palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Sárközi Márta irodalmi ösztöndíj

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat pályázatot hirdet Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 35 és 60 év közötti legalább két, nem magánkiadású kötettel rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzők számára.

Az önkormányzat a nyertes szerzőket fél éven át, havi 160 000 forinttal támogatja.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága a 2020. évben „Sárközi Márta irodalmi ösztöndíj” programja.

Pályázók köre: Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 35. életévét betöltött és a 60. életévét még be nem töltött legkevesebb kettő, nem magánkiadású kötettel rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzők.

Pályázat célja: A pályázat nyertesei számára vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtása.

Pályázati feltételek:

 1. A kérelem benyújtására jogosult az a szerző, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 2. Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 3. életévét betöltötte, a 60. életévét még nem töltötte be.,
 4. legkevesebb kettő, magyar nyelvű, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel rendelkezik.

A pályázaton nem vehet részt az, aki más állami ösztöndíjban részesül.

 • A kérelmet benyújtó szerző az ösztöndíj elnyerése esetén a benyújtással együtt együttesen vállalja az alábbiakat:
  • egy külön erre az alkalomra írott bemutatkozó szöveg felolvasását videó felvételen,
  • egy videó interjút egy kulturális újságíróval,
  • 3 db, egyenként legfeljebb 5 perces videót elkészítését otthoni felolvasásról,
  • 2 db, egyenként legfeljebb 5 perces szövegrészletet leadását felolvasásra,
  • egy legfeljebb 2000 leütésnyi szöveg leadását egy ERŐMŰVHÁZ által kiírandó nyílt pályázathoz,
  • egy legfeljebb 1000 leütésnyi szöveget leadását, amelyet a Willany Leó csoport feldolgozhat
  • az ösztöndíjprogram ideje alatt születő művek könyvformában történő kiadásában feltünteti az ösztöndíjas támogatás tényét, illetve egy kimondottan az ösztöndíjhoz kapcsolódó, VII. kerületi könyvbemutatón való részvételt,
  • részt vesz egy közös felolvasáson a minden évben megrendezendő Nemzetközi Könyvfesztiválon, mint az ösztöndíjprogram résztvevője.

Amennyiben az ösztöndíjban részesülő személy nem teljesíti a 3. pontban foglaltakat, kikerül az ösztöndíj programból és az addig nyújtott támogatást köteles visszafizetni.

Az elnyerhető támogatás mértéke: 6 hónapra, havonta 160 000 Ft.

 A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

 1. Szakmai önéletrajz
 2. Publikációs lista
 3. Munkaterv és szövegmutatvány, mely prózaírók esetén 2 oldalnyi szöveg (12-es betűs méret, másfeles sorköz), költők esetében minimum 3, maximum 5 vers. Drámarészlettel pályázók egységesen 4 oldalnyi szöveggel pályázathatnak.
 4. Nyilatkozat arról, hogy állami ösztöndíjban nem részesül.
 5. Személyigazolvány és lakcím kártya másolata.
 6. A pályázó elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím)

 A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot „Sárközi Márta irodalmi ösztöndíj” megjelöléssel, a pályázati feltételeknek megfelelően kell benyújtani 2020. november 6. (péntek) napjáig.

Személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Prógli Katalinnál (1076 Budapest, Garay u. 5., I. em. 113.) vagy

 Postai úton az alábbi címre:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Humánszolgáltató Iroda (1076 Budapest Garay utca 5.)

A pályázat érvényességének feltétele: a szakmai önéletrajz és a hozzá tartozó mellékletek határidőben történő benyújtása 1 példányban.

Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A benyújtott pályázatok tartalmi megfelelőségéért, az abban közölt adatok valódiságáért, a szükséges mellékletek meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója felelős. Az adatok valóságtartalmát az Önkormányzat ellenőrizheti.

VIII. A pályázat elbírálása és szerződéskötés:

A benyújtott pályázatok közül a szakmai zsűri legfeljebb 5 pályázót választ ki. Az ösztöndíj odaítéléséről a szakmai zsűri javaslata alapján Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága dönt legkésőbb 2020. november 24-éig.

A pályázók a pályázat eredményéről a döntést követő 5 napon belül elektronikus úton értesülnek. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Az ösztöndíjban részesülőkkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, a támogatás folyósítása ennek aláírását követően kezdődik meg.

A pályázati támogatás elszámolása:

A nyertes pályázónak részletes szakmai beszámolót kell készítenie, melyet 2021. május 31-ig köteles írásban benyújtani Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Humánszolgáltató Irodája részére.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg visszafizetése, és a jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

Letölthető dokumentumok

palyazat-sarkozi-marta-irodalmi-osztondij

Információkérés:

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás a Humánszolgáltató Irodán Prógli Katalintól kérhető (Tel: 462-3399, E-mail: Progli.Katalin@erzsebetvaros.hu)

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 6. (péntek)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Humánszolgáltató Irodán Prógli Katalintól kérhető (Tel: 462-3399, E-mail: Progli.Katalin@erzsebetvaros.hu)