palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Állampolgári projektek

A program célja: Az Európai Uniót érintő fontos és aktuális kihívás az európai polgárok és az Európai Unió közötti szakadék áthidalása. Ezzel összefüggésben ez a pályázati típus olyan innovatív módszerek és megközelítések feltárására irányul, amelyek tevékeny európai szintű részvételre serkentik a polgárokat, valamint az európai polgárok és az Európai Unió intézményei közötti párbeszédre ösztönöznek.

Pályázhatnak: civil társadalmi szervezetek vagy helyi hatóságok

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (Brüsszel)

Beadási határidő: 2012. június 1.

Támogatható tevékenységek:

  • az állampolgárok véleményének összegyűjtése az Európát a jövőben érintő néhány lényeges kihívásról (lásd a témákat);
  • állandó módszer bevezetése az állampolgárok közötti aktív párbeszéd és vita ösztönzésére az uniós politika egyes, a mindennapi életüket érintő területeiről;
  • olyan mechanizmusok megteremtése, amelyek révén az európai polgárok fejlesztik civil kompetenciájukat, és az európai szintű politikai döntéshozókhoz intézett ajánlások formájában tudják megfogalmazni véleményüket az európai integrációs folyamatról;
  • az európai polgárok és az EU intézményei közötti párbeszéd ösztönzése, a polgárok részvételével az EU politikái és azok hatása terén, valamint biztosítva a polgárok véleményének megfelelő utókövetését az EU intézményeinek részéről.

Pályázati feltételek

  • Legalább öt részt vevő ország;
  • A projekt résztvevői közül legalább 30%-nak a projekteseménynek otthont adó országtól eltérő országból kell érkeznie, és egy projektben minimum 200 fő bevonása szükséges;
  • Projekt időtartama: maximum 12 hónap.

A támogatás mértéke: A megítélt támogatás mértéke nem haladhatja meg a projekt támogatható költségei teljes összegének 60%-át. A támogatás összege minden esetben 100 000 EUR és 250 000 EUR között lesz.

Részletes pályázati felhívás és további információ:

Tempus Közalapítvány: www.tka.hu.

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm