palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Családi pótlék

családi pótlék

Az állam a gyermekek neveléséhez és iskoláztatásához alanyi jogon, és havi rendszerességgel családi pótlék formájában nyújt segítséget. A nevelési ellátásra, és iskoláztatási támogatásra bontott rendszer havi összege hosszú ideje változatlan, és 2021-ban sem fog emelkedni.

Ki jogosult családi pótlékra és meddig jár?

Az alanyi jogon járó ellátás jövedelmi helyzettől függetlenül azonos feltételekkel jár, ugyanakkor 2019-től bővült azoknak a köre, akik után a szülők családi pótlékot igényelhetnek. A jogszabály a saját háztartásban nevelt, gondozott gyermekek körét kiterjesztette azokra a tartós beteg, vagy súlyos fogyatékkal élő gyermekekre is, akik a tankötelezettségük miatt átmenetileg bentlakásos intézményben élnek. A családi pótlék két féle ellátást foglal magába: nevelési ellátást, és iskoláztatási támogatást.

A nevelési ellátás a nem tanköteles gyermeket nevelő családokat segíti a gyermek születése időpontjától, addig az iskoláztatási támogatás a gyermek tankötelessé válás évének novemberétől jár, a tankötelezettség teljes időtartamára. A tankötelezettség megszűnését követően, amennyiben a gyermek köznevelési intézményben tanul, akkor annak a tanévnek az utolsó napjáig tart, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét. Sajátos nevelési igényű gyermeknél ez a határidő a 23. életév betöltéséig tart.

A családi pótlék alanyi jogon járó összege 2021-ben:

 • egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 Ft
 • egyedülálló szülő esetén 13 700 Ft
 • két gyermekes család esetén gyermekenként 13 300 Ft
 • egyedülálló szülő esetében gyermekenként 14 800 Ft
 • három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 Ft
 • egyedülálló szülő esetében gyermekenként 17 000 Ft
 • tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő család esetén, gyermekotthonban, javítóintézetben, BV-intézetben, szociális otthonban élő, továbbá nevelőszülőnél élő súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 Ft (emelt összegű családi pótlék)
 • egyedülálló szülő esetében gyermekenként 25 900 Ft (emelt összegű családi pótlék)
 • gyermekotthonban, javítóintézetben, BV-intézetben, szociális otthonban élő, továbbá nevelőszülőnél, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek esetén 14 800 Ft
 • saját jogán nevelési ellátásra jogosult, 18. életévét betöltött, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatás lejárta után 20 300 Ft

családi pótlék 2021

Kinek jár a családi pótlék?

 Családi pótlékra a saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek jogosult, aki a szülővel életvitel szerűen él. 2019-től bővült azoknak a köre, akik után a szülők családi pótlékot igényelhetnek. A jogszabály a saját háztartásban nevelt, gondozott gyermekek körét kiterjesztette azokra a tartós beteg, vagy súlyos fogyatékkal élő gyermekekre is, akik a tankötelezettségük miatt átmenetileg bentlakásos intézményben élnek. A jogszabály szerint az a gyermek is a szülő háztartásában él, aki

 • átmenetileg nem tartózkodik otthon (például külföldön, belföldön tanul, gyógykezelésen vesz részt;
 • vagy 30 napnál nem hosszabb időtartamra szociális intézménybe helyezték el;
 • vagy szülői kérelemre/vagy szülő beleegyezésével átmeneti gondozásba kerül.

A családi pótlék megosztása

A gyermek után járó családi pótlékot csak az egyik szülő igényelheti. Vannak olyan élethelyzetek, amelyben a gyerek gondozását felváltva végzik, és a szülői felügyeleti jog mindkettejük esetében megmarad. Ilyen esetben van mód a családi pótlék 50-50%-ban történő megosztásra.

A családi pótlék igénylése

A családi pótlék és az emelt összegű családi pótlék igénylése kérelemre történik, igényelheti a szülő, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, emellett az a személy, akinél a gyermek ideiglenesen el van helyezve, továbbá az örökbefogadási eljárás elindítója, a gyermekotthon vezetője és a szociális intézmény vezetője is.

Vannak olyan esetek, amelyekben az ügyfél saját jogán kérelmezheti a családi pótlékot- iskoláztatási támogatást. Aki/akinek:

– a tankötelezettség megszűnése után köznevelési intézetben tanul

– mindkét szülője elhunyt

– a nevelésbe vétel alól kikerült, vagy gyámsága nagykorúvá válás miatt szűnt meg.

A családi pótlék igénylése több módon lehetséges:

A családi pótlék formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával igényelhető meg. A Kérelem családi pótlék megállapítására nyomtatvány letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról, de beszerezhető a járási hivatalok Kormányablakainál.

Ügyintézési lehetőségek:
 • A szülő munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen írásban
 • A kérelmező lakóhelye szerinti illetékes megyeszékhely járási hivatalában személyesen
 • Ügyfélkapun keresztül
 • Postai úton a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelem mellett igazolni kell a kérelmező, és a gyermek személyazonosságát a szükséges igazolványokkal: érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, gyermek születési anyakönyvi kivonat.

Tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékkal élő gyermek esetén eredetiben kell bemutatni a szakorvosi igazolást, és a tanulói jogviszonyról szóló igazolást.

Nevelőszülő esetén a gyermekelhelyezésről szóló határozatot, gyám esetén a gyámkirendelő határozat bemutatása szükséges.

Egyszerű ügyintézés a Magyar Államkincstár E-ügyfél oldalán

A Magyar Államkincstár oldalán lehetőség van az elektronikus ügyintézésre. Ügyfélkapus regisztráció birtokában online és offline beadható űrlapokat, valamint hatályos formanyomtatványok is találnak az ügyfelek: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/.

Családi pótlékkal kapcsolatos nyomtatványok:
 • Kérelem családi pótlék megállapítására
 • Lemondás családi pótlék folyósításáról
 • Változás bejelentés (cím, számlaszám, utalás módosítása)
 • Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról
 • Kérelem családtámogatási ellátás megszüntetésére

családi pótlék

A családi pótlék folyósítása

A családi pótlék kifizetéséről a Magyar Államkincstár gondoskodik, a pénzt a jóváírást követően utalja a megadott bankszámlára, illetve juttatja el postai úton a megadott címre. A családi pótlék a kérelem benyújtásának időpontjától jár, a tárgyhót követő hónap 3. napjáig utalják, vagy a hónap 10. napjáig postázzák.

A családi pótlékkal kapcsolatos egyéb tudnivalók

A családi pótlék a személyi jövedelemadó szempontjából bevételnek/jövedelemnek számít, de nem terheli szja fizetési kötelezettség.

A gyermek igazolatlan óvoda, és iskolalátogatottsági kötelezettségének megszegése – meghatározott számú napnyi mulasztása, a családi pótlék kifizetésének szüneteltetését vonja maga után. Kivételt képeznek a gyermekotthonban, javítóintézetben, BV-intézetben, szociális otthonban élő, továbbá nevelőszülőnél élő gyermekek.

Forrás: Jogpontok.hu: A családtámogatási ellátások összegzése