palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A solymászat és a természetvédelem kapcsolata pályázat

A Magyar Solymász Egyesület pályázatot hirdet „A solymászat és a természetvédelem kapcsolata” címmel. A pályázatra bármely magyar állampolgár pályázhat, magyar nyelvű írásművel. A benyújtandó alkotásokat tanulmány, értekezés műfajban kell elkészíteni. A pályázatra négy különböző altémában várjuk az alkotásokat.

A Pályázat célja: A Magyar Solymász Egyesület vallja, hogy a természetvédelem, a valaha élt és a mai solymászok mindenkori tevékenységének a része. A solymászat 4000 éves történelme alatt bebizonyította, a más tevékenységeknél oly áhított „fenntartható fejlődés” elvét. Az eltelt évezredek alatt a solymászó ember megtanulta, hogy a ragadozó madarak vadon élő állományát csak oly mértékben lehet hasznosítani, hogy az ne okozzon csökkenést a ragadozó madarak állományában, egyúttal biztosítva a jövő nemzedékek solymászatát is. A XX. század éveiben az ipar és mezőgazdaság ugrásszerű fejlődését, területfoglalásukat, az új és erős rovarölő szerek, főként a DDT bevezetését, a legtöbb ragadozó madár faj megsínylette. Egyesek állománya jelentősen lecsökkent, más fajok a kihalás szélére jutottak. Hazánkból több, korábban fészkelő faj pedig eltűnt. A DDT hatása (melynek felezési ideje kb. 11 év) – hazánkban 1970 körüli években történt betiltását követően – a 80-as évekig tartott, majd fokozatosan kezdett kiürülni a természetből, ami a hazai és külföldi ragadozó madár állomány fokozatos javulását eredményezte. A solymászat a megváltozott helyzethez rugalmasan alkalmazkodott, kidolgozta a ragadozó madarak zárttéri szaporítását, tenyésztését. A tenyésztett ragadozó madarak általános bevezetésével a solymászat biztos alapokra került, a tenyésztés során megszerzett tudást pedig – elsősorban a nyugati államokban – a természetben jelentősen lecsökkent ragadozó madár állomány gyors felfejlesztéséhez, ragadozó madár visszatelepítési programokban használták fel.

A pályázati kiírás célja bemutatni, hogy a természetvédelem, a ragadozómadár-védelem és a solymászat nem ellentétes, hanem összeegyeztethető tevékenységek, számtalan kölcsönös együttműködési lehetőséggel. Célja továbbá a magyar solymászat – természetvédelmi érdekek sérelme nélküli – fejlesztésének irányait meghatározni, különös tekintettel az EU mértékadó országaiban folytatott solymászat gyakorlatára.

Téma meghatározása: A pályázatra négy témában várjuk az alkotásokat:

  1. Más államokban sikerrel alkalmazott ragadozó madár tenyésztés és az ebből származó szaporulat természetes élőhelyekre való visszatelepítési programjának bemutatása, különös tekintettel az ebben közreműködő solymászok szerepére.
  2. A magyar solymászok részvétele és tevékenysége a magyarországi ragadozómadár-védelmi programokban, a magyar solymászat 1960-as években történt újraszervezésétől, napjainkig.
  3. A hibrid sólymok alkalmazásának természetvédelmi kockázatai, ezzel kapcsolatos természetvédelmi és solymász tanulmányok (Európai államok és USA) eredményeinek feldolgozása, elemzése.
  4. A hazai solymászat fenntarthatósága, fejlesztésének irányai a XXI. Században. A solymászat, a tenyésztett solymászmadarak hatása a vadon élő ragadozó madarak állományára, továbbá a jelenleg védett vagy fokozottan védett, korábban solymászati szempontból klasszikus zsákmányfajok populációjára.

Pályázat alapadatai: A pályázat nyilvános, azon bármely magyar állampolgár részt vehet.

Nyilvánosság: A nyertes személye csak a pályázati elbírálást követően válik ismertté.

Pályázatok száma: Egy pályázó korlátlan számú pályázatot benyújthat.

Nevezési feltételek: a pályázati feltételek és a kapcsolódó nyilatkozatok elfogadása.

A pályázaton pályázóként nem vehetnek részt: a pályázati bíráló bizottság tagjai, és a Magyar Solymász Egyesület vezetőségének tagjai.

A pályázatra csak eredeti mű adható be, mely korábban már nem került – részleteiben sem – publikálásra, továbbá a pályázó önálló szellemi terméke.

Benyújtási határidő: 2012.szeptember.01.  23:59:59

Benyújtandó mű:

A benyújtandó alkotás műfaja: (tanulmány, értekezés, stb.)

Terjedelme: (min. 15 000 leütés)

Díjazás:

Az összes beadott pályázat elbírálását követően az alábbi díjak kerülnek kiosztásra:

  • I. Díj: 1 db hím vándorsólyom, amennyiben a nyertes a tartási feltételeknek megfelel, amennyiben nem, akkor 100 000 Ft értékű pénzjutalom.
  • II. Díj: 1 teljes solymász felszerelés (tarisznya, kesztyű, solymásztőr, csörgő, forgó, sólyomtuskó) egyedi, kézimunkában készült eszközök, vagy egy solymászati tárgyú olajfestmény, vagy 50 000 Ft értékű pénzjutalom.
  • III. Díj: 1 db tetszőleges márkájú adó, vagy térítésmentes részvételi lehetőség a 2012. Évi Nemzetközi Solymásztalálkozón 1 fő részére (szállásköltség térítése kb. 40 000 Ft értékben), vagy 30 000 Ft értékű pénzjutalom.
  • IV. Díj: 2013. évi MSE tagsági díj elengedése (tagjelöltek esetében a tagdíjfizetési kötelezettséggel terhelt első évben), vagy 2 db egyesületi solymászaton térítésmentes részvételi lehetőség (az NST-n kívül) a 2012-2013. évi vadászati idényben.
  • V. Díj: 50 % kedvezmény a 2013. Évi MSE tagsági díjból (tagjelöltek esetében a tagdíjfizetési kötelezettséggel terhelt első évben) vagy 1 db egyesületi solymászaton (az NST-n kívül) térítésmentes részvételi lehetőség.

Egy adott díjon belül a nyertes tetszőlegesen választhat a felsorolt lehetőségek közül.

A bíráló bizottság indokolt esetben, amennyiben azonos értékű pályázatok kerülnek beadásra, a díja(ka)t megoszthatja.

A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy egyes díjakat visszatartson, ha arra alkalmas pályázatok nem kerülnek benyújtásra.

 Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

Web: http://www.solymaszat.hu/