palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Építészeti pályázat a Zebegényi alkotóház tervezésére

MMA pályázatokNyílt építészeti pályázat zebegényi alkotóházra. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata „Zebegény, Képzőművészeti Alkotóház 2015” megnevezéssel, nyílt, építészeti tematikájú pályázatot hirdet.

A pályázat tárgya, célja

A pályázat témáját két fő gondolat szülte:

 1. A Kós Károly és Jánszky Béla által 1910-ben tervezett zebegényi Katolikus templommal megjelent a településen a XX. század szellemi impulzusa. Olyan modern művészeti és építészeti gondolatot hozott a településre, amely a hely karakterére és a hagyományokra alapuló, és azokat az új kor szellemi irányzataival ötvöző – mondhatjuk – Kárpát-medencei modern gondolat megvalósulása.
  Szőnyi István festőművész 1924-ben költözött Zebegénybe, s vele – főleg nyaranta – képzőművészek és építészek jelentek meg a településen, gazdag művészeti életet is elindítva (Aba-Novák Vilmos, Maróti Géza és mások), s ezáltal a település máig tartó egyedi nyaralóhely karakterét is megteremtve.
  A festő halála után 1968-ban indult útjára a Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola, mely a mai napig tanítja nyaranta a festeni, szobrászkodni, fotózni, vagy akár korongozni vágyó fiatalokat és felnőtteket. (Ezt a hagyományt erősítve a helyi Általános Iskola alapfokú művészeti iskolaként is működik.) Ennek kapcsán egy egész évben működtethető alkotóház gondolata már sok éve foglalkoztatja a település vezető testületét.
 2. Az elmúlt évszázadban és korunkban is a történelmi településközpontokban készülő új épületek kapcsán értekezések tárgya, hogy milyen építészeti felfogás alakítsa azokat. A sor a történeti stílusokba teljesen betagozódó épülettől, a helyi hagyományokat követő és megújító házakon át, a nemzetközi építészeti irányzatokat naprakészen követő kompozíciókig tart.
  A pályázat építészeti kérdése is ez lehetne: vajon a hagyományos települések belső magjában milyen építészeti magatartás, milyen viselkedés az, amely össze tudja kötni a múlt és a jövő világát, és egyáltalán szükség van-e az illeszkedésre, a hely szellemének megérzésére. Helyénvaló tud-e lenni a regionalizmus, vagy kritikai regionalizmus, és vajon helyre tudjuk-e állítani az építészeti kultúra hiányzó láncszemét, megvalósíthatjuk-e a „lehetett volna” világát.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata pályázati felhívásával kíván lehetőséget adni a fiatal építészeknek, hogy a fenti két alapgondolat tárgyában építészeti hitvallásukat konkrét tervi és rajzi formában mutathassák meg a szakmai közönségnek és az építészet iránt érdeklődőknek, a tervpályázatokra általában jellemző konkrét megkötések nélkül.

A pályázat célja felvázolni egy olyan épületegyüttest, mely méltó lehet a karakteres településképbe történő elhelyezésre, és alkalmas képzőművészeti alkotóház céljaira, valamint egyéb témájú rendezvények, kisebb konferenciák befogadására, vagy akár csak szállás céljára.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, valamint a tervezési program helyszínének virtuális otthont nyújtó Zebegény Község Önkormányzata nem kapcsolja a jelen felhívást bármely kivitelezés vagy közvetlen megvalósítás céljához.

Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázati felhívás megjelentetése hátterében nem áll építési szándék, a valós helyszín mellett a funkció teoretikusnak tekintendő, mégis inspirálója lehet egy ilyen témájú jövőbeni közös gondolkodásnak. A pályázatok révén a telek beépítési módjával, a lehetséges tömegkapcsolatokkal, a fedett és nyitott terekkel kapcsolatban ugyanakkor a szakmai és laikus közeg is olyan gondolatokhoz juthat, melyek segítségül szolgálhatnak a telek jövőbeni, közösségi célú hasznosításához (pl. egy új gyalogos átközlekedés megnyitása kapcsán).

A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XXXIV. fejezete; a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) a) és f) pontjai szerinti feladatok keretében, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartásról szóló törvény (Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján az MMA közgyűlési döntéssel elfogadott 2015. évi költségvetésében rendelkezésre álló – bruttó 5.000.000.-Ft + járulékai – összesen 6.350.000.-Ft biztosít fedezetet a pályázatok alkotóinak díjazására.

A pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre minimum 500.000.-Ft, maximum 1.500.000.-Ft bruttó összegű díjazás állapítható meg.

Zebegény ősszel

A pályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése

 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés k) pontja szerinti definíciót „építészeti alkotás és annak terve” figyelembe véve, 40. életévét a pályázat benyújtásának 7.1. szerinti határidejéig be nem töltött építészmérnök, építész tervezőművész, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyek nyújthatják be pályázatukat.
 • A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjának kedvezményezettje a pályázatban megjelenítésre kerülő terv magánszemély alkotója a szerzői jog jogosultjaként, az elkészített dokumentáció jogtulajdonosaként lehet. A pályázati dokumentáció képanyagát a pályázat kiírója honlapján (www.mma.hu) mutatja be, továbbá kiállítás keretében Budapesten – 2015 decemberében – hozza nyilvánosságra. Várhatóan Zebegényben is bemutatásra kerülnek a pályaművek legkésőbb 2016 januárjában.
 • Nem részesülhet a díjazott pályamű alapján díjban az a pályázó, aki
  • a tervezési tevékenység végzéséhez szükséges végzettségről nem nyilatkozik;
  • a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett jogszabályban vagy a pályázati kiírásban a díjazás feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A pályázati dokumentáció és pályaművel kapcsolatos tartalmi leírás

Helyszín:
A tervezési program helyszíne Zebegény történelmi településmagjának a patak két oldalán elhelyezkedő beépítetlen területe, mely a következő telkeket foglalja magában: hrsz. 727, 708, 718/12, 762/1, /2, /3 (az egymás melletti telkek egy telekként kezelhetők, a 727 sz. telken jelenleg álló épületek bontásra érettek, a tervezésnél lebontottnak kell azokat tekinteni). Az átmenő telekegyüttes a keleti oldalon a Szőnyi utcáról, a nyugati oldalon az Árpád utcáról nyílik.

A helyszín a Malom-patak két oldalán futó utcák közötti, és a Főtértől az ún. hétlyukú hídig tartó tömbben található. A környezetében falusias és kisvárosias beépítés jellemző, jellegzetességek a közelben: utcasor parasztházakból, sváb karakterű kisvárosias polgárházak, pincesor, Szőnyi-múzeum, malomrom és épület, vasúti viadukt.

Az elképzelt épület funkciója:
A zebegényi művészeti oktatás hagyományára alapozva egész évben működtethető Képzőművészeti Alkotóház, mely elsősorban a néhány napostól több hét hosszúságig tartó művészeti kurzusok, de akár a több hónapos alkotóházi funkció helyszínét biztosítja. Ehhez a legfontosabbak az oktatási v. műterem helyiségek, a rendezvény és közösségi helyiségek, a szállás egységek és a kiszolgáló területek betervezése. Ezen fő funkción kívül az épületnek alkalmasnak kell lenni egyéb rendezvények befogadására is (kisebb konferenciák, céges rendezvények, esküvők, előadások, vetítések, csapatépítés, lelkigyakorlat, vagy csak szállás).

Főbb helyiségek, igények:

 • képzőművészeti oktatótermek, műtermek: 5-8 db, 12-15 fő/terem
 • nagyterem (rendezvények, kiállítások, étkezés, stb.): 80-100 fő
 • klubszoba teakonyhával, kandallóval: 20-25 fős
 • hálószobák: 6-8 db kétágyas és pótágyazható, 4-6 db 4-6 fős, 1-2 db 12-16 fős, szobánként vagy két szobánként mosdó-zuhanyzó-wc, kétágyas szobákhoz konyhaszekrény vagy teakonyha, 1 db egy fős akadálymentes szobaegység
 • kiszolgáló helyiségek: melegítő konyha nagyteremhez, vizesblokk 100 főre, tárolók oktatótermekhez, általános tárolók, kerámia kemence, stb.
 • szauna, 6-8 fős jacuzzi, zuhany
 • külső fedett terek: oktató, rendezvény és kiállító fedett nyitott területek
 • 2 fős iroda, gondnoki szoba zuhanyzóval
 • gépészeti helyiség, karbantartó helyiség
 • közösségi és oktató helyiségek akadálymentesítése
 • parkolóterület alkalmas legyen külső rendezvénytérként megjelenni és működni (kiállítás, sátor, fesztivál)

A részletes tervezési program kidolgozása (akár a fenti igényektől való indokolt eltéréssel), az alapterületi méretek megállapítása a pályázók feladata. Cél a funkciókapcsolatok bemutatása, nem feladat azok részletes kidolgozása. A pályázó javaslatot tehet többletfunkciók, vagy többlethelyiségek elhelyezésére is. Nem cél a terület „túlépítése”, kiemelt feladat ésszerű egyensúly létrehozása a szabad terek és az épülettömegek között, valamint a település építészeti karakteréhez való építészeti kapcsolódás bemutatása. Igény a két terület gyalogos összekötése a patakon át (a patak vízügyi terület), de lehetséges ezt a két utcát összekötő sétányként is megfogalmazni.

