palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

CSR Best Practice 2012 pályázat

A Magyar PR Szövetség az idén is díjazza azokat a vállalatokat, amelyek teljességgel megvalósítják a felelős működés elvét és napi működésükben látható az etikus, a társadalmilag érzékeny és a fenntartható fejlődésre törekvő szemlélet. Idén nagyobb teret kívánadni az olyan, projekt szintű CSR kezdeményezéseknek is, amelyek követendő példának állíthatók, jó kezdeményezések, mégha a vállalat maga nem is rendelkezik még fenntarthatósági stratégiával, vagy ha a vállalat egészére még nem is jellemző a felelős működés elve. Az új struktúra felállításának célja, hogy a jövőben még inkább előtérbe kerüljenek a felelősséget, mint üzletvezetési módot megvalósító vállalatok, amelyeknek működését napi szinten hatja át a CSR eszméje, de elismerjük azokat a CSR akciókat is, amik példaértékűek és követendőek, vagy csupán ötletadóak lehetnek más üzleti szereplők számára is.

A 2012. évi CSR Best Practice pályázatra az alábbi kategóriákban lehet nevezni:

 „VALÓBAN FELELŐS VÁLLALAT” CÍM

Ezen címet azok a vállalatok nyerhetik el, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

 

Hagyományos vállalat

Valóban felelős vállalat

Szállítás A szállítási távolság csak a költségek tekintetében számít, cél az olcsó beszerzés és minél nagyobb piac. Szállítási teher minimalizálandó, távolsági szállítás csak nagyon indokolt esetben. Törekvés helyi beszerzésre, piacokra.
Igazságosság Ennek elérése nem a cég feladata, hanem az államé, egyházaké, társadalmi szervezeteké. Cél a hatékonyság, olcsóbb termékek előállítása jobb minőségben. Bár a fő cél nem az igazságosság növelése, a cég tevékenységével nem erősítheti az igazságtalanságot. Méltányos munkabérek és körülmények, kereskedelem (Fair Trade).
Ökonomizmus A fogalom nem érthető. Gazdasági szereplőknek természetes célja a gazdaságosság. Érthető a különbség a gazdaság és a gazdasági mánia között. A gazdaságosság fontos feltétel, de nem fő cél.
Méret Cél a növekedés – mindenáron. A versenyképesség és a piaci erő ezzel arányosan nő, a méretgazdaságosság törvénye szerint a növekedéssel csökkennek a relatív költségek. Aki nem tapos, azt eltapossák. Évről évre növekvő jövedelem kell. Cél az optimális méret. A túlnövekedés éppen olyan veszélyes, mint ha csenevészek vagyunk. Meg kell találnunk a piaci helyünket és hosszútávon fenntartható hozamunkat. Hosszútávon állandó, s nem állandóan növekvő jövedelem kell.
Termék Azt állítjuk elő, amire fizetőképes kereslet van. Minden megengedett, amit a törvények nem tiltanak. A termékeink iránti kereslet (igények) aktív növelése kötelező. Olyan terméket, tevékenységet keresünk, aminek igazán helye van egy fenntartható világban. Nem minden jó, amit szabad. Valódi szükségleteket elégítünk ki, s nem keltünk igényeket. Ott viszont vállaljuk a versenyt.

A Valóban Felelős Vállalat címet kizárólag azok a cégek nyerhetik el, amelyek pályázatát egy – az MPRSZ által felkért szakértőkből álló – független bizottság megvizsgálta, és azok valóságtartalmát hitelesítette. A szakértőkből álló bizottság a pályázatok előzetes elbírálása után személyes látogatást tesz a pályázó vállalatnál annak érdekében, hogy verifikálja a pályázatban megfogalmazottakat. 

