palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GOP-2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése

umft pályázatA konstrukció átfogó célja: más támogatási programok keretében korábban létesített és eredményes kutató-fejlesztő munkát végző tudásközpontok (Kooperációs Kutatási Központok (KKK), Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET)) K+F és innovációs tevékenységének folytatására alakult, a korábbi befogadó intézmény résztulajdonában lévő gazdasági társaságok megerősítése és fejlesztése.


Támogatás formája:
vissza nem térítendő
Forrás összege: 1 980 000 000 .- HUF
Beadás kezdete:     2009.08.31.
Beadási határidő:     2010.07.05.

Letölthető pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: A konstrukció átfogó célja: más támogatási programok keretében korábban létesített és eredményes kutató-fejlesztő munkát végző tudásközpontok (Kooperációs Kutatási Központok (KKK), Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET)) K+F és innovációs tevékenységének folytatására alakult, a korábbi befogadó intézmény résztulajdonában lévő gazdasági társaságok megerősítése és fejlesztése.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra a korábban KKK-t vagy RET-et működtető intézmények résztulajdonában lévő, és a KKK vagy RET K+F tevékenységének folytatására létrehozott gazdasági társaságok pályázhatnak, feltéve, hogy • kettős könyvvitelt vezetnek és • nem tartoznak az EVA hatálya alá. Amennyiben a pályázó nem bejegyzett szervezet, akkor a pályázat benyújtásának időpontjában igazolni szükséges, hogy a szervezet előtársaságként működik és a bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbírósághoz benyújtotta. A szervezet megalapításáról szóló jogerős bírósági bejegyzésnek a Támogatási Szerződés aláírásáig kell rendelkezésre állnia.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

  1. Alkalmazott (ipari) kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban; magában foglalja az ipari kutatáshoz szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, kivéve a kereskedelmileg felhasználható prototípusokat.
  2. Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is), azzal, hogy nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi, de termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése szintén ebbe a körbe tartozik, amennyiben azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari vagy kereskedelmi alkalmazás vagy hasznosítás céljából.
  3. Marketing: azon marketing tevékenységek összessége, amelyek a K+F központ, és a projekt keretében létrehozott termékek/szolgáltatások piacon történő megjelenését szolgálják. A második pontban szereplő tevékenység (kísérleti fejlesztés) kötelezően részét kell képezze a benyújtott pályázatnak. Alkalmazott (ipari) kutatásra és kísérleti fejlesztésre együttesen a K+F projekttámogatás jogcím keretében lehet pályázni.

Támogatás mértéke (%): 50
Kis-és középvállalkozás esetén maximum az összes elszámolható költség 50%-a, nagyvállalat esetén maximum az összes elszámolható költség 40%-a.

Támogatás minimum összege: 400 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 1 000 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: 1 – 3

Bővebb információ:

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu
Ügyfélszolgálatok

Forrás: NFÜ