszabályt stb. nem sérthet.

Több, egymástól különböző videoklip beküldése többszöri nevezést jelent, és a nyerési esélyeket növeli, de a jelen pályázati kiírásnak és feltételeknek nem megfelelő videoklip, ugyanannak a videoklipnek a többszöri feltöltése, illetve a fent megjelölt időszakon kívüli feltöltés nem jelenti a pályázatra történő nevezést. Azonos tartalmú videoklipek közül kizárólag az elsőként beérkezett videoklip kerül értékelésre, és annak beküldője vehet részt a pályázaton. A pályázatra történő nevezés a jelen pályázati kiírás és feltételek teljes körű elfogadását jelenti.

A pályázatra beérkező videoklipek megjelenítése (tárhely-szolgáltatás) díjmentes, azonban a feltöltéshez szükséges internet hozzáférés és használat feltételeit, költségeit a Ludwig Múzeum és a T-Mobile nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a résztvevők saját maguk viselik.

A pályázaton minden Magyarországon élő, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, kivéve a Grey Worldwide Hungary Kft., az EMI Zenei Kft. és az EMI Zeneműkiadó Kft., a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Magyar Telekom Nyrt. dolgozóit, értékesítési partnereit és reklámügynökségeit, illetve azok hozzátartozóit.

A pályázó (a jelen pályázati kiírásnak és feltételeknek való megfelelés érdekében) a regisztrációval és a pályázatra szánt videoklip feltöltésével egyben kéri a Magyar Telekom Nyrt-t és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumot mint a pályázat kiíróit, hogy amennyiben a bíráló bizottság arra alkalmasnak ítéli a pályázatra nevezett videoklip(eke)t, a www.corbijnbudapest.hu oldalon megjelenítse őket. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat lezárulta után az említett intézmények felhasználhassák a szóban forgó műveket. A pályázó gondoskodik arról, hogy videoklipben kizárólag olyan személyek szerepeljenek, akik a felhasználáshoz feltétel nélkül hozzájárultak.

A regisztráció során minden pályázónak a következő adatokat kell megadni: Felhasználónév, Jelszó, Vezetéknév, Keresztnév, Születési idő, E-mail, Telefonszám, Postai cím, Rövid leírás a videoklipről.

A pályázat hivatalos oldala a www.corbijnbudapest.hu , a nevezett videoklipeket itt lehet megtekinteni, és szavazni is ezen az oldalon lehet rájuk. Minden résztvevő pályázó a www.corbijnbudapest.hu honlapra töltheti fel a benevezni szándékozott videoklipjét/videoklipjeit, a honlapon való regisztrációt követően. Egy pályázónak több videoklip feltöltése esetén is csak egyszer, a legelső feltöltést megelőzően szükséges regisztrálni. A jelen kiírásban megadott honlapra feltöltő valamennyi személy az általa feltöltött videoklip tartalmáért saját maga felel. A pályázó az „Enjoy the Silence” c. zeneművet kizárólag ezen pályázathoz készült videokliphez és kizárólag a pályázat ideje alatt használhatja fel, és az így lekészült videoklipet a pályázó kizárólag a www.corbijnbudapest.hu oldalra töltheti fel. A T-Mobile és a Ludwig Múzeum fenntartja magának azt a jogot, hogy minden olyan videoklipet, amely közerkölcsöt, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozást, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, valamint a későbbiekben maghatározott fő irányelveknek nem felel meg, a pályázaton való részvételből kizárja.

A nevezésre szánt videoklipeknek a következő követelményeknek kell elsődlegesen megfelelniük:

 • A videoklip teljes minimális hossza 4:35 mp, maximális hossza 4:45 mp lehet.
 • A videoklipeket csak mpeg4, wmw, mov formátumban lehet feltölteni.
 • A feltöltött videoklip mérete nem haladhatja meg az 50 MB-ot.
 • A videoklipet az alábbi zeneszám felhasználásával kell elkészíteni:
  Depeche Mode: Enjoy the Silence
 • Csak erre a pályázatra készített, máshol be nem mutatott, nem publikált, saját jogtulajdonú videoklipeket tud a zsűri értékelni.

