palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A szerelem misztériuma kisregény és novellapályázat

A KIMTE A szerelem misztériuma címmel romantikus-erotikus témájú kisregény és novellapályázatot hirdet. A pályázatra életkortól függetlenül bárki, bármennyi művet beküldhet. Megkötés a politikamentesség és a más szerzők műveire vonatkozó szerzői jogok tiszteletben tartása.

A pályázat jeligés.

Nevezési díj: 2000 Ft/novella/kisregény.

A pályázatra olyan novellákat és kisregényeket várunk, melyek irodalmi eszközökkel, könnyed romantikus, erotikus hangvételű ábrázolással mutatják be a szerelmet és a párkapcsolatot. A művekben az erotika ne legyen öncélú, de kísérje végig a történetet, alkossa annak szerves részét, trágár és kifejezetten pornografikus ábrázolásmód mellőzésével.

A beküldés feltételei és menete

A pályázatra olyan művek adhatók be, melyek sem elektronikus, sem nyomtatott formában még nem jelentek meg. Amennyiben a mű a pályázat időtartama alatt mégis megjelenik más kiadónál, a pályázó köteles erről tájékoztatni a KIMTÉ-t, mert a nevezése ebben az esetben e pont rendelkezése értelmében érvénytelenné válik.

A műveket kizárólag elektronikus úton az erotikuspalyazat@gmail.com címre kérjük beküldeni MS Word doc formátumban, oldalbeállításként A/4-es méretben, Times New Roman 12-es betűtípussal, szimpla sorközzel, sorkizártan, tabulátorok és képek használata nélkül, novellák esetén minimum 10 000 leütés (szóközökkel), maximum 80 000 leütés (szóközökkel) terjedelemben, kisregények esetén minimum 100 000 leütés (szóközökkel), maximum 180 000 leütés (szóközökkel) terjedelemben.

Az ettől eltérő formátumú és terjedelmű műveket a zsűri nem értékeli.

A 2000 Ft nevezési díjat a KIMTE számlaszámára kérjük befizetni (átutalás vagy rózsaszínű csekk formájában, bankszámlára történő készpénzbefizetéssel), a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a jeligét és azt a szót, hogy „Novellapályázat”.

Számlaszám:

Karcolat Egyesület 11742238-20006754

IBAN: HU12 1174 2238 2000 6754 0000 0000

BIC(Swift)KÓD: OTPVHUHB

A pályázó egy levélben egy jeligével csak egy művet küldhet be. Amennyiben több művel szeretne pályázni, mindegyiket külön-külön levélben, más-más jeligével kell beküldenie, a nevezési díjat is külön-külön kell befizetnie, és az adatlapot is külön-külön kell kitöltenie az adott jelige feltüntetésével. A pályázó ugyanazt a jeligét többször nem használhatja, a nevezési díjat összevontan nem fizetheti be. Kérjük, hogy a pályázók olyan e-mail címről küldjék be a műveket, amely aktív, és alkalmas a kapcsolattartásra.

A beküldési feltételeknek nem megfelelő műveket a zsűri nem értékeli.

A KIMTE honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva, kizárólag postai úton a KIMTE címére kérjük küldeni:

Cím: 2721 Pilis, Bicskei út 16.

A borítékra, kérjük, írják rá: Novellapályázat!

A borítékra feladóként csak a pályázó saját jeligéje kerülhet, a neve nem! Az adatlap tartalmazza a pályázó adatait és a nyilatkozatát, hogy a mű saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott vagy elektronikus megjelentetéséhez. A borítékokat a KIMTE székhelyén felbontatlanul őrzik meg, csak a döntéshozatal után bontják fel.

Az e-mailben beküldött fájlban, amely a művet tartalmazza, csak a mű címe és a szerző jeligéje szerepelhet, a neve nem! Ez biztosítja a teljes anonimitást.

A pályázók a beküldött műveket, a nevezési díj befizetéseit és az adatlap beérkezését a KIMTE honlapján megtalálható Novellapályázat regisztrációs táblázatán követhetik nyomon.

Díjazás

  • Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma eléri, vagy meghaladja a 100 db-ot, a KIMTE az 1. helyezett kisregényt és az 1-4. helyezett novellát nyomtatott formátumban antológiában jelenteti meg. A KIMTE vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, a nyomtatást és a terjesztést. Az antológiában szereplő szerzők a kötetekből 10-10 db tiszteletpéldányt kapnak, a 1-10. helyezettek ajándékkönyveket kapnak.
  • Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma nem éri el a 100 db-ot, a KIMTE az 1. helyezett kisregényt és az 1-4. helyezett novellát e-könyves antológiában jelenteti meg. A KIMTE vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést. Az 1-10. helyezettek ajándékkönyveket kapnak.

Értékelés

A beküldött műveket az adminisztrátor kezeli, ellenőrzi, és továbbítja a KIMTE szerkesztőinek előszűrésre. Az előszűrést követően a műveket a felkért zsűritagok értékelik.

A pályázat lezárultával, a zsűri döntése után, az adatlapokat tartalmazó jeligés borítékokat az elnökségi tagok együtt bontják fel. A nyerteseket e-mailben értesítik. A pályázók személyes adatait a továbbiakban bizalmasan kezelik.

Beküldési határidő: 2013. március 31.

Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség: A beküldött művek mennyiségétől függ

A kötet megjelenése: 2013. szeptember  közepe

Könyvbemutató: 2013. szeptember vége

Egyéb rendelkezések

  • A beküldési feltételek betartása a pályázó felelőssége! A zsűri nem értékeli a nem megfelelő formátumú és terjedelmű műveket! A KIMTE a beküldött, és helyezést el nem ért dokumentumokat nem őrzi meg, nevezési díjat nem fizet vissza.
  • A KIMTE fenntartja a jogot, hogy 100-nál több mű beérkezésekor a kötetbe bekerülő művek számát növelje (kisregények és novellák aránya) nem megfelelő számú és színvonalú művek beküldése esetén pedig a pályázatot érvénytelenítse, vagy csökkentse a díjazás mértékét.
  • A KIMTE fenntartja a jogot, hogy a kiadásra szánt műveket szerkesztett formában jelentesse meg.
  • A pályázók az adatlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a kötetbe bekerülő művek kiadási joga elsődlegesen a KIMTÉ-t illeti. A szerzőkkel a KIMTE szerződést köt.
  • Az előszűrésben résztvevő egyesületi tagok és a zsűritagok a pályázaton nem indulhatnak.
  • A KIMTE a pályázat időtartama alatt információt kizárólag a művek, az adatlapok és a nevezési díjak beérkezésével kapcsolatban ad. A művek minőségével és/vagy formai és terjedelmi megfelelésével kapcsolatos kérdésekre a pályázat lezárulta után sem válaszol, a művekről véleményt, illetve elemzést nem ad.
  • A pályázattal kapcsolatos aktuális információkat, az esetleges változásokat a pályázók a KIMTE honlapján kísérhetik figyelemmel.

A KIMTE honlapja: http://kimte.hu

Információ: everigel@gmail.com

Adatlap és Regisztrációs táblázat: http://kimte.hu/szerelem-miszteriuma_regisztracios-tablazat