palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Értékmegőrző vers-, kispróza és képzőművészeti pályázat

A Tanítványi Láncolat irodalmi műhely „Értékmegőrző” címmel vers, kispróza és képzőművészeti pályázatot hirdet!

A pályázat témája: Olyan önkritikus, önironikus (elsősorban, de nem kizárólag HUMOROS) hangvételű írásmunkákat, valamint karikatúra jellegű képanyagokat várunk, melyekben és melyek által a szerző egy kicsit magát neveti ki, egy kicsit magából csinál „bolondot”.

Nevezés: Jelentkezni még nem publikált és már publikált írásokkal egyaránt lehet.

Beküldési limit: Egy pályázó maximum 3 pályaművel vehet részt a pályázaton.

Terjedelmi korlátok: Versek és prózák esetében egyaránt 1 A/5-s oldal.

Részvételi díj: 1000 Ft (akkor is, ha a pályázó több anyagot küld).

Díjazás: A LEGJOBBNAK ÍTÉLT ÍRÁSOKBÓL ÉS KÉPANYAGOKBÓL A PÁLYÁZAT LEZÁRTÁT KÖVETŐEN EGY NYOMTATÁSBAN IS MEGJELENŐ FÜZETET, VAGY KÖNYVET ÁLLÍTUNK ÖSSZE! A PÁLYAMUNKÁK MINŐSÉGÉTŐL FÜGGŐEN, A KIADVÁNYBA 50-100 PÁLYAMŰ FOG BEKERÜLNI.
A KÖTET KÜLÖNLEGESSÉGE LESZ, MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ, RENDHAGYÓ SZERKESZTÉSI MÓDJA, UGYANIS A BEKERÜLT PÁLYAMŰVEK NEM HAGYOMÁNYOS FELOSZTÁSSAL, HANEM HANGULATILAG EGYBEKAPCSOLVA FOGNAK BEKERÜLNI A KIADVÁNYBA. AZAZ AZ OLVASÓ MINDEN PÁLYAMŰ VÉGÉN AJÁNLÓT, RÖVID KOMMENTÁRT TALÁL MAJD, HOGY MELYIK SZÖVEGGEL VAGY KÉPI ANYAGGAL ÉRDEMES FOLYTATNIA AZ OLVASÁST, LAPOZGATÁST.

Illetve: 
Az I. helyezett pályázó: 20 000 Ft,
A II. helyezett pályázó: 15 000 Ft,
A III. Helyezett pályázó: 10 000 Ft pénzjutalomban részesül.

Jelentkezési, beküldési és befizetési határidő: 2014. május 15.

értékmegőrző

A pályaműveket,

  • ha írásokról van szó az alábbi fórumos felületen keresztül kell beküldeni a szerző pontos, polgári nevének és email címének (az email cím nem lesz publikus ezáltal) megadásával, hozzászólásban: http://lancolat.blogspot.hu/2014/03/a-tanitvanyi-lancolat-irodalmi-muhely.html
  • ha képi alkotásról van szó, ezeket a szinba@gmail.com email címre várjuk, a levél tárgyában feltűntetve a pályázat címét.

A részvételi díjat banki átutalással (Szinay Balázs: K&H bank, számlaszám: 10400157-86766785-83771007) lehet rendezni.

Értékelés: A pályázat végeredménye 2014. május 16-tól lesz olvasható a Comitatus folyóirat weboldalán (www.comitatusfolyoirat.blogspot.com), illetve a részvevők személyes email értesítőt is kapnak. A kiadvány elkészültéről szóló tájékoztató szintén itt lesz olvasható.

A pályázat legalább 50 pályamű beérkezése esetén tekinthető sikeresnek, ellenkező esetben hosszabbításra lehet számítani.

További elérhetőségek:  

a tanítványi láncolat irodalmi műhely 
Comitatus folyóirat

A pályázat facebook oldala: https://www.facebook.com/events/762963473715081