A beérkezett pályázatok előszűrésen vesznek részt (az előszűrést az Grey Worldwide Hungary Kft. a Ludwig Múzeum és a T-Mobile által megadott szempontok, a jelen pályázati kiírás és feltételek alapján végzi). Amely pályázatok ezen kritériumoknak megfelelnek, azok a www.corbijnbudapest.hu oldalra kerülnek ki.

A pályázat elbírálása
A beérkezett videoklipek elbírálását szakértőkből álló zsűri végzi. A zsűri tagjainak névsorát a pályázat kiírói a pályázat weboldalán teszik közzé. A pályázat lezárultától számított 3 napon belül a szakértői zsűri értékeli a www.corbijnbudapest.hu oldalra felkerült videoklipeket. A zsűri által 10 legjobbnak ítélt pályázat készítője a 5. pontban, „A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb 10 videoklip készítőinek díja” bekezdésben meghatározott díjakra válik jogosulttá. A pályázók a regisztráció során megadott adatok alapján kerülnek azonosításra és a 7 tagú bíráló bizottság döntése alapján kialakult eredményt követően a nyertes pályázó legkésőbb 2009. június 17-ig, e-mailben értesítést kap a fődíj átvételének időpontjáról és módjáról. A zsűri döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
A közönségdíjak azokat a pályázókat illetik meg, akik videoklipjei 2009. június 14. éjfélig a www.corbijnbudapest.hu oldalon a legtöbb szavazatot kapja, illetve a legnagyobb nézettséget éri el. A közönség által legjobbnak ítélt pályázat készítői az 5. pontban, „Közönségdíjas videoklip készítőinek díja” bekezdésben meghatározott közönségdíjakra válnak jogosulttá.
Az azonos, legmagasabb számú szavazattal / legnagyobb nézettséggel bíró pályázatok a jelen pályázati feltételekben meghatározott közönségdíjra egyenlő részben, megosztottan válnak jogosulttá.

Eredményhirdetés
2009. június (pontos időpont a weboldalon lesz olvasható)

A nyertesek az eredményeket a pályázati weboldalon nézhetik meg. A nyertesek e-mail-ben is értesítést kapnak. (Kiírók fenntartják a jogot, hogy a jelen dokumentumban megadott határidők a későbbiekben változhatnak. Az időpontok és határidők változásáról a pályázók a Pályázat hivatalos weboldalán tájékozódhatnak. A regisztrált pályázók a módosításokról e-mailben is értesítést kapnak.)

Szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 10 videoklipet beküldő pályázó
A Ludwig Múzeum és a T-Mobile azt a 10 személyt tekinti nyertes pályázónak, aki a szakmai zsűri által a 10 legjobbnak ítélt videoklipet beküldte, valamint személyazonosságát igazolni tudja.

Közönségdíjas pályázók
A Ludwig Múzeum és a T-Mobile azt a 2 személyt tekinti közönségdíjra jogosult nyertes pályázónak, akiknek a videoklipje a legtöbb szavazatot kapta, illetve a legnagyobb nézettséget érte el, valamint személyazonosságát igazolni tudja.

Díjátadás
A pályázat nyertesei nyereményük átvételének pontos helyéről, időpontjáról és módjáról az eredményhirdetéskor értesülnek. A nyertes Pályázók kötelesek együttműködni a pályázat kiíróival és megbízottjukkal annak érdekében, hogy a nyeremények átadásra kerüljenek a díjátadón, vagy esetleges akadályoztatásuk esetén az azt követő 30 napon belül. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Pályázók valamelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Kiírók terhére nem értékelhető, és a nyereményre való jogosultság elvész.
A díjak készpénzre nem válthatók, és kizárólag a Kiírók előzetes hozzájárulásával ruházhatók át másra. A díjakkal kapcsolatos minden adót és egyéb esetlegesen felmerülő közterhet az EMI ajándékcsomagok esetében az EMI Zenei Kft, a MasterCard bankkártya esetében a MasterCard Europe, a digitális kamera esetében a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészetri Múzeum, a notebook és az USB modem esetében a Magyar Telekom Nyrt. fizet meg.
A Ludwig Múzeum és a T-Mobile fenntartja magának a jogot, hogy a díj átadásáról fénykép-, és/vagy videofelvételt készítsen. A pályázó a pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen felvételeket a Ludwig Múzeum és a T-Mobile külön díjazás nélkül szabadon felhasználja.

