palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Át a falon – építészeti ötletpályázat

Át a falon pályázat„Át a falon” HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT – A pécsi északi várfalsétány feltárására. A tervpályázat tárgya, célja: A pécsi világörökségi helyszínek egységes építészeti megfogalmazása magában foglalta a nyugati és északi várfalsétány és kert kialakítását is. Ezzel Pécs történeti belvárosának – a műemléki korszakok egymásra épülésén kívül – még egy különlegessége vált láthatóvá: a nagy zöldterületek, parkok láncolata. A nyugati várfalsétány mára a belváros pezsgő kulturális helyszínévé vált. Az északi városfal tövében húzódó zöldfelület jelenleg „éledezik”, lelkes civil törekvés próbálja a fiatalok, családok kedvelt helyévé tenni. A kiíró és több civil szerveződés Piknik Park néven számos gyerekprogrammal kíván életet csalni a területre. A pályázat célja ezen törekvés támogatása, a terület megközelítésének, feltárásának építészeti megfogalmazásával.

Az északi várfalsétány területére a bejutás jelenleg nehézkes, a belváros irányából a területet övező telkeken keresztül lehetséges. A szeparált elhelyezkedés megnehezíti a park köztudatba való bekerülését, népszerű „törzshellyé” válását mind a pécsi lakosok, mind a városba látogató turisták körében. A pályázat célja a városfalon keresztüli, északi megközelítés megteremtése mellett olyan jelértékű megoldás keresése, amely felhívja a figyelmet a fal tövében meghúzódó páratlan belvárosi zöldfelületre és jövőbeni programok helyszínére. Továbbá egy izgalmas építészeti helyzet friss szemléletű értelmezése, ötletek gyűjtése és bemutatása. A kiíró nem határozza meg a falon történő átjutás módját és helyét, mert ennek eldöntését a pályázóra bízza.

A tervpályázatra beadott – a kiírás feltételeinek eleget tevő – munkák kiállításra kerülnek a pécsi Cella Septichora Látogatóközpontban.

A tervpályázat kiírója és lebonyolítója:
Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.;  7624 Pécs Szent István tér 17.
Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, Építész Intézet támogatásával;  7624 Pécs Boszorkány u. 2.

A tervpályázat jellege, formája: Nyilvános, titkos hallgatói ötletpályázat

A tervpályázaton való részvétel feltételei:
A tervpályázaton részt vehet Magyarország valamennyi felsőfokú*** építészképzésben résztvevő hallgatója, illetve azok a végzett építészek, akik diplomájukat 2010-ben védték meg.

A pályázaton történő indulással a pályázók maradéktalanul elfogadják a tervpályázati kiírásban foglaltakat.

A pályázaton való részvétel, a pályázat kiírás szerinti benyújtásával jön létre. Előzetes regisztráció nem szükséges.

***

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar
 • Debreceni Egyetem, Műszaki Kar
 • Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar
 • Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Alkalmazott Művészeti Intézet

A tervpályázat lebonyolításának menetrendje

 • A pályázati kiírás közzététele, kiadásának kezdete: 2010. július 12.
 • Helyszíni szemle időpontja, helye: 2010. augusztus 2., Hétfő, 14.00 óra, Cella Septichora bejárata, 7624 Pécs Szent István tér
 • A pályázattal kapcsolatos kérdések határideje: 2010. augusztus 12.
 • A kérdésekre adott válaszok határideje: 2010. augusztus 19.
 • A pályázatok postára adásának határideje: 2010. október 5. 24.00 óra
 • Eredményhirdetés ideje, helye: 2010. október 29. Péntek 16.00 óra, Cella Septichora Látogatóközpont 7624 Pécs Szent István tér

A tervpályázat díjazása
A tervpályázat díjazására bruttó 1.000.000 Ft áll rendelkezésre, melyet a Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket figyelembe véve oszt szét a díjazott tervek között. A díjakat a jogszabályok szerinti levonások terhelik. Az időközben érkező felajánlások révén további díjak és különdíjak is kiadhatók.

A Bíráló Bizottság tagjai

Elnök: Bozóky Anita ügyvezető Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.
Szakmai titkár: Molnár Tamás építész

Tagok:
Czigány Tamás építész
Göde András építész
Szabó Levente építész
Dévényi Sándor építész
Getto Tamás építész
Hutter Ákos építész

Szavazásra nem jogosultak:
Medvegy Gabriella építész
Veres Gábor építész

A tervpályázati kiírás és mellékletei
A tervpályázati kiírás és mellékletei kizárólag elektronikus úton tölthetők le a www.pecsorokseg.hu weboldal ÁT A FALON – hallgatói ötletpályázat menüpontjáról.

