palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása pályázat

Pályázati felhívás szociális bérlakással rendelkező önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, költségvetési szervek és nem állami szereplők részére a szegregált élethelyzetek javításának támogatása érdekében, városi és nem városi jogállású települések szegregátumai érdekében. A pályázat célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és társadalmi felzárkózásuk segítése.

A felhívás célja a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása, a lakhatási mobilizáció támogatása infrastrukturális beruházásokkal.
A szociális bérlakások felújítására irányuló beruházásra elsősorban olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található, vagy ahol biztosítható a szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó település integrált lakókörnyezetéhez.

Pályázat kódja: EFOP-2.2.11-17

A meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.000.000.000,- Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma 2-200 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

1. Tevékenységcsoport

 • Új szolgáltatások bevezetése a szegregátumban élők társadalmi esélyeinek növelése érdekében.
 • Társadalmi felzárkózási képzések biztosítása a program lebonyolításában, szolgáltatások biztosításában résztvevő szakemberek számára.
 • Hiányzó szakemberek biztosítása (pl.: esélyegyenlőségi mentor, társadalmi felzárkózási szakember biztosítása).Életvezetési és adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadások biztosítása, (szakemberek bére, járulékai elszámolható)
 • A program keretében a szegregátumon kívüli lakhatással és lakásfenntartással kapcsolatban az érintett egyének, családok valamint az új lakókörnyezetben élők felkészülésének segítése.
 • Jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás.

Az 1. tevékenységcsoportból minimum 3 tevékenység megvalósítása kötelező.

2. Tevékenységcsoport:
Az alábbi szociális bérlakásokat érintő építési engedély köteles és nem építési engedély köteles3 beruházások támogathatóak:

 • felújítás, átalakítás, egybenyitás, bontás, korszerűsítés
 • energiahatékonyság javítása
 • komfortfokozat növelés4
 • lakáscélra történő átalakítás
 • ingatlan vásárlása (kizárólag integrált környezetben)

A lakhatási mobilizáció elősegítése érdekében a fentiekben felsorolt tevékenységek szegregátumon kívül található, de integrált környezetben megvalósuló szociális bérlakásokra, lakóépületekre is irányulhatnak.
Az 2. tevékenységcsoportból minimum 1 tevékenység megvalósítása kötelező.

A projekt területi korlátozása
A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a kevésbé fejlett régiókban történhet (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatást igénylők köre

 1. Konzorcium vezetőként:
  311- Költségvetési szervek
  114- Részvénytársaság
  321 – Helyi önkormányzat
  327 – Helyi önkormányzatok társulása
  529 – Egyéb egyesület
  569 – Egyéb alapítvány
  552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
  555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 2. A konzorcium tagjai lehetnek:
  321 – Helyi önkormányzat
  327 – Helyi önkormányzatok társulása
  529 – Egyéb egyesület
  569 – Egyéb alapítvány
  552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
  555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

Letölthető dokumentum

EFOP_2.2.11_Szegregeacio_Felhivas_Tarsadalmi_egyeztetes
A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása pályázati oldal

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 1- 2018. március 31. között van lehetőség. ( A pályázat jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van!!!!)