palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DECODE 2020 építészeti- és művészeti pályázat

A DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány kiállítással egybekötött díjpályázatot ír ki, melyre olyan anyagokat vár, amelyek egy-egy történet köré épülnek fel. A kiállítás célja, hogy bemutassa az egyes építészeti és művészeti projektek mögött meghúzódó történeteket és gondolatvilágot, melyek értékes, egyedi alkotássá emelik a műveket.

A DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány a DECODE díj meghirdetésével és a kapcsolódó kiállítási lehetőség által platformot kíván teremteni az építészet, a design és a képzőművészet találkozására, új kapcsolódási pontokat felfedezve és szorosabbá fűzve a társművészeti ágakat.

Az alapítvány célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet a gondolatok köré épülő alkotásra és ezáltal az értékteremtésre. Ezek a munkák nem a nemzetközi trendekhez igazodnak, hanem erős, önálló gondolati háttérrel és alkotói szándékkal jönnek létre.

A pályaművek közül a művészetek és építészet különböző területeinek kiemelkedő képviselőiből felkért szakmai bíráló bizottság választja ki a kiállításon résztvevő és a díjazott anyagokat.

A DECODE pályázat összdíjazása, két kategóriában (építészet és alkalmazott/vizuális művészet) együttesen, nettó 1.200.000 forint.

A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázhat minden 18-35 év közötti, magyar és/vagy külföldi felsőfokú vagy művészeti intézményhez kötődő (ott tanulmányokat folytató, ösztöndíjas, gyakornok, illetve már végzett magyar vagy külföldi) építész vagy vizuális és alkalmazott művész (designer, képző-, ipar-, új média-, video- és fotóművész).

A Kiíró csapatok pályázatát is befogadja, kimondottan üdvözli, ha a két pályázati kategóriából vegyes csapatok állnak össze és együtt indulnak. Vegyes csapatok esetén a pályamű csak egy, a csapat által választott kategóriába nevezhető.
A pályázaton való részvétel feltétele a regisztráció.

Regisztrálni lehet a decode@bordstudio.hu e-mail címen, tárgyként „regisztráció” megjelöléssel.

A regisztráció határideje: 2020. október 18.

A pályázatokat a regisztráció visszaigazolása után október 22-én délig kell beküldeni.

A regisztrációs emailben az alábbi adat ok feltüntetése szükséges:

 • pályázó neve,
 • pályázó születési dátuma,
 • rövid szakmai önéletrajz, a tanulmányok megjelölésével, max. 1.000 karakter
 • kategória megnevezése (Építészet vagy Vizuális és alkalmazott művészet).

A regisztrációt követően a Kiíró válasz emailben ismerteti a pályamunkák digitális feltöltésének módját. A regisztrációs email kérdést nem tartalmazhat.
A pályázat témájával kapcsolatos kérdéseket külön e-mail-ben, szintén a decode@bordstudio.hu címre várjuk, tárgyként „kérdés” megjelöléssel.

A kérdések beküldésének határideje 2020. október 5.

A pályázat tárgya és a benyújtandó munkarészek

A.) ÉPÍTÉSZET KATEGÓRIÁBAN a pályázók egy koncepciót mutatnak be, melynek eredménye egy megvalósult vagy meg nem valósult építészeti mű. A feladat egy kreatív prezentáció létrehozása, mely fókuszba helyezi a mű hátterében rejlő erős gondolatiságot, a helyre vagy funkcióra reflektáló háttértörténetet. Közérthetővé teszi a „sztorit”, amelyet az épületben járva átélhetünk.

A pályázatra benyújtandó:

