palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egyetemem 1956-os hősei pályázat

1956 pályázatA Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára
az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulója tiszteletére.  A pályázat célja: Az egyetemi hallgatókban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést, megismerni akarást és tudást. Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történeti szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.

A pályázók köre: magyar tannyelvű egyetemek, főiskolák hallgatói

A pályázat témája: Egyetemem 1956-os hősei
(Egyetemük, főiskolájuk egy 1956-os hősének (tanár, diák) bemutatása interjú, elbeszélés vagy tanulmány formában.)

A pályázat műfaja: interjú, elbeszélés, tanulmány

A pályázat lebonyolításának részletei:

  • A pályamű terjedelme ne haladja meg az 50 gépelt oldalt.
  • A pályaművet nyomtatott és digitális (CD, DVD) formában kérjük.
  • Egy pályázó több pályaművet is beadhat.

Kérjük, csatoljon az egyetemétől igazolást hallgatói jogviszonyáról.

A beadási határidő napján 24 óráig postázott pályázatokat tekintjük érvényesnek.

A pályázatok elbírálására az Alapítvány a témakör szaktekintélyeiből álló bíráló bizottságot kér fel.

A zsűri által javasolt pályaműveket az Alapítvány kiadványban jelenteti meg.

Az eredményről, a díjátadás helyéről és idejéről minden pályázót írásban értesítünk.

Beadási határidő:  2010. szeptember 30.

Eredményhirdetés:   2010. október 22.

Pályadíjak:

  • I. díj                 150 ezer Ft
  • II. díj                100 ezer Ft
  • III. díj               50 ezer Ft

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnöktől az Alapítvány e-mail címén, telefonszámán vagy mobilon (30/99-85-273).
Web: http://www.1956muzeum.hu/

Forrás: Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány