palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása

új-széchényi-terv pályázatokA Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Turisztikai Célelőirányzat forrásainak terhére nyílt pályázatot hirdet a 2011. július 16-tól 2012. március 31-ig belföldön megvalósuló országos és nemzetközi szempontból jelentős turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatására,

Kódszám: 2011-ÚSZT-TU-1

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A turizmus fejlesztésének egyik legfontosabb célkitűzése a turizmus szezonális ingadozásának csökkentése, az egy turistára jutó bevétel, valamint a turizmusból származó hazai bevételek növelése. E célok elérésének egyik hatékony eszköze a turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása.

A támogatás célja a belföldön megvalósuló, 2011. július 16-tól 2012. március 31-ig megrendezett turisztikai vonzerővel bíró kulturális, bor- és gasztronómiai, aktív turizmuságakhoz kapcsolódó tematikájú (lovas, vízi, kerékpáros, golf, természetjárás, öko, sport) legalább kétnapos rendezvények létrehozása.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 150 millió forint.

A támogatott pályázatok várható száma: 30-40 db.

TÁMOGATÁS FORMÁJA
A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásnak (vissza nem térítendő támogatásnak) minősül.

Jelen kiírás keretében támogatható rendezvények a Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 6. § i) pontja alapján uniós versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

  • kulturális célú támogatás nyújtható kulturális, bor- és gasztronómiai rendezvényekre
  • csekély összegű támogatás nyújtható lovas, vízi, kerékpáros, golf, természetjárás, ökoturizmus, sport célú rendezvényekre.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség maximum 40 %-a.

PÁLYÁZÓK KÖRE

JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező,

  • jogi személyek;
  • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

ÖNRÉSZ
Önrész a rendezvény finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania. Pályázói önrészként természetbeni hozzájárulás nem fogadható el. A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból, saját bevételből, egyéb vagy az államháztartás alrendszereiből származó támogatásból állhat.

Jelen pályázati kiírás keretében a kiíró eltekint a saját forrás előírásától és a meglétének igazolásától.

BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében a pályázónak a megvalósítás időszakára a felhatalmazói nyilatkozaton túlmenően nem szükséges biztosítékot nyújtania.

ELŐLEG IGÉNYLÉSE
A Kedvezményezetteknek jelen pályázati kiírás keretében nincs lehetőségük előleg igénybevételére.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatok benyújtása 2011. július 15-től augusztus 22-ig lehetséges.

Letölthető dokumentumok

Kérdőív
Pályázati útmutató
Pályázati felhívás
Projekt adatlap
ÚSZT-logo
ÚSZT-szlogen

A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlap és a Pályázati Útmutatóban előírt mellékleteket) 1 eredeti példányban, valamint a Projekt Adatlapot – Microsoft Word (.doc) formátumban – elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen) 1 példányban, zárt borítékban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Turisztikai pályázatok Kódszám: 2011-ÚSZT-TU-1 1539 Budapest, Pf. 684.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Ügyfélszolgálata

Telefon: 40/200-617

Hétfő: 8:30 – 17:00
Kedd: 8:30 – 17:00
Szerda: 8:30 – 17:00
Csütörtök: 8:30 – 17:00
Péntek: 8.30 – 13:30

E-mail: info@magzrt.hu

Forrás: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu