palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Büszkeségpontok – pályázat ’56-os emlékhely látványtervének elkészítésére

Oroszlány Város Önkormányzata a Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító „Büszkeségpontok” című (KKETTKK–56P–02 jelű) pályázattal kapcsolatosan az oroszlányi volt XVIII-as aknai „Kocsedó” tiszteletére ’56-os emlékhely kialakítását célozza meg. Ennek keretén belül kerül kialakításra a jelen pályázat keretében benyújtott látványterv alapján az emlékhely.

A pályázat célja: Látványterv készítése. Legalább 3 db, különböző oldalról, a pályázati kiírás 6. pontjában meghatározott elemek figyelembe vételével legalább A/3 formátumban készített látványterv. A látványterv mellett szükséges megadni a mű készítésének előzetesen számított kiviteli és elhelyezési költségét.

Pályázat céljának részletezése:
Oroszlány Város Önkormányzata a Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító „Büszkeségpontok” című (KKETTKK–56P–02 jelű) pályázattal kapcsolatosan az oroszlányi volt XVIII-as aknai „Kocsedó” tiszteletére ’56-os emlékhely kialakítását célozta meg. Ennek keretén belül kerül kialakításra a jelen pályázat keretében benyújtott látványterv alapján az emlékhely.

A mű elhelyezésének helyszíne, körülményei:
Az oroszlányi, 12611 helyrajzi számú, 394 m2 nagyságú, magántulajdonban álló ingatlan jelen pályázat 1. mellékletében meghatározott területe. Az ingatlan tulajdonosa a telek fenti célú hasznosításához hozzájárult.

A mű kialakítására vonatkozó, a pályázatot kiíró által tett megjegyzések:
Az emlékmű anyaga: kő – uzsai, bazalt, gránit külön-külön vagy ezek harmonikus kapcsolata, az alaprészeken nyers durva felületekkel, az egészét tekintve sötét, fekete, szürke színekkel. A felső részen csiszolt felületű kőlap, nyers oldalfalakkal, homloklapon a „Kocsedó” tábor látképe, sziluettje és a története vésett betűkkel, évszámokkal, az ’56-os „kivágott” zászlóval, a hátoldalon a támogatók névsorával.
Mérete: magasság 200 cm, szélesség 150 cm, az alapzaton felüli vastagság 10-12 cm.
Helyszíne: Oroszlány, Szent Borbála utca 12611 hrsz. (1., 2. melléklet)

Letölthető dokumentumok

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:
A pályázat keretében benyújtott látványterv elbírálása a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által történik, a benyújtást követő 3 munkanapon belül.

A mű elkészítésének határideje: 2017. április 25. A nyertes pályázóval a mű megvalósítására Oroszlány Város Önkormányzata szerződést köt.

A pályázat benyújtásának helye: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. (II. emelet, 66. iroda – Titkárság)

A pályázat benyújtásának módja:

A látványterv személyesen vagy postai úton nyújtható be. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázat látványterv elkészítésére”

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. február 8. (szerda) 12:00 óra
A postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük

Tájékoztatás:
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Óváriné Szeglet Erzsébet projekt felelősnél

  • személyesen: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, II. emelet 61. sz. iroda,
  • email: ovarine@oroszlany.hu
  • telefonon: +36 (34) 361-444/150
  • mobilon: +36 (20) 3782947)

Büszkeségpontok – pályázat ’56-os emlékhely látványtervének elkészítésére