palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az én családom rajzpályázat

tikkk pályázatA család nemzetközi napja alkalmából. Az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió (Debrecen, Füredi úti Fiók) „Flagship Team” nevű önkéntes csapata a TIKKK Egyesület együttműködésével valósítja meg az „Önkéntesként a hátrányos helyzetű családokért, a változásért” projektet. A „Flagship Team” a TIKKK Egyesülettel együtt csatlakozott a „2011 az Önkéntesség Európai Éve” című, Magyarország Nemzeti Programjának munkatervén alapuló eseménysorozathoz. A projekt főrendezvényére a családok nemzetközi napján, 2011. május 15-én kerül sor. Ezen jeles nap tiszteletére a TIKKK Tudományos Ismeretterjesztő és Kulturális Kutatási Központ Közhasznú Egyesület nemzetközi rajzpályázatot hirdet „Az én családom” címmel.

A rajzpályázat célkitűzése

A társadalom kezdetei óta a családok továbbadták az értékeket, a hagyományokat és nem utolsó sorban a hitet. A család egy olyan erős közösség, amely komoly hatást gyakorol a gyerek fejlődésére, lelkiismerete, felelősségtudata és önkritikája kialakulására. Az ember a családi minta segítségével tanulja meg, hogyan viszonyuljon embertársaihoz, itt tapasztalja meg mit jelent szeretni, majd találkozik azokkal a korlátokkal, amelyek felnőttként is végigkísérik életét. A családok nagyban különböznek egymástól, ez a család felépítésében és szerkezetében egyaránt megnyilvánul. Olykor kedvezőtlen körülmények között élnek és hátrányos helyzetben látják el mindennapi teendőiket.

Kiemelt célunk, hogy a kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb „intézményére” irányítsa. Ugyanakkor a család élete, megélhetése az azt alkotó egyének boldogulásán is múlik.

Ezért a rajzpályázat célja – az elkészült alkotásokkal – minél szélesebb körben megszólítani a fiatalokat, családtagjaikat, speciálisan az iskolából kikerülő gyermekeket, a munkába állás, vállalkozás beindítása előtt álló fiatalokat, a hátrányos helyzetű csoportokat, valamint a hátrányos helyzet elhárításában, a változásban segíteni tudókat.

Pályázat

Pályázni lehet egyénenként 1 db A4-es, illetve azt meg nem haladó méretű, bármilyen technikával (rajz, grafika, festés, kollázs, komputergrafika, stb.) készült síkbeli alkotással.

Feladat: Olyan síkbeli alkotás készítése, amely a családot vagy a hozzátartozó(ka)t ábrázolja, vagy bemutatja a család, illetve hozzátartozók boldogulását, illetve annak hiányát, vagy a hátrányos helyzetet, az esélyegyenlőséget vagy annak hiányát, mindezt úgy, hogy az valamilyen módon – akár egy ábrázolt arckifejezéssel – kapcsolódjon a pályázati célkitűzéséhez.

A diákok nyugodtan igénybe vehetik pedagógusaik, szüleik segítségét.

Díjazás

A pályamunkákat szakértői zsűri értékeli, azokat oklevéllel díjazza.

Díjátadó helye és ideje: Debrecen, Batthyány u. 11. alatti TIKKK Mini Galéria, 2011.05.15-én 10 órai kezdettel. Közreműködik az OTP Nyrt. „Flagship Team” önkéntes csapata.

A díjazott alkotások közül 9 db a TIKKK Mini Galériában kerül bemutatásra vitrinkiállítás formájában. A díjátadót követően a díjazottak teljes névsorát, valamint a legérdekesebbnek tartott díjazott műveket a TIKKK Oldalak időszaki lap 2011. júniusi számában publikáljuk.

Pályázati feltételek

Pályázó lehet bármelyik magyarországi vagy külföldi természetes személy (elsősorban fiatalok jelentkezését várjuk 3-18 éves korig), aki legkésőbb 2011. május 6-ig (ez nem a postára adás napja, hanem a beérkezési határidő) postai úton elküldi pályázatát a következő levelezési címre:

TIKKK Egyesület, Debrecen, Ököritó u. 3., 4034, HUNGARY.

Fontos, hogy a beküldött pályaműveken szerepeljen az alkotás címe, a pályázó neve, kora, levelezési címe, és lehetőleg email címe vagy telefonszáma, továbbá iskolájának megjelölése (képzőművészeti alkotás hátoldalán puha ceruzával vagy ragasztott, illetőleg mellékelt címkén feltüntetve).

A pályázat postázásával a pályázó – kiskorú esetén annak törvényes képviselője – elfogadja az alábbi feltételeket:

A sérülten, illetve a késve érkezett vagy a kiírásnak nem megfelelő pályázatot nem fogadjuk el.

Pályázat kiírója a pályamű bármiféle megrongálódásáért, annak eltulajdonításáért, vagy megsemmisüléséért semmilyen felelősséget nem vállal, azokra biztosítást nem köt.

Pályázó elfogadja, hogy a zsűri döntése megváltoztathatatlan, a döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A zsűri a pályázatok beérkezését követően határozza meg a korcsoportokat. A zsűri fenntartja annak jogát, hogy amennyiben nem megfelelő színvonalú munkák érkeznek, a pályázatot részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati anyagot (ide értve a hiányosan benyújtott pályázati anyagot, illetve sérült képzőművészeti alkotást is) nem áll módunkban visszaküldeni. Viszont az eredményhirdetés (díjátadó) hónapját követő hónap első naptári napjától számított 60 napon belül – előzetes egyeztetés alapján – az alkotást a pályázó vagy meghatalmazottja személyesen átveheti.

A díjazott pályamű, mint szellemi alkotás mindvégig a pályázó tulajdonában marad (akárcsak a nem díjazott művek), de az alkotás benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy díjazása esetén a TIKKK Egyesület megszerzi annak, a vonatkozó jogszabályok szerinti teljes körű, korlátlan, valamennyi felhasználási lehetőségre kiterjedő felhasználási és hasznosítási jogát.

Ennek alapján a TIKKK Egyesület a díjazott alkotással szabadon rendelkezhet, azt bármikor, időbeni és területi korlát nélkül, külföldön és belföldön bármilyen kiadványban – beleértve az utánnyomást is – és egyéb promóciós eszközként, bármilyen formában felhasználhatja, sokszorosíthatja, terjesztheti és mindaddig, amíg birtokában van, eredetben kiállíthatja. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a kiadványokban, promóciós eszközökön neve szerzőként nem kerül minden esetben feltüntetésre.

Pályázó ahhoz is hozzájárul, hogy díjazása esetén, pályázaton elért helyezése, személyes adatai közül a neve, címéből az ország és település neve, iskolájának/megjelölt egyéb intézményének neve az egyesületi honlapon és egyéb digitális vagy papíralapú kiadványokban közzétételre kerüljön.

A TIKKK Egyesület hozzájárul ahhoz, hogy jelen pályázati kiírást bárki szabadon terjessze, minél több leendő pályázóhoz nyomtatott vagy elektronikus úton eljuttassa.

A pályázati kiírás a http://tikkk.mlap.hu weblapról a pályázatok menüpontból tölthető le.
E-mail: tikkk@citromail.hu.
Telefon: 00-36-70-381-5388.

Forrás: http://tikkk.mlap.hu