palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj 2015

mankAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal alkotó képzőművészek számára a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a tehetséges alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését, valamint összetett támogatási rendszerrel kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.
Új pályázóként az 1980. január 1. után születettek, korábbi ösztöndíjasok közül (akik még nem töltötték ki a három év ösztöndíjas időtartamot) az 1978. január 1. után születettek pályázhatnak.
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2015-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, NKA alkotói támogatás) részesül.
Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 26 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2015. január 01. napjától 2015. december 31. napjáig)
Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összeg kerül kifizetésre.
A pályázat nyelve: magyar

Az írásbeli pályázatokat személyesen vagy postai úton a MANK-hoz 2015. január 29. csütörtök 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás 2015
Pályázati dokumentumok

Személyes és postai benyújtás címe:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.

A művek és a portfolió beadásának helye:
Olof Palme Ház (1146 Budapest Olof Palme sétány 1.).

A művek és a portfólió beadásának időpontja: 2015. február 16. hétfő 9 és 16 óra között és 2015. február 17. kedd 9 és 16 óra között
A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség! A művek és a portfólió beszállításának, installálásának és elszállításának költsége a pályázó művészt terheli.
A művek és a portfoliók visszaadásának helye és időpontja: Olof Palme Ház (1146 Budapest Olof Palme sétány 1.), 2015. február 20. péntek 9 és 16 óra között.
Az át nem vett művek tárolásáért a MANK költséget számít fel.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Ványa Zsófia
tel.: +36 26 500 195/205 mellék
e-mail: osztondijak@alkotomuveszet.hu