palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európai videójátékok fejlesztésének támogatása

Pályázat, olyan európai audiovizuális alkotások, különösen filmek és televíziós alkotások – például játékfilmek, dokumentumfilmek, gyermek- és animációs filmek, illetve interaktív alkotások, például videójátékok és multimédiás tartalmak – fejlesztésére, amelyek kedvezőbb határokon átnyúló terjesztési lehetőségekkel rendelkeznek.

Pályázat kódja: EACEA 19/2019

Az európai audiovizuális ágazat országokon átívelő működőképességének megerősítésére irányuló konkrét célkitűzése terén a MEDIA alprogram egyik prioritása a következő:

 • az audiovizuális szereplők azon kapacitásának erősítése, hogy Európában és azon kívül terjeszthető projekteket fejlesszenek, illetve európai és nemzetközi koprodukciókat hozzanak létre.

A MEDIA alprogram a következőkhöz nyújt támogatást:

 • olyan európai audiovizuális alkotások, különösen filmek és televíziós alkotások – például játékfilmek, dokumentumfilmek, gyermek- és animációs filmek, illetve interaktív alkotások, például videojátékok és multimédiás tartalmak – fejlesztése, amelyek kedvezőbb határokon átnyúló terjesztési lehetőségekkel rendelkeznek.

E támogatási program keretében a pályázók javaslatot tehetnek egy olyan koncepció és projekt kidolgozására (arra irányuló tevékenységek, hogy a koncepció lejátszható prototípust vagy tesztverziót eredményezzen), amely rendkívül innovatív és kreatív, narratív, történeteket elbeszélő videojátékokat kínál, és amelyeket kereskedelmi célokra használnak PC-khez, konzolokhoz, mobil eszközökhöz, táblagépekhez, okostelefonokhoz és egyéb technológiákhoz.

Támogatható pályázók

Ez a pályázati felhívás olyan európai vállalkozásoknak szól, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a fenti célkitűzések eléréséhez, ezen belül különösen a közelmúltban sikert felmutató, a benyújtási határidő előtt legalább 12 hónappal törvényesen bejegyzett, európai videójáték-gyártó vállalkozásoknak.

A következő országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek nyújthatnak be pályázatot, amennyiben a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló rendelet 8. cikkében foglalt valamennyi feltétel teljesül:

 • a 2001/822/EK tanácsi határozat 58. cikke szerint a programban való részvételre jogosult uniós tagállamok és tengerentúli országok és területek;
 • az előcsatlakozási stratégiában részesülő csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozóan a megfelelő keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban megállapított általános elvekkel és feltételekkel összhangban;
 • az EFTA országai, amelyek részesei az EGT-megállapodásnak, az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
 • a Svájci Államszövetség, az országgal megkötendő kétoldalú megállapodás alapján;
 • az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országok, az ezen országokkal együtt az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján létrehozott eljárásokkal összhangban.

A program nyitva áll az egyes kiválasztott országokra vagy régiókra irányuló két- vagy többoldalú együttműködések előtt is, az adott országok/régiók által megfizetett kiegészítő előirányzatok és az országokkal/régiókkal közösen meghatározandó egyedi eljárások alapján.

A programban megnevezett célkitűzések megvalósításához való közös hozzájárulás alapján a programon belül lehetőség nyílik együttműködni és közös programokat szervezni olyan, a programban részt nem vevő országokkal és nemzetközi szervezetekkel, amelyek a kulturális és kreatív ágazat aktív szereplői; ilyenek például az UNESCO, az Európa Tanács, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Szellemi Tulajdon Világszervezete.

Az Unión kívüli országokban működő pályázók pályázatai is kiválaszthatók, amennyiben a támogatás odaítéléséről szóló határozat meghozatalának napjáig aláírásra kerül az érintett országnak a fent említett rendelettel létrehozott programban való részvétele feltételeit rögzítő megállapodás.

Támogatható tevékenységek

Csak az alábbi projektek fejlesztési szakaszához kapcsolódó tevékenységek jogosultak támogatásra: Narratív, történetet elbeszélő videojátékok, a platformtól vagy a várható forgalmazási módszertől függetlenül. A történetet a játék egésze során kell elmesélni és bemutatni (játékon belüli történetelbeszélés), és nem csak a játék bevezetéseként, vagy végeként. A videojátéknak minden esetben kereskedelmi felhasználásra szánt játéknak kell lennie.

A pályázónak a projekthez kapcsolódó jogok többségével is rendelkeznie kell.

A benyújtott projekt gyártási fázisának (lásd a meghatározást) kezdete nem ütemezhető a pályázat benyújtásától számított 8 hónapon belüli időszakra.

TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK

A pályázók csak egy pályázatot nyújthatnak be e pályázati felhívás keretében.
A 10 000 eurónál kevesebb pénzügyi hozzájárulást kérelmező pályázatok nem jogosultak támogatásra.
A projekt időtartama a tevékenység kezdetétől számított 36 hónap.

ODAÍTÉLÉSI FELTÉTELEK

A benyújtott pályázatokra összesen 100 pont adható az alábbi súlyozásnak megfelelően:

 • A tevékenységek minősége és tartalma (30 pont)
  • A tartalom minősége, a projekt történetmesélő volta és más, meglévő alkotásokhoz viszonyított eredetisége
 • A projekt innovatív jellege (20 pont)
  • Innováció – azaz mennyire feszegeti a jelenlegi kínálat kereteit és kínál élvonalbeli technikákat és tartalmat
 • Relevancia és európai hozzáadott érték (20 pont)
  • A fejlesztési stratégia és az európai-nemzetközi felhasználás lehetőségei (ideértve a szellemitulajdon-jogok kezelését is)
 • A projekt eredményeinek terjesztése (20 pont)
  • A terjesztési, kommunikációs és marketingstratégia, valamint a célközönség számára való megfelelőség, ideértve a hozzáférhetőség szempontjait is
 • Hatás és fenntarthatóság (10 pont)
  • A fejlesztésre és gyártásra vonatkozó finanszírozási stratégia és a projekt potenciális megvalósíthatósága
   További 5 pontot lehet odaítélni a legfeljebb 12 éves gyermekeket célzó projektekre, amint azt igazolja a korcsoport számára megfelelő tartalom, valamint a kifejezetten erre a korcsoportra irányuló stratégiák.

KÖLTSÉGVETÉS
Az alprogram teljes költségvetése 3,78 millió EUR. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A pénzügyi hozzájárulás 10 000 és 150 000 euró közötti, feltéve, hogy az összeg nem haladja meg a tevékenység összes támogatható költségének 50 %-át.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A pályázati felhívásra egy határidő tartozik. A támogatási kérelmet az ajánlattételi felhívás közzétételének időpontja és a  2020 Február 12. 17.00 óra (brüsszeli idő), az ajánlattételi felhívás lezárásának időpontja között kell benyújtani és fogadni.
Az online jelentkezési lap (elektronikus űrlap) felhasználásával beküldött pályázatoknak legkésőbb a vonatkozó határidő napján 17.00-ig (brüsszeli idő szerint) kell beérkezniük.
Más módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
A pályázóknak gondoskodniuk kell róla, hogy az e-nyomtatványokban kért, illetve említett összes dokumentumot mellékeljék a pályázathoz.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

Az útmutató teljes szövege és a pályázati nyomtatványok elérhetők az alábbi internetes oldalon:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en

A pályázatoknak meg kell felelniük az útmutató valamennyi feltételének, és azokat az erre a célra biztosított nyomtatványokon kell benyújtani.