palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A víz összeköt fotó- és videópályázat

water-summitA 2016. november 28-30. között megrendezésre kerülő Budapesti Víz Világtalálkozó alkalmából a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ fotó- és videópályázatot hirdet.

A Budapesti Víz Világtalálkozó 2016

A Világtalálkozó szlogenje „A víz összeköt” („Water Connects)”, elsősorban arra utal, hogy a víz, amely nem ismer határokat, új típusú együttműködésekre sarkall; összeköti a vízgazdálkodást, az ipart, a mezőgazdaságot, az egészségügyet és az oktatást, összekapcsol országokat, régiókat, generációkat és kultúrákat, illetve „forrása” az összes fenntarthatósági cél megvalósításának is, amely alapvetően befolyásolja mindannyiunk jövőjét.

A Világtalálkozó logójában látható vízcsepp első üzenete figyelmeztetés és figyelemfelhívás, amely „az utolsó csepp” kifejezésre épül, utalva arra, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, mielőbb cselekedni kell: újszerű és hatékony megoldásokra van szükség a fenntartható vízgazdálkodás területén.

A második üzenet mélyebb tartalommal bír: az az édesvízkészlet, amelyen minden földi élőlénynek osztoznia kell, úgy aránylik a Föld tömegéhez, mint a logóban a kis csepp a Föld megjelenítéséhez. Ha pedig ennek az édesvízkészletnek az elérhető mennyiségét nézzük, akkor még ennél is drámaibb a helyzet:  a Föld vízkészletének csupán 3%-a alkalmas emberi fogyasztásra, ennek több mint kétharmad része azonban nehezen, vagy egyáltalán nem hozzáférhető.

A harmadik üzenet pedig arra a szintén kritikus területre világít rá, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kihívások 80%-a vízhez kötődik.

A Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 stratégiai célja, hogy az esemény sikeresen összekapcsolja a politikai döntéshozatalt a tőke, a tudás, a technológia által kínált megoldási lehetőségekkel és a folyamatok társadalmasításában kulcsszerepet játszó civilekkel.

A pályázat tematikája

A pályázat meghirdetésével lehetőséget kívánunk nyújtani mindazoknak, akik a pályázat témáját és az azzal kapcsolatos mondanivalójukat álló vagy mozgóképen fogalmazzák meg.

Olyan fotókat és videókat várunk, amelyek megmutatják ennek a nélkülözhetetlen anyagnak az alapvető fontosságát bolygónk, a természet, az emberiség és az egyes ember életében, megjelenítik különböző tulajdonságait, egyediségét, élettérként és szervezetünk meghatározó alkotóelemeként és megjelenési formáinak sokszínűségét akár csepptől a tengerig. E mellett a víz mitikus, mesei vonatkozásai is szerepet játszhatnak az elkészült pályázatokban.

További inspiráció: http://www.budapestwatersummit.hu/

Pályázati kiírás

A pályázatot  „A víz összeköt” címmel a Capa Központ hirdeti meg a Budapest Víz Világtalálkozó 2016 alkalmából, együttműködve a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériumával.

A pályázaton – a pályázati feltételeknek megfelelő – fotográfiákkal és videó-filmmel bárki pályázhat. A pályázaton két kategóriában – fotók és videofilmek – lehet pályázni 2000 után készített, minimum 3, maximum 6 képből álló sorozattal vagy maximum 90 másodperces videó-filmmel. Egy pályázó csak egy kategóriában indulhat.

A pályázaton kizárólag olyan pályamunkákkal lehet pályázni, melyek nem voltak még publikálva online vagy nyomtatott sajtóban, ill. kiállításon sem szerepeltek a pályázat időpontjáig. A pályamunkák formai és technikai megközelítése műfaji megkötés nélkül, teljesen szabadon kezelhető és értelmezhető.

A pályázók az elkészített alkotásokat a megadott technikai feltételeknek megfelelően – elektronikusan töltik fel a bws.capacenter.hu oldalon keresztül.

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el és díjazza. A zsűri kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelően feltöltött pályamunkánkat díjazza és kategóriánként hirdet majd nyerteseket. A pályázat kiírója a pályázókat az eredményről e-mail-ben értesíti.

 A pályázat csak az alábbi feltételek elfogadása mellett tekinthető érvényesnek:

A pályázó a pályázatra kizárólag olyan alkotásokkal nevezhet, melyek saját tulajdonát képezik, és teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a benyújtott képek/filmek szerzői jogával kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, jogosultsága, mely a felhasználást, bemutatást bármilyen módon korlátozná, vagy akadályozná, továbbá, hogy a pályázatra benyújtott alkotások elkészítése során hatályos jogszabályok előírásait maradéktalanul betartja.

A pályázat kiírója a pályázatra benyújtott alkotásokat a nyilvános eredményhirdetéskor levetíti, továbbá „A víz összeköt” projekt kommunikációja során és a projekt programsorozatához kapcsolódóan– térbeli és időbeli korlátozás nélkül, minden ismert felhasználási módra vonatkozóan – felhasználja, (tetszőleges példányban és alkalommal többszörözi, nyilvánosságra hozza, kép- vagy hangfelvételen rögzíti, terjeszti, azt számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja, bármely ismert módon a művet a nyilvánossághoz közvetíti).

A pályázat kiírója a felhasználás során a szerzők személyhez fűződő jogainak betartásával köteles eljárni.

