palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben

A konstrukció alapvető céljai a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód, illetve szokások javítása az egyén egészségi állapotának, mint a foglalkoztathatóságot alapvetően befolyásoló tényezőnek javítása érdekében. Az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, ennek következtében a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a megalapozott tervekre épülő, egészséget támogató közösségi döntéshozatali gyakorlat meghonosítása, ezen gyakorlatok mérhető számbeli növekedése.

 

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/3

A kistérségi pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével.

Specifikus cél:

 • Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése a szükséges intézményrendszeri háttér kialakításával;
 • A legjelentősebb, idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegségteher megelőzése és csökkentése az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén;
 • A lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra egészséges táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása, az idült, nem fertőző betegségek megelőzésének előmozdítása;
 • A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása;
 • A mentális egészség javítása.

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a hat konvergencia régióra (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél- Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) 5.000.000.000 forint.

A Közép-magyarországi régióban, valamint a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekre és 4. sz. mellékletében nevesített kistérségre támogatás nem ítélhető meg.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi forma: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény KSH közlemény alapján):

Önállóan vagy konzorciumi vezetőként pályázhatnak:

Költségvetési szervek:

 • Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312);
 • Helyi önkormányzat (KSH 321);
 • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322);
 • Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
 • Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
  • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572);
  • Nonprofit részvénytársaság (KSH 573);

  Együttműködő partnerek köre:

  Kötelezően bevonandó együttműködő partnerként a kistérségben működő felnőtt vagy vegyes háziorvosi szolgálatok legalább 33%-a, és a kistérségben lévő valamennyi közfinanszírozott, de nem monoprofilú (labor, képalkotó), fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények.

  Javasolt továbbá a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet területi egészségszervezésért felelős egységeinek együttműködő partnerként történő bevonása.

  Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

  Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

  Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 25.000.000 Ft, de legfeljebb 125.000.000 Ft lehet.

  A pályázatok benyújtása 2012. március 20-tól 2012. május 2-ig lehetséges.

  A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

  Letölthető dokumentumok:

  Csatolt dokumentumok letöltése egyben

  A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.

  További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:

  Telefon: 06-40/638-638

  e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu

  Honlap: www.ujszechenyiterv.gov.hu

  www.nfu.hu