palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Delfin díj 2013

A Magyar Telekom 2008-ban megalapította a DELFIN Díjat, melyet évente ítél oda különböző kategóriákban a legfenntarthatóbb beszállítóinak. A Díjat 2013-tól már nemcsak saját beszállítói között  hirdeti meg, hanem minden Magyarországon tevékenykedő vállalkozás pályázhat az elismerésre A DELFIN Díj 2013 olyan vállalkozások elismerésére szolgál, amelyek fenntartható fejlődés iránti elkötelezettsége kimagasló, tevékenységükhöz viszonyított fenntarthatósági teljesítménye példamutató.

A pályázat célja 
A DELFIN Díj odaítélésével a Magyar Telekom a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítését szeretné elősegíteni, és az azért tett aktivitásokat kívánja elismerni.

Pályázati követelmények 
A DELFIN Díj 2013-ra csak Magyarországon bejegyzett és tevékenykedő vállalatok pályázhatnak. A pályázat keretében csak olyan megoldást fogadunk el, melyet a 2012-es év folyamán valósítottak meg (koncepciók és tervek nem képezhetik a pályaművek anyagát).

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • A pályázati adatlap I. kitöltése
 • A pályázati adatlap II. kitöltése, az alábbiak szerint:
 • A szervezet tevékenységét bemutató szöveges rész. (max. 300 szó)
 • A szervezet fenntarthatósági szempontú általános bemutatása a társadalmi – gazdasági – környezetvédelmi hármas pillér mentén. Ebben a részben kerüljenek bemutatásra az 5. pontbeli, a pályázó vállalatra vonatkozó adatok. (egyenként max. 150 szó)
 • A szervezet kiemelkedő tevékenységének részletes bemutatása az alábbi témák egyike alapján (max. 1500 szó):
 • 1. kategória Megvalósult innováció a fenntarthatóság érdekében (társadalmi és környezeti hatások pozitív irányú megváltoztatása)
 • 2. kategória Esélyegyenlőség támogatása, diszkrimináció-mentesség segítése vállalaton belül és kívül 
 • 3. kategória Klímavédelemmel kapcsolatos beruházás és fejlesztés
 • 4. kategória Fenntarthatósági tudatformálás, oktatás

A pályázatokat az egyes részekhez megadott terjedelemben, magyar nyelven kérjük elkészíteni.

A pályázat benyújtása: 
A pályázatot elektronikusan formában kell elkészíteni és benyújtani a következő e-mail címen: fenntarthatosag@telekom.hu
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni „DELFIN2013”

A pályázat benyújtásával a pályázó igazolja, hogy azt a pályázati feltételek ismeretében, annak megfelelően készítette el,hozzájárul annak közzétételéhez; valamint kijelenti, hogy az abban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Korábbi kiírásokban már nyertes pályázat nem indulhat a mostani kiírásban.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 10. (péntek) 12 óra

Pályázat elbírálásának módja 
A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és rangsorolja az alábbiak szerint:

A pályázó vállalatra vonatkozó adatok:

 • Felelős vállalatirányítás (0-5 pont)
  Milyen irányítási modellt követ a vállalat, és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása, mennyire átlátható?
 • Etikai megfelelés biztosítása (0-5 pont)
  Hogyan biztosítja a vállalat a tisztességes üzleti magatartás, valamint a jogi és etikai normáknak való megfelelést?
 • Környezeti teljesítmény (0-5 pont)
  Milyen környezeti mérőszámokat használ a vállalat és hogy követi ezek alakulását, milyen céljai vannak?
 • Környezetközpontú menedzsment rendszer (0-5 pont)
  Milyen menedzsment rendszert használ a vállalat?
 • Klímavédelem (0-5 pont)
  Milyen széndioxid csökkentési lépéseket tesz a vállalat?
 • Foglalkoztatási gyakorlat (0-5 pont)
  Hogyan biztosítja a vállalat a diszkriminációmentességet, az egyenlő bánásmódot, a munkahelyi sokszínűséget?
 • Vállalati állampolgárság (0-5 pont)
  A vállalat mint a társadalom része, hogyan járul hozzá a társadalmi célokhoz (önkéntes munka, adományozás, stb.)?
 • Esélyegyenlőség (0-5 pont)
  Hogyan biztosítja a vállalat az egyenlő esélyeket munkavállalói és ügyfelei számára?
A pályázó vállalatra vonatkozó információk mind a 8 fenti szempont mentén kerüljenek bemutatásra. Ha valamelyik szempont nem kerül kifejtésre, arra a zsűri automatikusan 0 pontot ad. Amennyiben valamelyik szempont nem releváns az adott vállalatra vonatkozóan, akkor röviden kerüljön kifejtésre, hogy miért nem az.

Valamint a választott témára vonatkozó adatok:

 • A megoldás újszerűsége, jelentősége az adott iparági gyakorlatokhoz képest (0-10 pont)
 • A megoldás társadalmi dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont)
 • A megoldás gazdasági dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont)
 • A megoldás környezeti dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont)
A választott témában mind a 4 fenti szempont mentén kerüljön bemutatásra a megoldás. Ha valamelyik szempont nem kerül kifejtésre, arra a zsűri automatikusan 0 pontot ad.

A díjak a 3. pontban felsorolt kategóriánként kerülnek odaítélésre.

A Bíráló Bizottság tagjai

 • Dr. Pataki György – Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • Simon Ernő – független újságíró és kommunikációs szakértő, a Figyelő volt főszerkesztője
 • Bodó Péter – Tudatos Vásárlók Egyesülete
 • Szomolányi Katalin – Magyar Telekom, Vállalati fenntarthatósági központvezető
Díjazás 

A kategóriák díjazottjai Botos Péter üvegművész erre az alkalomra készített alkotását kapják, valamint meghívást a Magyar Telekom Fenntarthatósági Napjára, ahol bemutathatják a fenntarthatóság terén elért eredményeiket. (A fenntarthatósági napról bővebben http://www.fenntarthatonap.hu oldalon olvashatnak.) A díjátadót követően a győztesekről a Magyar Telekom hírt ad a médiában, valamint az általa létrehozott Fenntarthatósági Média Klub keretein belül is hírt ad a díjazottak megoldásairól.

A Díj átadása 
A DELFIN Díjat ünnepélyes keretek között a Magyar Telekom Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetésén adjuk át 2013. június elején. A rendezvény pontos időpontját és helyszínét a későbbiekben jelöljük ki.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Benedek Áronnak (benedek.aron@telekom.hu) tehetik fel a megadott elérhetőségeken.

Letölthetőddokumentumok

Forrás: http://www.telekom.hu