palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GOP-2010-1.5.1 Projekt előkészítés pályázat

umft pályázatJelen konstrukció az összetett kidolgozási igényű, EU-s szinten is kiemelkedő fontosságú és összköltségű, a GOP-1.4-es intézkedésben támogatható, az ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) által készített európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében szereplő kutatási nagyberendezés projektek tervezési és előkészítési munkáinak finanszírozását szolgálja.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 4 500 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.03.16.
Beadási határidő:     2011.02.28.

Letölthető Pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: Jelen konstrukció az összetett kidolgozási igényű, EU-s szinten is kiemelkedő fontosságú és összköltségű, a GOP-1.4-es intézkedésben támogatható, az ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) által készített európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében szereplő kutatási nagyberendezés projektek tervezési és előkészítési munkáinak finanszírozását szolgálja. A támogatás célja továbbá a projekt előkészítés színvonalának javítása, a fejlesztések megalapozottságának növelése, az előkészítési fázis felgyorsítása az előkészítési feladatok időbeli és minőségi elvégzésével. Az ESFRI által készített európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében szereplő kutatási nagyberendezés projektek előkészítése jelentős költség- és időigényű, jellemzően speciális szakértelmet igényel. A projekteket megvalósító kedvezményezettek jellemzően csak korlátozott forrásokkal rendelkező non-profit szervezetek. A konstrukció keretében a projektdokumentáció kidolgozásához, a hatékony és biztonságos megvalósításhoz szükséges szervezeti háttér kialakításához és menedzseléséhez kaphatnak támogatást, ami jelentősen segíti a megfelelő minőségű előkíszítést, és így hozzájárul a sikeres projekt megvalósításához.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak: – kettős könyvvitelt vezető nonprofit közhasznú gazdasági társaságok, – amelyekben – legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötésének időpontjára – központi költségvetési szerv többségi befolyással rendelkezik, és amelyekben többségi állami részesedés jön létre.

Támogatási feltételek/ A támogatható tevékenységek köre:
A  GOP-1.4-es intézkedésben támogatható, az ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) által készített európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében szereplő kutatási célt szolgáló nagyberendezési projektek alábbiak szerinti előkészítése:

  1. Az 1828/2006 EK rendelet XXI. melléklete szerinti támogatási kérelem és mellékleteinek összeállítása, megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
  2. Tervezés és engedélyeztetés
  3. Kiviteli terv elkészítése
  4. Építés előkészítés
  5. Területszerzéssel kapcsolatos tevékenységek
  6. Egyéb
  7. Projektmenedzsment

Bármely pályázónak jelen támogatási konstrukció keretében összesen maximum kétszeri alkalommal van lehetősége támogatást elnyerni, ugyanakkor a támogatott projektek vonatkozásában teljes átfedés-mentességet kell biztosítania, vagyis minden előkészítési projektelem, ill. tevékenység csak egyszer támogatható.

Támogatás mértéke (%):
100
Támogatás minimum összege: 100 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 4 500 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 1 – 2

Bővebb információ

Kiíró szervezet:     Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wessel?nyi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:     Neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu
Ügyfélszolgálatok

Forrás: NFÜ