palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GOP-2009-1.2.1 Akkreditált innovációs klaszterek támogatása

umft pályázatA konstrukció célja a pólus program keretében együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok támogatása révén.


Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 12 500 000 000 .- HUF
Beadás kezdete:     2009.08.31.
Beadási határidő:     2010.08.30.

Letölthető pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: A magyar innovációs rendszerben a korlátozott hálózatosodás előmozdítása érdekében fontos a bizonyítottan innovatív és megfelelő piaci potenciállal bíró együttműködések (a pólus innovációs klaszterek) komplex támogatása. Ösztönzendő a közös innovációs (termék- és technológia fejlesztés) projektek generálása és az eredmények exportpiacra vitele. A konstrukció célja ezért a pólus program keretében együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése; a műszaki fejlesztés háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok támogatása révén.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak gazdasági társaságok, feltéve, hogy

  • nem minősülnek non-profit gazdasági társaságnak,
  • kettős könyvvitelt vezetnek, valamint
  • nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Amennyiben a pályázó nem bejegyzett szervezet, akkor a pályázat benyújtásának időpontjában igazolni szükséges, hogy a szervezet előtársaságként működik és a bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbírósághoz benyújtotta. A szervezet megalapításáról szóló jogerős bírósági bejegyzésnek a Támogatási Szerződés aláírásáig kell rendelkezésre állnia.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

  1. Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is). Nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi. Termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése szintén ebbe a körbe tartozik, amennyiben azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari vagy kereskedelmi alkalmazás vagy hasznosítás céljából. Kísérleti fejlesztésre K+F projekttámogatás jogcím alapján lehet pályázni.
  2. Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastrukturális és ingatlan beruházás: – kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastruktúra építése, korszerűsítése; – kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, átalakítása. Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastrukturális és ingatlan beruházás tevékenységekre regionális beruházási támogatás jogcím keretében lehet pályázni.
  3. Marketing: azon tevékenységek összessége, amelyek a gazdasági társaság által létrehozott új vagy továbbfejlesztett termék, technológia, szolgáltatás piacon történő megjelenését szolgálják. Kizárólag a termék-, technológia-, szolgáltatásfejlesztésig tartó marketing tevékenység támogatható.
  4. A projekttársaságban tulajdonosi részvétellel nem rendelkező 3 féltől igénybe vett (jogi tanácsadás, üzletviteli tanácsadás) szolgáltatás Kizárólag abban az esetben van mód a projekttársaságban tulajdonosi részvétellel nem rendelkező 3 féltől – beleértve a klasztermenedzsert is – szolgáltatás megrendelésére és a megjelölt körben az ezzel kapcsolatos költségek elszámolására, amennyiben a klaszter – amelynek keretében a jelen Pályázati felhívás és útmutató keretében támogatni kért projekt megvalósul – 2008-2009-2010. években nem részesült a Regionális Operatív Programok keretében meghirdetett induló, illetve fejlődő klaszterek, valamint klaszter menedzsment szervezetek támogatását célzó pályázati konstrukciók valamelyikében támogatásban. Marketing tevékenységre és projekttársaságban tulajdonosi részvétellel nem rendelkező 3 féltől vásárolt szolgáltatásra de minimis típusú támogatás keretében lehet pályázni.

Támogatás mértéke (%): 50
Részletes információk a dokumentációban.

Támogatás minimum összege: 250 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 1 500 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 1 – 4

Bővebb információ

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu

Forrás: NFÜ