palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A magyarországi fogászati turizmus területén működő magyar fogászati vállalkozások versenyképességének javítása és hálózati innováció keretében megvalósuló összehangolt piacfejlesztéshez kapcsolódó támogatás

„A magyarországi fogászati turizmus területén működő magyar fogászati vállalkozások versenyképességének javítása és hálózati innováció keretében megvalósuló összehangolt piacfejlesztéshez kapcsolódó támogatás” című pályázat célja, hogy a fogászati turizmusban érdekelt fogászatok támogatása révén, a szakma összefogása mellett, Magyarország versenyképessége javuljon olyan hálózati innováción alapuló összehangolt fejlesztésen keresztül, melynek köszönhetően a fogászati vállalkozások szolgáltatás minőségi, technológiai felkészültségének, operatív teljesítőképességének a szintje a nemzetközi versenyhelyzetben helytállva, kimutathatóan nő.

 

Kódszám: 2011-ÚSZT-TU-2

A rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok várható száma
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd forint.
A támogatott pályázatok várható száma: 60-100 db.

A támogatás formája: A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásnak (vissza nem térítendő támogatásnak) minősül.

Jelen kiírás keretében támogatható projektek a Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 6. § c) és h) pontjai alapján uniós versenyjogi szempontból csekély összegű (de minimis) támogatásban részesülnek.

A pályázók körejogi forma, méret, székhely:  Támogatásért pályázatot kizárólag az „Innováció a fogászatban” tárgyú, GOP-2011- 1.3.1/F vagy KMOP-2011-1.1.4/F kódszámú kiírásokon nyertes (támogatásban részesített) érvényes működési engedéllyel rendelkező fogászati vállalkozások, egyéni vállalkozók, mint pályázók nyújthatnak be.
Jelen pályázatban a fogtechnikai vállalkozások nem vehetnek részt.

A támogatás összege
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege

  • a GOP-2011-1.3.1/F kiíráson nyertes pályázók esetében minimum 10 millió Ft, maximum 24 millió Ft.
  • a KMOP-2011-1.1.4/F kiíráson nyertes pályázók esetében minimum 10 millió Ft, maximum 30 millió Ft.

A támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség

  • a GOP-2011-1.3.1/F kiíráson nyertes pályázók esetében maximum 78%-a,
  • a KMOP-2011-1.1.4/F kiíráson nyertes pályázók esetében maximum 78%-a.

 Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Adatlap
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok benyújtása 2012. március 1-től 2012. május 31-ig lehetséges.
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és a Projekt Adatlap a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (http://www.nfm.gov.hu), az Új Széchenyi Terv (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) és a Közreműködő Szervezet, azaz a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt). (http://www.magzrt.hu) honlapjáról tölthető le.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon nyújtható be. A Projekt Adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a Projekt Adatlap minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
A pályázati dokumentáció hiányos benyújtása esetén a Közreműködő Szervezet a pályázót legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázat elbírálásából való kizárást eredményezi.

A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlap és a Pályázati Útmutatóban előírt mellékleteket) 1 eredeti példányban, valamint a Projekt Adatlapot – Microsoft Word (.doc) formátumban – elektronikus adathordozón (kizárólag CD/DVD lemezen) 1 példányban, zárt borítékban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Turisztikai pályázatok
Kódszám: 2011-ÚSZT-TU-2
1539 Budapest, Pf. 684.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb.: 684.” raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.
A borítékon, illetve a CD/DVD lemezen fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (2011-ÚSZT-TU-2), a pályázó nevét és címét. A beérkezett pályázati anyagokat a MAG Zrt. bizalmasan kezeli.
Jelen pályázati konstrukció keretében pályázati díj fizetési kötelezettség nincs.
A Pályázati Felhívásnak elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt Adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Ügyfélszolgálata

Telefon: 40/200-617
Hétfő: 8:30-17:00
Kedd: 8:30-17:00
Szerda: 8:30-17:00
Csütörtök: 8:30-17:00
Péntek: 8.30-13:30
E-mail: info@magzrt.hu