palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az én Balatonom… gyermekrajz pályázat

az_en_balatonomA pályázat a három balatoni megye – Somogy, Veszprém, Zala – általános iskolás gyermekei számára három korcsoportban kerül meghirdetésre úgy, hogy a korcsoportokban minden esetben a tényleges iskolai osztályba tartozás és nem a pályázó életkora kerül figyelembevételre.

Korcsoportok

  • 1. korcsoport: 1-2. osztályos tanulók
  • 2. korcsoport: 3-5. osztályos tanulók
  • 3. korcsoport: 6-8. osztályos tanulók

A pályázat a 2006. és 2010. között megrendezett “Horgásztam a Balatonon” gyermekrajz pályázat szellemiségét folytatva, annak tapasztalatait felhasználva, elért értékeit megőrizve és tovább gazdagítva kíván újabb lehetőséget adni a Balaton környékén élő és rajzolni szerető gyermekeknek.

A pályamunkáknak a címben jelzett témát – “Az én Balatonom” – kell megjeleníteni. Ennek a témának a központi eleme a halfogás, azaz a horgászat, a halászat, a halak és a vízi élet. Kapcsolódó témaként megjeleníthető a Balaton adta élmény: a tó értékei, a táj szépsége, a környezet harmóniája, annak védelme.

Ettől a témától ez évben eltérni nem lehet. A túl általános témájú, valamint a Balatonhoz nem köthető, minden vízhez kapcsolható pályamű befogadását a zsűri visszautasíthatja. Előnyt élveznek viszont a gyermek és a Balaton kapcsolatát, a balatoni horgászatot megjelenítő rajzok.

A pályázatra beküldhető pályaművek legkisebb mérete az A4 formátum, a legnagyobb méret 70 x 100 (100 x 70) cm. Szeretnénk, ha minél több bátor, kísérletező kedvről tanúskodó munkát kapnánk, amelyek ábrázolásmódban, vagy technikában a megszokottól eltérő módon idéznék a horgászat, a Balaton élményét. Az alkotás lehet rajz, festmény. (Továbbiakban egységesen: rajz).

Az egyéb alkotásokkal (faragás, szobor vagy egyéb más technika) pályázni nem lehet. A munkákat kiállításra kész állapotban – azaz a rajzokat legalább paszpartu kartonra felragasztva – kell leadni.

“Az én Balatonom…” rajzversenyre egy pályázó legfeljebb kettő művet nyújthat be.

A pályázat jeligés. A jeligét és a mű címét minden egyes rajz hátoldalán fel kell tüntetni. Egyéb adat feltüntetése tilos! Ezen előírás megszegése a pályamű befogadásának meghiúsulását eredményezheti!
A beküldendő pályaművek kötelező melléklete a pontosan kitöltött és lezárt borítékban elhelyezett ADATLAP, illetve CSOPORTOS ADATLAP.

Az ADATLAP és CSOPORTOS ADATLAP 2011. május 2-től tölthető le a http://www.bbhsz.hu oldalról.

A rajzokat a Kiírók által felkért képzőművészekből/szakemberekből álló zsűri minősíti 2011. október 24-29. között.

A zsűri az első körben az összes befogadott pályaműből kiválasztja azokat a rajzokat, amelyek a kiállításon bemutatásra kerülnek. Második körben a meghirdetett kategóriákon belül kiválasztja a díjazandó műveket. Balatonalmádi Önkormányzata – a zsűri véleményét is kikérve – kategórián kívüli különdíjat is odaítélhet.
A
díjazott rajzok a Kiírók tulajdonába kerülnek. Kiírók – a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében – további elismerési formát is alkalmazhatnak.

A zsűri döntése, a díjazásban – elismerésben részesülők névsora a http://www.bbhsz.hu honlap “Az én Balatonom…” oldalán kerül közzétételre, legkésőbb 2011. október 29.-ig. Ez a közlés egyúttal az eredményhirdetésre szóló meghívást is jelenti. A rajzpályázattal kapcsolatos hírek, értesítések honlapon történő figyelése a pályázók
felelőssége.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. címen.

A végső beérkezési határidő 2011. október 14.

A borítékon fel kell tüntetni: “Pályázat: Az én Balatonom…

Pályázatbefogadási szabályok

A postán beküldött vagy személyesen beadott pályázatokat a rendezvény Titkára érkezteti, ellenőrzi és regisztrálja. A sikeres regisztráció a pályázat befogadását jelenti. Titkár a pályázók adatait védett adathordozón tárolja, az csak a zsűri döntését rögzítő jegyzőkönyv aláírása után kerül megnyitásra.

A határidő után érkező pályamű “elkésett pályázat” címen nem fogadható be.

Amennyiben a pályamű illetve a pályázat csak kisebb mértékben adathibás, azaz nem teljesen felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak a Titkár – feltéve, ha erre elegendő idő áll rendelkezésre – a pályázót rövid úton (telefon, fax, email) hiánypótlásra felhívhatja. Amennyiben a hiánypótlás a nevezési határidőre nem érkezik be, vagy ismételten adathiányos, továbbá, ha a hiánypótlási felhívásra már nincs idő, a pályázat befogadásra nem alkalmas “elkésett pályázatnak” minősül.

A pályamű befogadása akkor is elutasítható, ha azt nem a kiállításra előkészített formában nyújtják be. (Pl. A rajz nincs paszpartura felragasztva.)

A beküldött rajzok nem kerülnek visszaküldésre, azok – a díjazott művek kivételével – a Titkárral egyeztetett időpontban – 2012. január 31-ig a PKKK-ban visszavehetők. Ezen határidő eltelte után a vissza nem vett rajzokkal a Kiírók rendelkeznek. Titkár indokolt esetben és külön kérésre a pályaműveket postán is visszaküldheti, feltéve ha az ezzel járó költségeket a pályázó előzetesen átutalja.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen át nem vett díjakat egy hónapig őrizzük meg, azokat egyéni kérésre (kizárólag a külön egyeztetett módon) a pályázó címére eljuttatjuk.

“Az én Balatonom…” gyermekrajzpályázat ünnepélyes eredmény hirdetésének és a kiállítás megnyitásának időpontja a Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központban 2011. november 12. (szombat) 14 óra

Forrás: http://indexbalaton.hu/