2. „PÉLDAÉRTÉKŰ CSR GYAKORLAT 2012” CÍM

Ebben a kategóriában olyan integrált felelős, átfogó (CSR) programokkal lehet nevezni, melyek 2012. évben CSR stratégia mentén valósultak meg az érdekgazda csoportok bevonásával, folyamatos ellenőrzéssel és visszacsatolással, és a pályázó szervezet és CSR aktivitásai megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

 • A vállalat rendelkezik CSR stratégiával, a megvalósított programok nem elszigeteltek és/vagy eseti jellegűek
 • A felelősség elve áthatja a vállalat teljes működését, az érvényesül az alaptevékenységében is, és megvalósul az érdekcsoportokkal folytatott napi kapcsolatokban
 • A vállalati felelősségvállalás nem csupán jótékonykodásról és mecenatúráról szól, hanem felelős gondolkodásról és a társadalmi problémák megoldásában való aktív szerepvállalást jelent.
 • A CSR program választ nyújt az érintett csoportok felől megfogalmazódó elvárásokra, vagy tapasztalható kritikára és kockázatokra
 • Nemzetközi vállalat esetén a nemzetközi CSR stratégiát a cég megfelelően adaptálja a helyi viszonyokra
 • A CSR stratégia és programok a menedzsment támogatásával és közreműködésével valósulnak meg
 • A programokban részt vesznek, involválódnak a vállalat munkatársai, és a végrehajtása alatt folyamatos ellenőrzés, értékelés valósul meg
 • A programok eredményeit a vállalat beépíti a napi működésébe, és figyelembe veszi a CSR stratégia későbbi továbbfejlesztése során is.

A pályázati anyagban kérjük összefoglalni a megvalósult felelős aktivitások sajátosságait, különös tekintettel az alábbi szempontokra:

 • A társadalmi felelősségvállalás megjelenése a vállalat alaptevékenységében, működésében és vezetésében
 • A felelős program(ok) célja
 • A felelős programot/programokat megelőző kutatás és annak eredményei
 • A felelősségvállalás stratégiája
 • A felelős program(ok) megvalósítása
 • A megvalósult programokra költött összeg (opcionális)
 • A felelős program(ok) kommunikálása (a megvalósítás alatt és azt követően, ill. befelé és kifelé egyaránt)
 • Értékelés, a felelős program(ok) eredményei
 • A felelős program(ok) hatása a vállalat külső és belső érdekcsoportokkal fennálló kapcsolatára.

3. MINTAÉRTÉKŰ CSR PROJEKT 2012. CÍM

Ebben a kategóriában olyan felelős (CSR) projektekkel lehet nevezni, melyek 2012. évben valósultak meg és megfelelnek az alább kritériumoknak:

 • a projekt valamely (egy vagy több) társadalmi és/vagy környezeti problémára irányult
 • a projekt tervezésébe és megvalósításába bevonták az érdekgazda csoportokat,
 • a program végrehajtása során folyamatos ellenőrzés, értékelés és visszacsatolás valósult meg
 • a projekt eredményeit a vállalat beépíti a napi működésébe, és figyelembe veszi egy önálló CSR stratégia későbbi kialakításához vagy továbbfejlesztéséhez is
 • a projekt nem kizárólag marketing (termék vagy szolgáltatás népszerűsítését) célokat szolgált
 • a projektnek számszerűsíthető eredményei vannak
 • a projektet és eredményeit a vállalat megfelelően kommunikálta.

A pályázatot mindhárom díjra vonatkozóan az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:

 • Kis- és középvállalat
 • Magyar nagyvállalat
 • Nemzetközi cég magyar leányvállalata
 • Közintézmény (állami vállalat, önkormányzat)

A pályázat beadásával kapcsolatos tudnivalók:

Pályázhat minden olyan, Magyarországon működő vállalat – mérettől függetlenül – illetve közintézmény, amely (i) Magyarországon került bejegyzésre, vagy (ii) nemzetközi vállalat magyarországi leányvállalataként Magyarországon működik.

három kategóriára (VFV, Példaértékű CSR Gyakorlat 2012, Mintaértékű CSR Projekt 2012) külön-külön kell pályázni.

A pályázat első oldalán kérjük feltüntetni az alábbi adatokat:

 • A pályázott kategória
 • A pályázati anyag címe
 • A vállalat főbb adatai (név, cégforma, székhely, fő tevékenység, levelezési cím, adószám, bankszámlaszám)
 • Kontaktszemély, és annak elérhetőségi adatai (mail cím, mobil telefonszám)

Jognyilatkozat:
A pályázatra nevező vállalkozás nevezésével tudomásul veszi, hogy a Magyar Public Relations Szövetség a nyertes pályaműveket közzéteszi, és CSR road-show programja keretében promótálja is azokat. Nevező vállalat ezért pályázatát köteles PowerPoint prezentációban is összefoglalni, a nevezési dokumentumok között ezt a prezentációt is csatolni pályázatához, illetve pályázatával – nyertes pályamunka esetén – vállalja, hogy pályamunkáját a szövetség által biztosított helyszíneken/rendezvényeken bemutatja.

 Nevezési díj:
A VFV kategória és a Példaértékű CSR Gyakorlat 2012. nevezési díja: 150.000 Ft + ÁFA
A Mintaértékű CSR Projekt 2012. kategória nevezési díja: projektenként 75.000 Ft+ÁFA. Három vagy több projekt nevezése esetén a nevezési díj összesen 150.000 Ft+ÁFA.

Egy pályázó több kategóriára is nevezhet.

A nevezési díjat a kategória megjelölésével a Magyar PR Szövetség K&H 10402166-21629853-00000000 számú bankszámlájára kérjük átutalni a nevezéssel egy időben. (A cégek számlaigényüket jelezzék a MPRSZ titkárságának: mprsz@mprsz.hu)

Közintézmények számára a nevezés díjmentes, lévén közpénzek felhasználásáról van szó, és az nem fordítható a szervezet saját munkájának értékelésére, vagy megmérettetésére.

Nevezési határidő: 2013. május 15.
A pályázat benyújtásának határideje2013. július 31.

A pályázatra nevezni lehet: http://csr.mprsz.hu/?page_id=66 linken, vagy a pályázat címlap (3. pont szerinti) információknak a szövetség titkárságára email-en (mprsz kukac mprsz.hu) történő közlésével.

Technikai elvárások:

 • A pályázati anyag maximális mérete: 60.000 karakter (max. 500 Kbyte), amely nem tartalmazhatja a mellékleteket. Ezeket külön kérjük leadni.  A nagy terjedelmű fotókat, filmeket, kiadványokat digitális formában külön adathordozón – DVD, CD – kérjük mellékelni!
 • A pályázatról kérünk egy rövid PowerPoint prezentációt készíteni, amelyet az MPRSZ közzétehet információs felületein, ill. a CSR road-show rendezvényeken.
 • A pályázatokat a palyazat@mprsz.hu e-mail címre kérjük megküldeni!
 • A beadni kívánt fényképek minimális felbontása: 300 dpi.
  (Amennyiben a pályázati anyag terjedelme miatt mail-en nem küldhető, úgy kérjük külön, digitális adathordozón, 5 példányban az MPRSZ titkárságára eljuttatni: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a).

Elbírálás:
A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja el 2013. szeptember 30-ig. A szakmai zsűri tagjai:
Czakó Borbála – a Magyar Köztársaság londoni nagykövete, a HBLF elnöke
Demcsák Mária – a Piac&Profit magazin főszerkesztője
Dr. Szeles Péter – az MPRSZ elnöke
Dr. Győri Zsuzsanna– a KÖVET Egyesület CSR szakértője
Igaz Zoltán – a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért volt alelnöke, ING Bank kommunikációs igazgatója

Eredményhirdetés:
A pályázat eredményhirdetésére 2013 őszén kerül sor. A nyertes pályaműveket ezt követően ismét digitális könyv formátumban jelentetjük meg.

A MPRSZ által a CSR szellemiségének a kisvállalkozók körében történő elterjesztése, népszerűsítése érdekében kezdeményezett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen szervezett ún. CSR road-show rendezvénysorozat egyes (megyeszékhelyek) állomásain a CSR Best Practice pályázat legfrissebb nyertes pályamunkái (a pályázó cég által) bemutatásra is kerülnek.

Újdonság az idei évben, hogy a minősítést igazoló oklevél mellett:

 • az IDS és a CSR Consulting Group cégek felajánlása alapján a nyertes pályázó témában érintett munkatársai ingyenes képzést és szoftver-hozzáférést kapnak egy korszerű fenntarthatósági jelentéskészítő szoftverhez, illetve
 • a nyertes pályázók rendkívüli kedvezményt élvezve (10 eFt – mikro, 20 eFt – közép, 50 eFt – nagyvállalalkozások) auditáltathatják magukat az új, európai CSR szabvány, az ISO 26000 szerint: a Controll Zrt. az ISO 26000 szabványkövetelmény alapján auditálja a működési folyamatokat, és a HungaroCert, mint független tanúsító igazolja a szabványnak való megfelelést.

Forrás: http://www.mprsz.hu