 • Az alkotás prezentációja, amely részletesen bemutatja a koncepciót képező, azt alátámasztó történetet, illetve az annak eredményeként létrejött megvalósult vagy meg nem valósult tervet. A pályaműveket egyetlen, legfeljebb 3 perc, minimum 30 másodperc hosszúságú médiafálj (mp4, avi, wmv, például PowerPointból mentett wmv vagy pdf-ből, Preziből, stb screen recorderrel rögzített médiafájl) formájában kell benyújtani, HD felbontásban (1280×720). A médiafájl részét képezheti slideshow, animáció, film, terv, képek, stop-motion, kézi vagy digitális technikával készített ábrák, rajzok, feliratok stb. A legjobb pályaműveket a DECODE kiállítás keretében vetített formában mutatjuk be. Ezért ennek a prezentációnak tartalmaznia kell mindazt, ami a pályamű megértéséhez szükséges!
  • Amennyiben a prezentáció hangot, narrációt is tartalmaz, felirat biztosítása szükséges.
  • Amennyiben a prezentáció zenét tartalmaz, a pályázónak kell biztosítani annak felhasználhatóságát és megoszthatóságát (pl.: jogdíj mentességét, vagy az alkotók feltüntetését stb.)
  • Amennyiben a prezentációban írott szöveg szerepel, ennek terjedelme összesen max 250 szó lehet és ütemezése az olvashatóság figyelembe vételével kell, hogy történjen. A szöveg nyelve magyar vagy angol lehet.
  • A fenti prezentációt kiegészítheti makett is, amelyet a díjazottaknak lehetőségük lesz kiállítani (a kiállítótér adottságait és korlátait figyelembe véve). Ennek installálásáról és/vagy tárolásáról az alkotóval egyeztetve hozunk majd döntést.
  • Az alkotáshoz kapcsolódó rövid, szöveges statement megfogalmazása a zsűri részére, a koncepció és a pályázati háttér összefoglalásaként. Max. 2.500 karakter terjedelemben, magyar vagy angol nyelven, .docx vagy .pdf formátumban.

B.) VIZUÁLIS ÉS ALKALMAZOTT MŰVÉSZEK KATEGÓRIÁJÁBAN a pályázók feladata egy tetszőleges hely (konkrét, fiktív, elvont, metaforikus) szellemisége által inspirált, a történetet középpontba állító saját alkotás, helyspecifikus beavatkozás (akár konkrét épületen) létrehozása, amely lehet koncepcióterv szintű vagy kész művészeti alkotás.

A pályázatra benyújtandó:

 • Az alkotás illetve a koncepciót alátámasztó történetet prezentációja, amely bemutatja, hogyan transzformálódik a történet, egyedi és megismételhetetlen művészeti alkotássá. A pályaműveket egyetlen, legfeljebb 3 perc, minimum 30 másodperc hosszúságú médiafájl (mp4, avi, wmv, például PowerPointból mentett wmv vagy pdf-ből, Preziből, stb screen recorderrel rögzített médiafájl) formájában kell benyújtani, HD felbontásban (1280×720). A médiafájl részét képezheti slideshow, animáció, film, terv, képek, stop-motion, kézi vagy digitális technikával készült ábrák, rajzok, feliratok, hang zene, narráció stb. A legjobb pályaműveket a DECODE kiállítás keretében vetített formában mutatjuk be. Ezért ennek a prezentációnak tartalmaznia kell mindazt, ami a pályamű megértéséhez szükséges!
  • Amennyiben a prezentáció hangot, narrációt is tartalmaz, felirat biztosítása szükséges.
  • Amennyiben a prezentáció zenét tartalmaz, a pályázónak kell biztosítani annak felhasználhatóságát és megoszthatóságát (pl.: jogdíj mentességét, vagy az alkotók feltüntetését stb.)
  • Amennyiben a prezentációban írott szöveg szerepel, ennek terjedelme összesen max 250 szó lehet és ütemezése az olvasható ság figyelembe vételével kell, hogy történjen. A szöveg nyelve magyar vagy angol lehet.
 • A fenti prezentációt kiegészítheti tárgyi művészeti alkotás is amelyet  a díjazottaknak lehetőségük lesz kiállítani (a kiállítótér adottságait és korlátait figyelembe véve). Ennek installálásáról és/vagy tárolásáról az alkotóval egyeztetve hozunk majd döntést.
 • A kiállításra szánt kész műalkotás maximális mérete nem haladhatja meg egy 1 m élhosszúságú kocka méretét. Ebben az esetben a zsűrizés után, a művészeti alkotás a pályamű szerzőjével egyeztetett időpontban a
  BORD Építész Stúdió címére kell eljuttatni (1068 Budapest, Felső erdősor 3. III/22.). Tervekre, skiccekre az előbbi mér etkorlátozás nem vonatkozik.
 • Az alkotáshoz kapcsolódó rövid, szöveges statement megfogalmazása a zsűri részére, a koncepció és a pályázati háttér összefoglalásaként. Max. 2.500 karakter terjedelemben, magyar vagy angol nyelven, .docx vagy .pdf formátumban

A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, SZŰKÍTETT LISTA

Az október 22. délig beérkező érvényes online leadott pályázati anyagokból a független szakmai zsűri egy szűkített listát hoz létre. A zsűri munkája egyben egy kurátori munka, mert egyúttal kiválasztja a kiállításba bekerülő pályamunkákat is.