A pályázat kiírója a pályázatból kizárja azokat az alkotásokat, melyek a közerkölcsöt, illetve a közízlést sértik, mások hátrányos megkülönböztetésére alkalmasak, vagy a hatályos jogszabályok előírásaival ellentétesek.

A pályázat díjazása

FOTÓ kategória

 1. díj: LEICA D-LUX fényképezőgép + 50 000 Ft értékű vásárlási utalvány, amely felhasználható szkennelésre, nyomtatásra, analóg fotókidolgozásra
 2. díj: 50.000 FT értékű vásárlási utalvány, amely felhasználható szkennelésre, nyomtatásra, analóg fotókidolgozásra + 25 000 Ft értékű könyvutalvány 
 3. díj: 25 000 Ft értékű könyvutalvány

I.-X. helyezett: A zsűri által kiválasztott alkotások csoportos kiállításon való bemutatása a Mai Manó Ház Galériájában 2016. őszén

VIDEÓ

 • I. díj: LEICA D-LUX fényképezőgép  + 50 000 Ft értékű vásárlási utalvány, amely felhasználható felhasználható szkennelésre, nyomtatásra, analóg fotókidolgozásra, ill.  filmkidolgozásra
 • 2. díj: 50.000 FT értékű vásárlási utalvány, amely felhasználható szkennelésre, nyomtatásra, analóg fotókidolgozásra, ill. filmkidolgozásra + 25 000 Ft értékű könyvutalvány
 • 3. díj: 25 000 Ft értékű könyvutalvány

I.-X. helyezett: A zsűri által kiválasztott alkotások csoportos kiállításon való bemutatása a Mai Manó Ház Galériájában 2016. őszén

A nyertes műveket elbíráló zsűri tagjai

 • Csizek Gabriella, művészeti főmunkatárs Mai Manó Ház
 • Horváth Viktor,  rendező
 • Lonkai Gabriella, Politikai Tanácsadó, EMMI
 • Kovalovszky Dániel, fotográfus
 • Szalontai Ábel, DLA, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Média Intézet, intézetigazgató, egyetemi docens

A pályázat időtartama, menetrendje,  a határidők

A pályázat időtartama:                                2016. augusztus 1. – október 15.

A pályaművek feltöltésének kezdete:        2016. szeptember 1. 00.00 óra

vége:        2016. szeptember 30. 12.00 óra

Az eredményhirdetés ideje:                       2016. október 15.

A pályázat technikai részletei

A pályázóra vonatkozó információk

 • név (keresztnév és vezetéknév)
 • értesítési cím
 • e-mail cím

A pályázatra benyújtott képek illetve videók technikai paraméterei:

JPG formátumú képek

 • minden kép külön elemnek számít
 • a kép címe (maximum 150 karakter)
 • egy fájl egy fotót tartalmazhat
 • a feltöltendő képek hosszabbik oldalának minimum 2000 és maximum 6000 pixel közé kell esnie, különben a rendszer nem engedi a fájlt feltölteni

videók

 • minden videó külön elemnek számít
 • a videó címe (maximum 150 karakter)
 • egy videó maximális hossza 90 másodperc lehet
 • a videót kiváló minőségben fel kell tölteni videómegosztó portálra (Youtube, Videa, Vimeo) és a videó linkjét kell a pályázati adatlapon megadni; a videó elérthetőségét a pályázat teljes ideje alatt a pályázó felelőssége biztosítani

A pályázat kiírója vagy a zsűri a benyújtott pályázati anyag eredeti fájljait és más eredeti dokumentumait a pályázat bármely szakaszában bekérheti.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérése:

Technikai kérdések:  EOX Kft. (Sütő István: suto.istvan@eox.hu)

Pályázattal kapcsolatos információ:

Capa Központ ( Boronyák Vivien: vivien.boronyak@capacenter.hu)

Adatvédelem, adatkezelési szabályok

Adatkezelő a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1065 Budapest, Nagymező utca 8.)

Érintett, aki az Adatkezelő által meghirdetett ’a Víz összeköt’ című fotópályázatra jelentkezik, a jelentkezéssel együtt a személyes adatait megadja, és ezzel a pályázaton részt vesz.

Az Érintett által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, értesítési cím, e-mail cím,

Az adatkezelés célja: ’A víz összeköt’ című fotópályázatra jelentkezők azonosítása, a pályázati elbírálás és zsűrizés feladatainak ellátása, a pályázatra benyújtott képek felhasználása során a szerzők azonosítása, a felhasználási jogok biztosítása.

Adatfeldolgozó: EOX Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, Tahi utca 53.). Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatfeldolgozó részére továbbítja. Az Adatfeldolgozó végzi a pályázat technikai lebonyolítását, technikai kezelését.

Az Érintett a Hozzájáruló Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelési szabályoknak megfelelően kezelje, az Adatfeldolgozó részére továbbítsa.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályok szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli

Az adattovábbítás alapján, a továbbítás jogosultja köteles a továbbított adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelni, az adatok így történő adatkezelésével kapcsolatos valamennyi felelősség kizárólag az adattovábbítás címzettjét terheli.

Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn, illetve az adattovábbítás jogosultján kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a pályázat lebonyolítása, a pályázat eredményének kihirdetése. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok törlésre kerülnek.

Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A pályázaton kizárólag a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő magánszemélyek vehetnek részt. A megadott adatok valódiságáért és teljességérért a pályázó felel. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.