palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ars Boni jogi folyóirat pályázat

ars boni pályázatA Lakatos Köves és Társai Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni várja a jog világához kapcsolódó legfeljebb tizenötezer karakter hosszúságú írásokat. Cél a tudományos munka és az újságírás ötvözése.  Kerülj be a legjobbak közé vagy győzz a közönségszavazáson, hogy elnyerd az értékes pénzdíjak valamelyikét!

Az első 50 írást beküldő között 5 db Ptk. Kommentárt, ezen bejegyzést június 30-ig nyilvánosan megosztók között 5 db egyéves Jogtár előfizetést sorsolunk ki.

I. Általános tudnivalók

Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni pályázatot hirdet, melynek célja a tudományos munka és az újságírás ötvözése. A pályamű benyújtása elektronikus úton, a http://arsboni.hu/palyazat oldalon történik a pályamű beküldésével, és a személyes adatok megadásával. A pályamű sikeres elküldéséről a pályázó megerősítő jelzést kap.

A beküldött pályaművek közzététele előzetes értékelést követően folyamatosan történik a http://arsboni.hu/palyazat felületen.

A pályamű formai és tartalmi feltételei:

A pályaműnek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

 1. A pályamű témájának a jog világához kell kapcsolódnia, ezen belül egyéb megkötés nincs.
 2. A pályaművet a fenti URL-re szóközökkel számítva maximum 15 000 karakter terjedelemben kell beküldeni. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a pályamű beküldésére szolgáló felület 15 000 karaktert meghaladóan nem kezeli a szöveget!

A pályamű beküldésének menete:

 • A pályázó a Facebook fiókjával bejelentkezik az Ars Boni pályázati felületére
 • A pályázó kitölti a személyes adatait kérő mezőket (név, email cím)
 • Az írás cím mezőt a pályázó egy maximum 200 karakter hosszú cím megadásával kitölti
 • Az ajánló mezőt a pályázó egy 150-400 karakter közötti ajánló szöveg megadásával kitölti
 • Elfogadja a pályázati feltételeket.

Díjazás:

A pénzdíjakat a pályázat győztesei a pályázat lezárultát követő 30 napon belül, banki átutalással kapják kézhez. A tárgynyereményeket személyesen vagy meghatalmazott útján lehet átvenni előzetes egyeztetés alapján a Mathias Corvinus Collegiumban (1016 Budapest, Somlói út 51.)

A pályázat győztesei az alábbi jutalmakban részesülnek:

 • 1. helyezett: 125 000 Ft
 • 2. helyezett: 75 000 Ft
 • 3. helyezett: 50 000 Ft

Az első 5 helyezett jutalma továbbá 1-1 Jogtár Plusz és Döntvénytár egyéves előfizetés és gyakornoki lehetőség a Jogtudományi Intézet gyakornoki programjában.

Közönségdíj:

A közönségdíjat az a pályamű nyeri el, amely a legtöbb szavazatot kapta a helyezést el nem ért pályaművek közül. A közönségszavazásban kizárólag az Ars Boni jogi folyóirat Facebook oldalának követői vehetnek részt. A szavazat leadása a http://arsboni.hu/paly azat oldalon a Facebook azonosítóval történő bejelentkezést követően a Szavazatok fül alatt lehetséges. Egy személy több pályaműre is adhat le szavazatot, de mindegyikre legfeljebb csak egyet. A közönségszavazás 2014június 1-én indul, és 2014. szeptember 15-én kerül lezárásra.

Egyéb jutalmak: Az első 50 pályázó között 5 db Ptk. Kommentárt sorsolunk ki.

Azok között, akik az Ars Boni Facebook oldalán közzétett pályázati kiírást 2014. június 30-ig nyilvános módon megosztják, 5 db 1 éves Jogtár előfizetést sorsolunk ki.

Benyújtás módja, határideje

A pályázaton bármely természetes személy részt vehet, aki önállóan elkészített jogi témájú pályaművét a http://arsboni.hu/palyazat oldalra (a továbbiakban: URL) a Facebook profillal történő belépését követően beküldi. Egy pályázó legfeljebb három pályaművet tölthet fel. Két vagy több pályázó által írt pályamű a pályázaton nem indulhat.

A pályaművek beküldésének határideje 2014. augusztus 31. 16:00.

