palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat

A Pályázat célja az energiahatékonyság területén kiváló eredményeket elért szakemberek elismerése. A Pályázat célcsoportja azon energiahatékonyság területén dolgozó szakemberek, akik kiemelkedő eredményeket értek el saját szakterületükön. A pályázók egyénileg nevezhetnek a Pályázati felhívás pontban részletezett kategóriákban.

Pályázati kategóriák: A pályázat négy kategóriákban kerül meghirdetése.

  1. Az év energetikai tanácsadója (személy): A díjat  azon személyek  kaphatják,  akik  műszaki,  menedzsment,  vagy egyéb tanácsadói tevékenységük során több, sikeres energiahatékonysági fejlesztést kezdeményeztek, segítettek, illetve zártak le ügyfeleiknél, és ezen projektek közül legalább hármat a fejlesztés leírásával és a referenciaszemélyek  megadásával  pályázatukban  elérhetővé  tesznek.  (Díjazott lehet a VEP által akkreditált valamely tanácsadó szervezet tagja is.). 
  2. Az év megújuló energetikai fejlesztője (személy): A díjat azon személyek kaphatják, akik szakmai tevékenységük során megújuló energiaforrások alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési projektet, illetve intézkedéseket kezdeményeztek és sikeresen zártak le szervezetükön belül, vagy ügyfeleiknél, és ezt a fejlesztés leírásával és a referenciaszemélyek megadásával pályázatukban elérhetővé is tesznek. 
  3. Az év energetikusa/energiamenedzsere (személy): A díjat azon személyek kaphatják, akik mind vállalatukon belül, mind az országos szakmai közéletben elismertségre, megbecsülésre tettek szert munkájuk eredményeként, amelynek bizonyítékául szakmai életútjuk leírását, és legalább három referencia személyt pályázatukban elérhetővé is tesznek. (A díjat attól függően nevezzük „Az év energetikusának?, vagy „Az év energiamenedzserének?, hogy a nyertes inkább a műszaki, energetikusi területen, vagy inkább a menedzseri, vezetői szerepkörben jeleskedett.)
  4.  Az év fiatal energetikai szakértője (személy): A díjat azon fiatal – maximum 32 éves – személyek kaphatják, akik rövid szakmai pályájuk során már mind vállalatukon belül, mind az országos szakmai közéletben elismertségre, megbecsülésre tettek szert munkájuk eredményeként, amelynek bizonyítékául szakmai életútjuk leírását, és legalább három referencia személyt pályázatukban elérhetővé is tesznek.

Pályázati felhívás

Általános követelmények

A pályázatnak tartalmaznia kell a kategória megjelölését.

Minden díj egyedi területre vonatkozik, a beadott pályázatnak le kell írnia a jelölt jártasságát az adott kategóriában.

A pályázatnak tartalmaznia kell referenciákat, a jelölt adott területen elvégzett munkáját, beleértve az innovatív projektek, megtakarítások rövid, leíró magyarázatát. Mivel a díj sikeresen befejezett projektekre vonatkozik, a jövőbeli tervek és célok nem lesznek figyelembe véve.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a projektek típusát, az elvégzett beruházások rövid leírását, költség és energia megtakarításokat, pénzügyi adatokat, vagy egyéb mutatókat.

A jelölteknek igazolniuk kell a benyújtott információk valóságtartalmát.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beérkezési határideje: 2013.02.22. péntek 16:00.

A pályázatok benyújtásának módja

Minden pályázathoz kötelezően kitöltendő egy „Személyi adatlap” és annyi „Projekt adatlap” ahány referenciát a jelentkező meg kíván jelölni. Abban az esetben, ha egy pályázó projektek egy csoportját kívánja megjelölni (pl. egy szervezeten belül végzett hasonló – akár évente ismétlődő – fejlesztések), elegendő egyetlen „Projekt adatlap” kitöltése.

A pályázati anyagokat aláírva, digitalizálva, a VEP iroda részére kell benyújtani az alábbi email címen: iroda@virtualiseromu.hu

A pályázat beérkezéséről a VEP Iroda e-mail formájában visszaigazolást küld, ennek megérkezésekor tekinthető a pályázat beérkezettnek.

A pályázatok elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Virtuális Erőmű Program Tanácsadó Testületének Szakmai Zsűri Szakbizottsága bírálja el.

A Szakbizottság tagjai (névsorrendben):

Balázs Tibor

Seed Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány

Gróf Gyula

BME Gépészmérnöki Kar, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Krankovics Sándor

Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Valenta László

EDUTUS Főiskola, Tatabánya

Zarándy Pál

Magyar Mérnöki Kamara

Zsebik Albin (Elnök)

Energiagazdálkodás Szakfolyóirat

Minden díj elbírálásakor előnyt élvez az a személy, aki tevékenységének eredményeit mintaként közzé tette, s akinek pályázatában megjelölt energiahatékonysági fejlesztések közül az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázaton minél több Energiatudatos Vállalat/Intézmény címet, vagy Energiahatékony Vállalat/Intézmény díjat elnyert szervezet szerepel.

A meghirdetett kategóriákban díjazott csak abban az esetben kerül meghirdetésre, ha a megadott határidn belül a Szakbizottság döntése alapján megfelelő színvonalú pályamunkák érkeztek.

A Szakbizottságnak lehetősége van egyes kategóriákban a díjak megosztott odaítélésére.

A Szakbizottság által meghozott döntések véglegesek, fellebbezés benyújtására nincs lehetőség.

Pályázók értesítésének módja: A Szakbizottság döntéséről a pályázókat a VEP iroda e-mail formájában értesíti 2013.03.01. 16:00-ig.
A díjak átadása

A nyertesek kihirdetésére és az elismerő oklevél átadására az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat hivatalos díjátadó ünnepségén 2013.03.06.-án a Parlamentben kerül sor.

Adatvédelmi nyilatkozat: A pályázatban megadott adatok valódiságáért minden esetben a pályázó a felelős. A pályázat elbírálása során a megadott referencia személyek hiánya, vagy tőlük származó pályázati adatlapon megadottakkal ellentétes információ a pályázó kizárását vonja maga után.

Minden pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatlapokon szereplő információkat a Virtuális Erőmű Program közzétegye, valamint a feltüntetett szervezeteket, projekteket az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázaton való részvétettel kapcsolatban az ő pályázatára hivatkozva felkeresse.

 Forrás: Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat