palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erasmus+ program

Pályázati lehetőségek egyéni tanulmányi mobilitás, innovációs együttműködés (oktatás, képzés, ifjúságügy) és a helyes gyakorlatok cseréje (stratégiai partnerségek) és szakpolitikai reform támogatása témakörökben (Jean Monet program, sport). Az Erasmus+ program a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik.

Kulcsintézkedések

Az Erasmus+ programban a következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

1. kulcsintézkedés – Egyéni tanulmányi mobilitás

 • Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén
 • Erasmus Mundus közös mesterképzések
 • Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények

2. kulcsintézkedés – Innovációs együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje

 • Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén
 • Tudásfejlesztési szövetségek
 • Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek
 • Kapacitásépítés a felsőoktatás terén
 • Kapacitásépítés az ifjúságügy terén

3. kulcsintézkedés – A szakpolitikai reform támogatása

 • Strukturált párbeszéd: Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában
  • A Jean Monnet program tevékenységei
  • Sport
   • Együttműködési partnerségek
   • Kisebb együttműködési partnerségek
   • Nonprofit európai sportrendezvények

Pályázati feltételek

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.

Az Erasmus+ programban az alábbi országok (2) vehetnek részt:

A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében:

 • az Európai Unió 28 tagállama,
 • az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
 • EU-tagjelölt országok: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezenfelül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak.

A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

Költségvetés és a projektek időtartama

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 1 871,1 millió EUR.

Oktatás és képzés: 1 645,6 millió EUR (3)
Ifjúságügy: 186,7 millió EUR.
Jean Monnet: 11,4 millió EUR.
Sport: 27,4 millió EUR.

A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása indikatív, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy rendszeresen tekintsék meg az Erasmus+ program éves munkaprogramját és annak módosításait, melyek a következő oldalon olvashatók:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

és különösen a pályázati felhívás hatálya alá tartozó tevékenységek céljára rendelkezésre álló költségvetés alakulását.

Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.

A pályázatok benyújtásának határideje: A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 12.00-kor (délben) zárulnak le.

1. kulcsintézkedés:

 • Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén: 2016. február 2.
 • Egyéni mobilitás az oktatás és a képzés terén: 2016. február 2.
 • Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén: 2016. április 26.
 • Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén: 2016. október 4.
 • Erasmus Mundus közös mesterképzések: 2016. február 18.
 • Az Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények: 2016. április 1.

2. kulcsintézkedés:

 • Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén: 2016. február 2.
 • Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén: 2016. április 26.
 • Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén: 2016. október 4.
 • Tudásfejlesztési szövetségek, ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: 2016. február 26.
 • Kapacitásépítés a felsőoktatás terén: 2016. február 10.
 • Kapacitásépítés az ifjúságügy terén: 2016. február 2.; 2016. július 1.

3. kulcsintézkedés:

 • Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában: 2016. február 2.; 2016. április 26.; 2016. október 4.

Jean Monnet intézkedések

 • Tanszékek, modulok, kiválósági központok, társulások támogatása, hálózatok, projektek: 2016. február 25.

Sportügyi intézkedések

 • Együttműködési partnerségek a sport területén – kizárólag a „sport európai hete” 2016. évi eseményeihez kapcsolódóan: 2016. január 21.
 • Együttműködési partnerségek a sport területén, melyek nem kapcsolódnak a „sport európai hete” 2016. évi eseményeihez: 2016. május 12.
 • Kisebb együttműködési partnerségek: 2016. május 12.
 • Nonprofit európai sportesemények – kizárólag a „sport európai hete” 2016. évi eseményeihez kapcsolódóan: 2016. január 21.
 • Nonprofit európai sportesemények, amelyek nem kapcsolódnak a „sport európai hete” 2016. évi eseményeihez: 2016. május 12.
 • A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

További információk

A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Erasmus+ program útmutatójában, amely a következő internetes címen található meg:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_hu.htm

Az Erasmus+ program útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.

A pályázati kiírás elérhetősége: Erasmus+ program