Pályázásból kizárva

A pályázaton nem vehetnek részt az Ars Boni szerkesztőségének tagjai, a Wolters Kluwer Kft. munkavállalói, a Lakatos Köves és Társai Ügyvédi Iroda tagjai, munkavállalói, illetve az irodával munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses kapcsolatban álló személyek, valamint mindezen személyek hozzátartozói.

Részvételi feltételek

 • Az Ars Boni fenntartja magának a jogot, hogy kizárja azt a pályázót, aki a pályázattal kapcsolatban a tisztesség követelményét sértő magatartásával a pályázat tisztaságát veszélyezteti.
 • Az Ars Boni fenntartja magának a jogot, hogy a szerzői jogokat sértő, illetve bármilyen más okból a pályázat komolyságát veszélyeztető írásokat kizárja.
 • A pályázó a pályamű beküldésével elfogadja megadott személyes adatainak az Ars Boni általi, jogszabályoknak megfelelő kezelését.
 • A pályázó elfogadja, hogy a dolgozatok szakmai értékelését a Zsűri végzi.
 • A pályázó elfogadja, hogy a közönségdíjra csak 2014. május 1. előtt létrehozott Facebook profillal lehet szavazatot leadni.
 • A pályázó elfogadja, hogy az Ars Boni a Pályázati kiírás feltételeit a pályázat időtartama alatt egyoldalúan módosíthatja.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat lebonyolításában a Facebook nem vesz részt, a Facebookkal szemben a pályázattal kapcsolatosan igényt nem érvényesíthet.
 • A beküldés önkéntes, a beküldéssel a pályázó kijelenti, hogy a beküldött szellemi alkotás az ő eredeti szellemi alkotása. A beküldéssel a pályázó a szerzői jogokat megtartja, azokról nem mond le. A pályázó kijelenti továbbá azt is, hogy a szellemi alkotást meg nem engedett segítség nélkül, saját maga készítette, és csak az irodalomjegyzékben felsorolt forrásokat használta fel, valamint minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból vett át, egyértelműen, a forrás megadásával megjelölt.
 • A pályázó kijelenti továbbá azt is, hogy a beküldött szellemi alkotásra vonatkozóan nem tett olyan nyilatkozatot (például egy pályázaton), amely a szellemi alkotás közlését kizárja.
 • Az Ars Boni jogi folyóirat és az arsboni.hu szerkesztői illetve kiadója a beküldéssel jogosulttá válik a szellemi alkotás tárolására, kezelésére és megismerésére, továbbá a szellemi alkotás tartalmának változtatása nélkül a formázás átalakítására. Az Ars Boni jogosult a beküldött szellemi alkotást az arsboni.hu oldalon közzétenni, vagy az oldalról eltávolítani, továbbá arra is, hogy a szellemi alkotást az Ars Boni jogi folyóiratban elektronikusan (az arsboni.hu weboldalon) illetve nyomtatott formában közzé tegye (a továbbiakban együtt: közzététel). A beküldéssel a pályázó nem szerez jogot arra, hogy a szellemi alkotása az arsboni.hu oldalon vagy az Ars Boni jogi folyóiratban megjelenjen, erről az Ars Boni dönt. Az Ars Boni jogosult arra, hogy a beküldött szellemi alkotást bármilyen más formában, akár egészben, akár részben – a tartalom változtatása nélkül, a szerző megjelölésével – nyilvánosságra hozza.
 • Az Ars Boni kötelezettséget vállal arra, hogy a pályamű közzététele során mindenhol és folyamatosan megjelenteti a pályázó nevét.
 • A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy hogy írása a pályázat lezárását követően megjelenjen a  http://ugyvedvilag.hu/ weboldalon is.

Pályamű értékelése

A pályaművek értékelése a beküldött írások szakmai minősége, témaválasztása és megközelítésének újszerűsége alapján történik. A pályaművek rangsorolása során figyelembe vesszük továbbá a pályamű stílusának szabatosságát, világosságát, letisztultságát, valamint az írás okozta olvasói élményt is.

A pályaművek értékelését szakmai zsűri végzi. A zsűri elnöke: Király Miklós. Tagok: Németh Ágnes, Peremiczki Péter, Hack Péter, Jakab András.

Az értékelés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 VI. Tájékozódás a pályázatról

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseket, észrevételeket az arsboni@arsboni.hu e-mail címre várjuk.