A településen elfogadott építési szabályozás nincs, a korábban készült szerkezeti terv javaslat a területet Településközponti vegyes területként (hrsz 727), illetve Kisvárosias lakóterületként (762/2, /3) jelöli. A pályázat mellékleteként kiadott korábbi Építészeti vizsgálati javaslat a területet Helyi értékvédelmi területbe sorolja, jelölve a településközpont helyi védelemre érdemes épületeit is.

Az épület legyen karakteres, jellemző a befogadott funkcióra, legyen egyedi eleme a mai magyar építészetnek. Ugyanakkor adjon építészeti választ a kiinduló gondolatokra, mutassa az építész személyes válaszát a település történeti beépítésének továbbgondolására.

Elvárás a pályázókkal szemben, hogy a pályaművek megvalósíthatóságát (tartószerkezet, burkolatok stb.) a pályázat mélységéig elvárható megalapozottsággal bemutassák, szükséges esetben az épület ismertetésében kifejtve azt.

Formai követelmények

A tervlapokon és a maketten fel kell tüntetni a következő feliratot: „ZEBEGÉNY, KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ 2015″. A tervlapokon semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.

A pályázat rajzi anyagát egy példányban legfeljebb 2 db 70×100 cm-es kartonra kasírozva kell beadni. A pályázat másik munkarésze a hangsúlyozottan egyszerű anyagokból (papír, balsa) készülő makett, mely bemutatja a kapcsolódó szomszédokat a megértéshez szükséges mértékben, és opcionálisan utal a belső térszerkesztésre, kialakításra. A tervlapokon minden olyan (rajzos és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon és a maketteken kívül egyéb információ (műleírás, ábrák stb.) nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni.

A pályázat anyaga – várhatóan 2015 decemberében – a közönség számára is bemutatásra kerül, így a pályázat központjában a laikusok számára is könnyen megítélhető makett áll.

Benyújtandó munkarészek

 • építészeti, „városépítészeti” koncepció bemutatása
 • az építmény közvetlen környezetét bemutató helyszínrajz M=1:1000 – a rajzon be kell mutatni a tervezett épület települési szövetbe való illesztését, a fő megközelítési irányokat, szükség esetén az elhelyezéshez szükséges téralakítási megoldásokat
 • alaprajzok M=1:200 megjelenítéssel, de M=1:500 tartalmi mélységgel. Elsődleges cél a funkciókapcsolatok bemutatása, azok részletezése csak az érthetőség szintjéig feladat.
 • metszetek (min. 2 db) M=1:100 Amennyiben a makett a belső terek bemutatására is vállalkozik, a metszetek készítése nem feltétlenül szükséges.
 • két utcakép (Szőnyi u., és Árpád utca felől) M 1:100, melynek célja az anyaghasználat bemutatása, valamint a környezetbe való illeszkedés igazolása
 • tömegvázlatok vagy látványtervek, a környezetet is mutatva (pl. tömeggel, vagy fotóba illesztve) makett, M=1:200 – tetszőleges, de hangsúlyozottan egyszerű anyagból, a léptéknek megfelelő részletezettséggel.

Letölthető dokumentumok

Mellékletek

ADATLAP_NYILATKOZAT_2015.docx
Felhívás 2015 Zebegény_alkotóház.pdf
Zeb alapterkep reszlet.pdf
Zeb építészeti vizsgálat 2004.pdf
Zeb_geod_fekete_új.dwg
Zeb_geod_fekete_új.pdf
Zeb_geod_fekete_új.pln
Zeb_geod_szines_új.dwg
Zeb_geod_szines_új.pdf
Zeb_geod_szines_új.pln

Képekmellékletek (ZIP fájlban)

Helyszin.zip 43.8 MB ZIP
Reszletek.zip 80.9 MB ZIP
Utcakepek.zip 67.9 MB ZIP

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

 • Postai csomagként feladás az alábbi címre történő feladási határideje:  2015. november 3.
  Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
  1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. IV.em.
  A borítékon fel kell tüntetni
  „ZEBEGÉNY, KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ 2015″
  Az ajánlott küldemény „feladó” rovatában a titkosság miatt az „Építészeti pályázat” megnevezés szerepeljen
 • Személyesen a pályázat az alábbi címre adható le:
  Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
  1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. emelet
  A személyes benyújtásra rendelkezésre álló időpontok:
  2015. november 2. és 3. 10.00–14.00 óra között.