A SZŰKÍTETT LISTA
A szűkített listán szereplő projektek közül, második lépcsőben a zsűritagok közösen döntést hoznak a szűkített listára került alkotások közül a győztesekről és a díjaz ott művekről, mindkét kategóriában.
A díjazott pályaművekből, a BORD Építész Stúdió valamint az általa meghívott építészeti stúdió(k) projektjeiből áll össze a kiállítás anyaga.
A zsűri a fent megadott kategóriánként maximum 3 díjazandót jelöl meg.

Bírálati szempontok:

 • a bemutatott történet egyedisége és koherenciája a tervvel vagy művészeti alkotással
 • a benyújtott prezentáció vizuális megjelenése

A DECODE pályázat díjazása kategóriánként:

 • 1 db fődíj: nettó 500.000 Ft
 • 2 db „ígéretes projekt” díj: egyenként nettó 50.000 Ft

A DECODE pályázat eredményhirdetése a DECODE kiállítás ünnepélyes megnyitóján, 2020. november 11-én, 18:00 órakor lesz, a Faur Zsófi Galériában, a Budapest XI. Bartók Béla út 25. címen. A kiállítás 2020. november 18-ig lesz megtekinthető. A program részeként 2020. november 18-án a kategóriák győzteseivel kerekasztal beszélgetést szervezünk DECODEing néven.

Letölthető dokumentumok

decode_brief_2020_hun_20-09-15

Határidők, ütemezések

 • Október 18., 24:00 – online regisztráció határideje e-mailben a decode@bordstudio.hu címen
 • Október 22., 12:00 – pályázatok online beadásának határideje
 • November 11. – kiállításmegnyitó, eredményhirdetés, díjátadás
 • November 18. – kerekasztalbeszélgetés a kategóriák győzteseivel
 • November 11-18. – kiállítás a Faur Zsófi Galériában
 • November 19. – művek visszaszolgáltatása

A Bíráló Bizottság tagjai

 • Bordás Péter, BORD Építész Stúdió, alapít ó, zsűrielnök
 • Dr. Szabó Levente DLA, Ybl- és Pro Architectura díjas építész, a BME Építészmérnöki Kar, Középülettervezési tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
 • Dr. Anthony Gall Phd, Ybl- és Pro Architectura díjas építész, az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészmérnöki Intézet, egyetemi tanár és megbízott dékán
 • Golda János Ybl-, Pr o Architectura- és Príma-díjas építész
 • Kálmán Borbála Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, kurátor, művészettörténész
 • Etentuk Inemesit kulturális menedzser, Artlocator applikáció és Artlocator Magazin, alapító
 • Dr. Kukla Krisztián, az A rt Quartet művészeti vezetője

A Díj pályázati eljárásra vonatkozó szabályok

 • A pályázat nyílt, nem titkos
 • A pályázók részvételükkel elismerik a zsűri döntésé t, jogi út kizárásával
 • A pályázók kötelesek betar tani a pályázati kiírás szabályait
 • A pályázati anyagot magyarul vagy angolul kell elkészíteni
 • A pályázaton való részvétellel a pályázó nyilatkozik arról, hogy a benyújtott pályaművek szerzői jogai kizárólagosan őt illetik
 • A pályázati művek a pályázó tulajdonában maradnak
 • A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy alkotása, a szerző megjelentetésével, a
 • DECODE online és nyomtatott megjelenései kapcsán külön díjazás nélkül fényképezhető, publikálható

A pályázati anyagból rendezett kiállítás időpontja 2020. november 11-18., helyszíne a budapesti Faur Zsófi Galéria.