Direkt hozzáférés: http://www.pecsorokseg.hu/index.php?oldal=atafalon

A letölthető dokumentumok:

Helyszíni szemle, kérdések, válaszok

A helyszín szervezett megtekintésére a pályázati menetrendben megjelölt időpontban és helyen lesz lehetőség.(További megtekintés egyénileg)

A kérdéseket a helyszíni bejáráson személyesen, valamint a megadott határidőig e-mail-ben lehet feltenni az atafalon@pecsorokseg.hu címen.

A válaszok 2010. augusztus 19-től a www.pecsorokseg.hu weboldal ÁT A FALON – hallgatói ötletpályázat menüpontja alól tölthetők le.

A tervpályázatok beadása

A tervpályázatokat kizárólag postai úton lehet feladni.

A postára adás határideje: 2010. október 5. 24.00 óra

A postára adásnak maradéktalanul teljesíteni kell a titkosságot.

Csak a mellékletként kiadott címzéslap használható, melyet kinyomtatva a csomagra kell ragasztani.

Feladóként minden postai bizonylaton, a címzéslapon szereplő címzettet kell szerepeltetni.

A csomagolás módjának biztosítani kell a sérülésmentes megérkezést.

A késve feladott, valamint a titkosságot sértő pályázatokat a Bíráló Bizottság a pályázatból bírálat nélkül kizárja. A formai követelményeket nem teljesítő pályaműveket a Bíráló Bizottság a pályázatból bírálat nélkül kizárhatja.

Tervezési program
A pályázó feladata az északi várfalsétány, Piknik Kert megközelíthetőségének biztosítása az északi városfalon keresztül, a két oldal kapcsolatának megteremtése. A beavatkozás helyének és építészeti karakterének meghatározása a pályázat része. A pályázat célja olyan jelértékű megoldás keresése, ami a funkcionalitáson túl, képes felhívni a figyelmet az átjutás lehetőségére, a fal déli oldalán elterülő belvárosi parkra, a leendő programokra. A tervezési helyszín – Pécs belvárosában, műemléki környezetben fekszik – a történeti városmag szerves részeként értelmezendő, a városfal természetesen műemléki védettséget élvez, amely adottságok nem hagyhatók figyelmen kívül a tervezésnél.

De a pályázat célja olyan friss, progresszív megoldások keresése, amelyek előremutató módon közelítenek ehhez az összetett építészeti problémához.

Beadandó munkarészek

A pályázatot egy darab álló formátumú A1 méretű lapon kell benyújtani, 5mm vastag habkartonra felkasírozva.

A pályázó feladata eldönteni, hogy az adott kereteken belül hogyan mutatja be tervét, gondolatait, de fontos, hogy a terv értelmezhető legyen. Műleírás külön nem adható be, de a tervlapon magyarázó szöveg elhelyezhető.

A pályázat beadandó elektronikus formában is.

A pályázathoz mellékelni kell lezárt A/5 fehér borítékban a pályázó adatait (név, lakcím, telefon, e-mail és az oktatási intézmény megnevezése) és a teljes pályázati anyagot (PDF fájlformátumban) tartalmazó CD-t.

A tervlapot, a CD-t és a lezárt borítékot semmilyen módon nem szabad megjelölni, a szerzőket feltüntetni, vagy személyükre utalást tenni. Egy csomagban csak egy pályamunka adható be.

A pályázatok nyilvánosságra hozása, pályázat utáni kezelése
A lezárt borítékokat a pályázat bírálata után nyitja fel a Bíráló Bizottság. Minden boríték – a nem nyert pályázatoké is – felbontásra kerül. Minden beadott – a kiírás feltételeinek megfelelő – pályázat kiállításra kerül a szerzők feltüntetésével a Cella Septichora Látogatóközpontban.

A Bíráló Bizottság a pályázatról összefoglaló zárójelentést készít és a díjazott munkákról külön értékelést ad.

A zárójelentés az eredményhirdetésen nyomtatott formában átvehető vagy azt követően a www.pecsorokseg.hu weboldal ÁT A FALON – hallgatói ötletpályázat pontja alól tölthető le.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot további kiállításokon, illetve egyéb módon bemutassa és népszerűsítse.

A teljes tervpályázati anyag a kiíró tulajdonába kerül.

A pályázó azzal, hogy pályázatát benyújtja, fenti feltételeket elfogadja.