palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázat

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén. A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, – hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A

Rendelkezésre álló forrás: A KEOP-2012-5.5.0 konstrukció 2012-13-as teljes kerete 30 milliárd Ft.

50 millió Ft felett -500 millió Ft: Jelen pályázat meghirdetésekor a 2012-13-as időszakra az 50 millió Ft felett -500 millió Ft támogatás igényű projektekre 10,5 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 5,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek (kivéve egyházak) számára áll rendelkezésre (B.1 fejezet korlátozásai mellett). A közvilágítás energiatakarékos átalakítására 5 Mrd Ft fordítható.

1-50 millió Ft: Jelen pályázat meghirdetésekor a 2012-13-as időszakra az 1-50 millió Ft támogatás igényű projektekre 5 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 2,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek (kivéve egyházak); további 2,5 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre (B.1 fejezet korlátozásai mellett).

Ezen felül a KEOP-2012-5.5.0 konstrukció „A”, „B”, komponenseiben – a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által – az elismert egyházak számára mindösszesen 3 Mrd Ft áll rendelkezésre.

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

Támogatás formája: A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás).

Támogatás mértéke

Pályázó

Támogatás maximális

mértéke

Mikro-, kis- és középvállalkozás

 

60%

Többségi állami/önkormányzati tulajdonú

vállalkozás

 

60%

Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények

85%

Költségvetési szervek és intézményeik /

Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a

projekt vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik

60%

Nonprofit szervezet

 

60%

Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit

szervezet

 

85%

Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet

 

100%

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 500 millió Ft lehet, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft alatti lehet.

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • vállalkozás
 • költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
 • nonprofit szervezet
 • átmeneti és technikai besorolások
  • Egyéb gazdasági szervezet
   • Kivéve megszűnt gazdálkodási forma
   • Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység
   • Kivéve Technikai kóddal rendelkezők

 Támogatható tevékenységek 

 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.
 2. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:
 3. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása:
 4. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása 
Letölthető dokumentumok
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok helye és határideje 

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-20129-5.5.0/A
1134 Budapest, Váci út 45., A épület
1437 Budapest, Pf.: 328.

Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség:

Hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  (www.nfu.hu) ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat:

Telefon: +36-40-638-638
http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Részletes felvilágosítást a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (www.nkek.hu) honlapján, illetve az alábbi elérhetőségeken talál.

Telefon: (+36) 1 802 43 90
e-mail: ugyfelszolgalat@nkek.hu

A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől számított 40. napot követően lehetséges.

A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.

A pályázat 2012. december 12-től érvényes.

 Forrás:  www.nfu.hu