Főbb tartalmi irányelvek

 • Ne légy bántó – Ne tölts fel fenyegető, ízléstelen, rágalmazó, mások személyiségi jogait vagy emberi méltóságát sértő, gyűlöletkeltő, uszító anyagot. Ne is írj ilyen tartalmú megjegyzéseket.
 • Ne támadd a kisebbségeket – Ne tölts fel, ne publikálj olyan tartalmakat, amelyek a kisebbségeket bármilyen formában sérthetik.
 • Ne add ki magad másnak – Ne add ki magad hivatalos képviselőként, ne tegyél úgy, mintha egy másik felhasználó volnál, ne publikálj más nevében.
 • Ne hamisíts – Ne hamisíts azonosítókat, ne használd másét.
 • Ne plagizálj, ne lopj – Ne tölts fel olyan anyagokat, amelyeknek a közléséhez nincs jogod, vagy amit más már feltöltött.
 • Ne sértsd mások jogait – Ne tölts fel, ne publikálj, illetve semmilyen formában ne tegyél hozzáférhetővé olyan tartalmat, amely szerzői jogot, kereskedelmi titkot, szabadalmat, védjegyet vagy bármilyen tulajdonosi jogot, vagy egyéb jogot, jogszabályi előírást sérthet.

A tartalmi irányelvek betartásáért a pályázó szavatosságot vállal, megszegésükért, a belőlük eredő károkért a pályázó maga felel.

Díjak

A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb 10 videoklip készítőinek díja:

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt videoklip rendezőjének díja:
Bemutatási lehetőség a Ludwig Múzeumban Anton Corbijn kiállításához kapcsolódva 2009. június 19. és július 5. között.
A videoklip bemutatása a Music Televison Top 10 at 10 című műsorában
HP6730s notebook és mobilinternetezésre alkalmas USB modem a T-Mobile-tól
EMI ajándékcsomag 25.000 Ft értékben

A szakmai zsűri által kiválasztott további 9 legjobb videoklip rendezőjének díja:
Bemutatási lehetőség a Ludwig Múzeumban Anton Corbijn kiállításához kapcsolódva 2009. június 19. és július 5. között.
A videoklip bemutatása a Music Televison Top 10 at 10 című műsorában

Közönségdíjas videoklip készítőinek díja:

A legtöbb közönségszavazatot kapott videoklip rendezőjének díja:
Bemutatási lehetőség a Ludwig Múzeumban Anton Corbijn kiállításához kapcsolódva 2009. június 19. és július 5. között.
100.000 Ft értékű MasterCard bankkártya
A videoklip bemutatása a Music Television Swung című műsorában.
A videoklip rotációban való lejátszása a Music Television csatornán 1 héten keresztül.
EMI ajándékcsaomag 25.000,- Ft értékben

A legnézettebb videoklip rendezőjének díja:
Bemutatási lehetőség a Ludwig Múzeumban Anton Corbijn kiállításához kapcsolódva 2009. június 19. és július 5. között.
50.000 Ft értékű digitális kamera

A díjakkal kapcsolatos adóterheket az EMI ajándékcsomagok esetében az EMI Zenei Kft, a MasterCard bankkártya esetében a MasterCard Europe, a digitális kamera esetében a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, a notebook és az USB modem esetében a Magyar Telekom Nyrt. vállalja.A díjak változtatásának jogát az EMI Zenei Kft, az EMI Zeneműkiadó Kft, a Ludwig Múzeum, MasterCard Europe és a Magyar Telekom Nyrt. fenntartja. A díjak másra nem ruházhatóak át. A díjak átvételének feltétele az átvételhez szükséges adatok megadása és a vonatkozó szabályzatok elfogadása.
A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket vagy magát a pályázatot módosítsa vagy megszüntesse, bármilyen módosítás vagy megszűnés esetén törekszik a nyilvánosság tájékoztatására, de a változás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Magyar Telekom Nyrt. a pályázaton résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. A pályázat alapjául szolgáló adatokat a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum és a Magyar Telekom Nyrt. a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

További információ: http://corbijnbudapest.hu/index.php?menu_id=1

linkek: Bulgária nyaralás Budva Krakkó utazás Miskolc látnivalók