palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése pályázat

A pályázat célja, hogy infrastrukturális fejlesztések támogatásával hozzájáruljon az aktív korú autizmus spektrumzavarral élő, valamint az egyéb aktív korú megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának növekedéséhez, ezzel segítve társadalmi és munkaerő-piaci integrációjukat, a társadalmi életben való aktív részvételüket.

Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a komponens elszámolható közkiadásaira rendelkezésre álló keretösszeg 1,2 milliárd forint, melynek teljes összege a konvergencia régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel.

A támogatott pályázatok várható száma: 25-40 db.

Pályázók köre:

 • autizmussal élőszemélyeket is ellátó nappali ellátást biztosító intézmények fenntartói (továbbiakban nappali intézmények)
 • autizmussal élőszemélyeket is ellátó 50 főalatti bentlakásos intézmények fenntartói az alábbi intézménytípusok esetében (továbbiakban bentlakásos intézmények):
  • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, vagy
  • fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, vagy
  • fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek ápolást, gondozást nyújtó intézménye.
 • megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált foglalkoztatók a fentiekben felsorolt intézménnyel, intézményekkel együttműködve, abban az esetben, ha az akkreditált szervezet és az intézmény között legalább 2012. november 1-je óta Foglalkoztatási Megállapodás van érvényben.

Egy fenntartó több pályázatot is benyújthat, azonban egy intézményre vonatkozóan csak egy pályázat nyújtható be.

Egy akkreditált foglalkoztató szervezet egy telephely vonatkozásában egy pályázatot nyújthat be.

 Jogi forma

 • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • GFO 326 – Többcélú kistérségi társulás,
 • nonprofit szervezetek:
 • Vállalkozás
 • Szövetkezet
 • Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
 • Önálló vállalkozó

 Projekt területi korlátozása: A beruházás megvalósítása csak a hat konvergencia régióban történhet meg

 Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

 Támogatás mértéke: A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének maximum a 100 %-a

 Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 20 millió Ft, de legfeljebb 100 millió Ft. De minimis támogatás estén legalább 20 millió Ft, de maximum 55 millió Ft.

A pályázatok benyújtása 2013. március 31-től 2013. június 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

Letölthető dokumentum

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Információ

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat