palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DDOP-2010-2.1.3 A Turisztikai klaszterek fejlesztése

umft pályázatA támogatás célja, hogy a dél?dunántúli régióban turisztikai klaszterek jöjjenek létre, ezzel elosegítve az iparágban a hálózatos kapcsolatok kialakítását, az információáramlást és versenyképes turisztikai szolgáltatások nyújtását. A támogatási konstrukció stratégai célja a régió termék alapú turisztikai együttmuködéseinek elosegítése horizontális és azokhoz kapcsolódó vertikális klaszterek kialakításán keresztül.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 350 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.02.01.
Beadási határidő:     2010.04.01.

Letölthető pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: A támogatás célja, hogy a dél-dunántúli régióban turisztikai klaszterek jöjjenek létre, ezzel elősegítve az iparágban a hálózatos kapcsolatok kialakítását, az információáramlást és versenyképes turisztikai szolgáltatások nyújtását. A támogatási konstrukció stratégai célja a régió termék alapú turisztikai együttműködéseinek elősegítése horizontális és azokhoz kapcsolódó vertikális klaszterek kialakításán keresztül. A kialakítandó szervezetek célja eltér a TDM szervezetektol, a szerveződés alapja nem a desztináció hanem az azonos működési témakör.

Kedvezményezettek köre:     Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • Létező klaszter esetén: A klaszter menedzsment feladatait ellátó alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): – gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112,113,114,129,211,212,226), – egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok (KSH 529,541,549,571),
 • Induló klaszter esetén: – gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112,113,114,129,211,212,226), – egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok (KSH 529,541,549,571),
 • A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek: – alapítványok (KSH 561,562), – kutató intézetek, felsooktatási intézmények (KSH 312, 322, 342).

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:
Támogatható tevékenységek:

 • A klaszter hálózat bővítése, új tagok felkutatása és az azzal járó adminisztráció
 • Jó gyakorlatok összegyűjtése, felhasználása, kommunikációja (konferencia, előadás)
 • Projektgenerálás, közös projekt elkészítése, fejlesztése (a kötelező elemhez kapcsolódóan)
 • A turisztikai célú termékalapú projektek előkészítése, fejlesztése, a fejlesztéséhez kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése, a kapcsolódó tevékenységek koordinációja,
 • Az érintett termékek turisztikai célú kommunikációs tevékenységének segítése, marketing eszközök létesítése és a turisztikai termékalapú szolgáltatások TDM szervezetekkel összehangolt értékesítése,
 • Termékalapú márkaépítés
 • Termékalapú turisztikai marketingtevékenységek koordinálása, végzése a TDM-ek tevékenységével összehangoltan (pl. kiadványok készítése, kiállításokon való megjelenés, közösségi értékesítési tevékenység végzése és végzésének elősegítése, kommunikációja) támogatása;
 • Tartalomfejlesztés
 • A termék alapú turisztikai klaszterekhez kapcsolódó beszállítói rendszerek kidolgozása és kialakítása
 • A klaszter egészére kiterjedő interpretációs program és látogató-menedzsment rendszer kialakítása, kitáblázás, illetve ehhez kapcsolódó, kulcsprojektek fejlesztése
 • Turisztikai kutatások, felmérések, adatgyűjtések, hatásvizsgálatok és elemzések támogatása (pl. piaci, környezeti, társadalmi, területi, gazdasági, fenntarthatósági)

Támogatás mértéke (%): 85
Támogatás minimum összege: 10 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 35 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 5

Bővebb információ:

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
Címe: 7621 Pécs, Mária u. 3.
Tel.: (72) 513-760
Fax.: (72) 513-768
Honlap: www.deldunantul.eu
E-mail: ddrft@ddrft.hu

Forrás: NFÜ