palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása pályázat

A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöldgazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére.

Kódszám: GOP-2012-2.1.3

A pályázati kiírás célja: Ha munka van, minden van. Ha munka nincs, semmi sincs. Ezért az Új Széchenyi Terv célja a magyar gazdaság és a vállalkozások fejlesztése egy növekedésre épülő gazdaságpolitika megteremtésével, közvetlenül elősegítve a foglalkoztatás kiugró növekedését Magyarországon.

A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöldgazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére.

A támogatást igényelni lehet eszközbeszerzésre, információs technológia-fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá infrastrukturális és ingatlan-beruházás, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás támogatása, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.

Rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok várható száma

Az 1333/2012 (IX.7.) Korm. Határozat alapján a GOP-2.1.3. konstrukcióra rendelkezésre álló keret 2011-2013 évekre 62,3 Mrd forint. Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 62,3 Mrd forint a 2011-13. évekre. A támogatott pályázatok várható száma a jelen kiírás keretében: 15-24 db.

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

minimum 50 millió Ft, maximum 2.000 millió Ft, a jelen Pályázati felhívás F.1.2.1. pontjában szereplő támogatási mértéket és összeget meghatározó algoritmus eredményétől függően a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában foglaltaknak megfelelően.

Támogatás mértéke

A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg!

Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének maximum 40%-a lehet a jelen Pályázati Felhívás F.1.2.1. pontjában foglalt értékelési függvény alapján.

Az igényelhető támogatás mértéke a jelen Pályázati Felhívás F.1.2.1. pontjában szereplő támogatási mértéket és összeget meghatározó algoritmus eredményétől, a regionális támogatási térkép maximumától és a Bizottság 800/2008/EK rendeletének 13. cikk (5) bekezdésétől függően kerül meghatározásra.

Letölthető dokumentum

Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Pályázók köre

Jogi Forma, Méret, Székhely

Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező:

  1. a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. a) pontja szerinti, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok;
  2. a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. b) pontja szerinti, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok kizárólag abban az esetben, ha a jelen Pályázati Felhívás D.4. pontjában meghatározott biztosítékadási kötelezettség kizárólag bankgarancia formájában kerül teljesítésre;
  3. a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. c) pontja szerinti, külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe, amennyiben kettős könyvvitelt vezet.

A pályázati kiírásra olyan vállalkozások pályázhatnak,

  1. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 25 fő volt;
  2. vagy amelyek vállalják, hogy a teremtett új munkahelyekkel együtt a létszámuk a projekt eredményeképpen, a projekt befejezéséig, illetve az azt követő 6 hónapon belül el fogja érni a 25 főt.

pályázatok benyújtásának módjahelye és határideje

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2012-2.1.3
1539 Budapest, Postafiók 684.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a www.nfu.hu honlapon talál.

Személyesen, telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22.
+36-40-638-638
http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

A pályázatok benyújtása 2012. november 5-től 2012. december 31-ig lehetséges.