A pályázati felhívás letölthető pdf formátumban, a kapcsolódó ADATLAP és Hozzájáruló Nyilatkozat pedig word formátumban az MMA www.mma.hu honlapjáról a http://www.mma.hu/palyazatok menüpont alól.

A helyszín bejárására 2015. szeptember 17-én 13–15 óra között biztosítunk lehetőséget.

A pályázattal kapcsolatban kérdést 2015. szeptember 21-ig lehet feltenni az epito@mma.hu e-mail címen. A kérdést feltevők 2015. szeptember 30-ig elektronikus levélben kapnak választ a feltett kérdésre.

A pályázathoz mellékelni kell:
1 db A/5 méretű, zárt, jelöletlen borítékot, amely tartalmazza az alábbiakat:

 • kitöltött, aláírt ADATLAP a pályamű szerző(i)nek adataival
 • kitöltött, aláírt Hozzájáruló nyilatkozat
 • 1 db CD/DVD, amely külön fájlokban tartalmazza az alábbiakat:

a) képanyagot 2000px széles 72 dpi felbontásban:

 • látványterv (max. 5 db kép)
 • tervrajzok
 • makettről készült fotó (max. 5 db)

b) szöveges információt docx formátumban:

 • a tervező(k) rövid (portréfotót is tartalmazó) bemutatását
 • a tervlapokon feltüntetett szöveges információt

A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az MMA Titkársága érkezteti. A beérkezést követően kerül sor a pályázat formai vizsgálatára.

A pályázatok 11. pont szerinti bírálatra bocsátásának feltétele:
a) a pályázat határidőben történő benyújtása,
b) a pályázónak a szükséges mellékletek csatolása.
Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelenítésre kerül.

A pályázat tartalmi elbírálása

A Bírálóbizottság
A pályázatokat az MMA akadémikus és köztestületi tagjaiból és Zebegény főépítészéből álló zsűri bírálja el.
A Bírálóbizottság tagjai: Ferencz István, Jakab Csaba, Marosi Miklós, Nánásy Ilona, Salamin Ferenc, Turi Attila

A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A pályaművek összevetése és rangsorolása az alábbi sorrendben felállított bírálati szempontok alapján történik.

 • Építészeti minőség – egyedi építészeti megjelenést biztosító kompozíciós elvek és részletmegoldások
 • Települési kapcsolatok minősége, illeszkedés az épített környezetbe
 • Műszaki megvalósíthatóság: építészeti és funkcionális észszerűség, szerkezetileg logikus, de magas minőséget biztosító megoldások

Pályázók döntést követő kiértesítése; a pályázatok bemutatása

A pályázattal kapcsolatos döntések az MMA honlapján, a www.mma.hu-n – az Ávr. 71.§ (1) bekezdése szerinti 15 napos határidőn belül – közzétételre kerülnek.
A kiíró a pályázatra beérkezett dokumentációk szakmai zsűri általi értékeléséről a pályaművek bemutatásával egy időben – 2015. december 1-jén – a Magyar Építőművészek Szövetsége székházában (Budapest, Ötpacsirta u. 2.) nyilvános sajtóesemény keretében is tájékoztatást ad.
A bemutatás után a benyújtott pályaműveket visszaadjuk a pályázóknak. A bemutatást követő 60 nap eltelte után az át nem vett pályázatokat a pályázatot kiíró megsemmisíti.
A döntés közzétételétől számított 5 munkanapon belül az MMA Titkársága a pályázónak az ADATLAPON megadott kapcsolattartási elérhetőségekre elektronikus levélben küld értesítést a pályázatának eredményéről.

A díj folyósítása
Az MMA Titkársága az elnyert díjat valamennyi dokumentum hiánytalan megléte esetén, annak számfejtése után, a döntés közzétételét követő 15 munkanapon belül az Államkincstáron keresztül utalja át a díjazottnak.