palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A szerelem misztériuma grafikai pályázat verseskötet illusztrálására

A KIMTE grafikai pályázatot hirdet A szerelem misztériuma címmel verseskötet illusztrálására. A képek témája az érzékiség, férfi-nő kapcsolat, szépség, erotika.

Pályázni olyan monokróm grafikával lehet, mely a szerző önálló szellemi alkotása. A képekkel kapcsolatban stílusbeli és technikai megkötés nincs.

A beküldés feltételei

Egy pályázó több alkotással pályázhat, a pályamű tetszés szerinti monokróm grafikai eljárással készülhet (ceruzarajz, tollrajz, szén, pasztellkréta, tus, papírmetszet, linómetszet), illetve lehet akvarellfestmény, temperafestmény.

Kizárólag olyan képpel lehet pályázni, amely sem elektronikus, sem nyomtatott formában még nem jelent meg. Amennyiben a mű a pályázat időtartama alatt megjelenik más kiadónál, ezzel a nevezés érvénytelenné válik. A máshol történő megjelenésről a pályázó köteles haladéktalanul tájékoztatni a KIMTÉ-t.

A pályázat egyéni, alkotócsoportok nem pályázhatnak.

A pályázónak a szerkesztőség esetleges kérésére az eredeti alkotást be kell tudnia mutatni.

A beküldés technikai feltételei

A beküldés kizárólag elektronikus úton történhet. A képeket elektronikus (scannelt vagy megfelelő minőségben lefotózott) formában (jpg, gif, tif), e-mailben kérjük beküldeni az alábbi címre:

kimte@kimte.hu

Az alkotásnak alkalmasnak kell lennie illusztrációként nyomtatott formában való megjelenítésre (minimum 300 dpi felbontás). Tömörített képfájl esetén a lehető legjobb minőségű formátumot kérjük választani. A technikailag nem megfelelő minőségű képfájlokat a zsűri a pályázatról kizárhatja.

Az e-mailnek tartalmaznia kell a következőket:

  • a szerző nevét, címét, telefonszámát
  • az alkotás címét (ennek hiányában az alkotás sorszámot kap)
  • csatolt fájlban a képet

Az e-mail tárgymezőjébe kérjük beírni, hogy Illusztráció.

Kérjük, hogy olyan e-mail címről küldjék be a műveket, amely aktív, és alkalmas a kapcsolattartásra.

A pályázat értékelése és díjazása

A beküldött pályaműveket a KIMTE által felkért zsűri bírálja el. A zsűri az értékelésnél elsősorban technikai szempontokat, a témaválasztást és a gondolatiságot veszi figyelembe.

A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

Az értékelés eredményét a KIMTE nem indokolja, ezzel kapcsolatos tájékoztatást nem ad.

A zsűri által kiválasztott legjobb 10-15 kép A szerelem misztériuma című verseskötetben jelenik meg illusztrációként. A kötetet a KIMTE lírai szekciója, Az Élő Magyar Líra Csarnoka szerkesztői állítják össze.

A KIMTE a nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesíti, valamint az eredményt az egyesület honlapján közzéteszi. Amennyiben a verseskötet nyomtatott formátumban jelenik meg, a képek szerzői 5-5 db tiszteletpéldányt kapnak a kötetekből.

Amennyiben a kötet e-könyves formátumban jelenik meg, a szerzők ajándékkönyveket kapnak.

Jogi kiegészítések

A pályamű beküldésével a pályázó beleegyezését adja ahhoz, hogy a beküldött pályamunkát a KIMTE mind elektronikus, mind nyomtatott formában közzétegye. A pályázó a pályaműve beküldésekor automatikusan nyilatkozik arról, hogy a mű saját alkotása, és hozzájárul annak térítésmentes közléséhez.

A pályázó hozzájárul a képek kiállítási, reklám célú és on-line felhasználásához a KIMTE honlapjain és közösségi oldalain.

A KIMTE a beérkezett képeket és a pályázó adatait harmadik félnek nem adja át.

A képek beküldésével a pályázó tudomásul veszi és elfogadja a feltételeket.

A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a képekkel kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében a pályázó vállalja.

A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerkesztőség tudomására kerül bármilyen szabálytalanság, elfogadja az azonnali kizárást.

Beküldési határidő: 2013. 03. 31.

Eredményhirdetés: 2013. 04. 10.

Könyvbemutató várható időpontja: 2013. szeptember

A pályázattal kapcsolatos aktuális információkat, az esetleges változásokat a pályázók a KIMTE honlapján kísérhetik figyelemmel.

A KIMTE honlapja: http://kimte.hu

Információ: everigel@gmail.com

A KIMTE fenntartja a jogot, hogy a pályázat feltételeit módosítsa.