palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkanélküli segély – Felmondás és munkáltatói rendkívüli felmondás esetén is azonnal jár az álláskeresők részére az ellátás

munkanélküli segély

A munkaviszony megszűnését követően, ha az igénylő 3 éven belül rendelkezik elegendő jogosultsági idővel, akkor álláskeresési járadékot (korábbi nevén munkanélküli segélyi) igényelhet. Fontos tudni, hogy egészségügyi szolgáltatási járulékot, csak az ellátást követő 90 nap után kötelező fizetni, amelynek 2023-ban a havi összege 9600 forint. Ugyanakkor nem árt tisztázni, hogy a járadék kimerültével az álláskeresők nyilvántartásából az ügyfél nem kerül automatikus törlésre.

Álláskeresési járadék

Az álláskeresési járadékot a munkaviszonyban eltöltött időtartam alapján lehet igényelni. Egyéni és társas vállalkozók a vállalkozói tevékenység alatti járulékfizetési kötelezettséggel szerezhetnek jogosultságot.

Az ellátás a kérelem beadásának napjával kezdődik, amennyiben a jogosultság feltételei egyidejűleg fenn állnak,  és az ügyfél részére megállapítják a járadékot, vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyt.

Az uniós (EU/EGT tagállami munkaviszonnyal rendelkezőkre is hasonló feltételek érvényesek.

Ki jogosult az ellátásra és hol intézhető?

Azok az álláskeresők, akik ellátás iránti kérelmet nyújtanak be, az alábbi feltételeknek egyidejűleg kell megfelelni. A jogszabály szerint álláskereső az, aki

 • rendelkezik a munkaviszony létesítéshez szükséges feltételekkel
 • nem tanul oktatási intézmény nappali tagozatán
 • nem jogosult öregségi nyugdíja
 • nem részesül rehabilitációs járadékban, és megváltozott munkaképességű személyek ellátásában
 • munkaviszonyban nem áll (kivétel az alkalmi foglalkoztatás, és nevelőszülői munkaviszony)
 • akit az illetékes járási hivatal álláskeresőként nyilván tart
 • az elhelyezkedés érdekében együttműködik.

A korábbi évekkel eltérően sokkal nagyobb a hangsúly az együttműködésen, mivel a jogszabály meghatározza, hogy az jogosult álláskeresési járadékra, aki álláskereső, munkát akar vállalni, és az önálló álláskeresés nem vezetett eredményre, továbbá az illetékes hivatal nem tud megfelelő munkát felajánlani.

Az álláskeresési járadék megállapítás feltétele, hogy rendelkezni kell a kérelem benyújtást megelőző 3 éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel. 10 nap jogosító idő 1 nap járadékfolyósítási időnek felel meg.

Az ügyintézés a Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, ismert nevén a munkaügyi kirendeltségen történik, személyes ügyintézés keretében. Az ügyintézési határidő 8 nap – sommás eljárás keretében-, teljes eljárás keretében 60 nap. Jó tudni, hogy az uniós munkavállalók esetében az ügyintézés mindaddig felfüggesztésre kerül, amíg az illetékes tagállamból a szükséges nyomtatvány meg nem érkezik, a felfüggesztés időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

Milyen iratok szükségesek a benyújtáshoz?

 • Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához
 • Tartozásigazolás
 • OEP igazolvány
 • Munkáltatói igazolás munkaviszony megszűnése esetén
 • Egyszerűsített munkaszerződés
 • NAV igazolás (egyéni és társas vállalkozók részére)
 • Migráns munkavállalók E300-as formanyomtatvány, hordozható dokumentumok, ill. a kinyomtatott SED.

Meddig jár és mekkora az összege álláskeresési járadéknak?

Az álláskeresési járadék időtartama 2023-ban továbbra is 90 nap.

 Az álláskeresési járadék összege

Az álláskeresési járadék összegét egyedileg, a benyújtást megelőző négy naptári negyedévben elért havi átlagos munkaerő-piaci járulékalap figyelembevételével – az igazolások alapján- állapítják meg. A járadékalap 60 százaléka, de az összeg felső határa a hatályos minimálbér napi összege lehet maximum, és minimum a legkisebb bér 130 százalékát veszik alapul.

A járadékból nyugdíj járulékot vonnak, és szja alapját képezi, továbbá a folyósítás időtartama szolgálati időnek minősül.

Ha az álláskeresőnek sikerül a járadék időtartama alatt határozatlan idejű munkaviszonyt létesíteni, legalább 4 órás munkaviszonyban, akkor kérelmezheti a fennmaradó összeg 80 százalékát egy összegben kifizettetni.

A nyilvántartásba vételi kérelem, és ellátás iránti kérelem közötti különbség

Az ellátás kimerítését követően az ügyfél nem törlődik az álláskeresők nyilvántartásból, természetesen kérelmére megtörténik. Ellenkező esetben az együttműködés megmarad, és a hivatal segítséget nyújt a továbbiakban a munkahely megtalálásában, akár közvetítői lapok küldésével. A nyilvántartott ügyfél jogosult munkaerő-piaci programokban, képzésen részt venni és különböző bérköltség támogatás alanya lehet, és vállalkozóvá válást segítő pályázatra kérelmet nyújthat be.

Teendők az álláskeresési járadék megszűnését követően

Az ellátás kimerültét követő 90 nap után kötelező az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, amelynek 2023-ban a havi összege 9600 forint, napi 320 forint. Legegyszerűbben a lakóhely szerint illetékes NAV ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni, és nyilatkozni a járulékfizetés módjáról.