palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hilscher Egyesület logópályázat

hilscher egyesület pályázatHilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Logóterv pályázatot hirdet egyéni és professzionális alkotók számára. A Logóterv tartalmazza a logó, levélpapír és névjegykártya tervezését.

A pályázat kiírója: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület

A Hilscher Egyesületet 1989-ben alapították az akkori ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ Szociálpolitikai Tanszékének oktatói és hallgatói.

Az Egyesület célja, hogy olyan aktív szakmapolitikai szereplővé váljon, amely képes formálni a közéletet és a szakma értékeinek mentén befolyásolni a társadalom szociálpolitikai gondolkodását. Részt vesz a társadalmi kérdések nyilvános diskurzusaiban, törekszik arra, hogy állásfoglalásait, elemzéseit a megfelelő kommunikációs csatornákon eljuttassa, mind a szakmai, mind pedig a széles értelemben vett közvéleményhez.

Olyan szakmai közösséget kínál, ahol a fiatal szakemberek lehetőséget kaphatnak a megjelenésre, tanulhatnak a tapasztaltabb kollégáktól, részt vehetnek a napjainkban zajló szakmapolitikai események alakításában. A tagok megvalósíthatják szakmai elképzeléseiket, hangot adhatnak szociálpolitikai véleményüknek. Munkájukat az Egyesület erőforrásokkal, nyilvánossággal és pezsgő szakmai közösség légkörével tudja támogatni.

A célok és programok megvalósítása érdekében az Egyesület előadásokat, konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket, konzultációkat, tanfolyamokat és kutatásokat szervez, könyveket ad ki, és ellátja tagjainak érdekvédelmét.

Az Egyesület hozta létre az Esély című társadalom- és szociálpolitikai folyóiratot kiadó Hilscher Rezső Szociálpolitikai Alapítványt, a Szociális Szakmai Szövetség alapító tagja.

Az Egyesület rendes tagja lehet a már említett szociálpolitikai tanszék mellett 2011-től az ELTE Társadalomtudományi Kar összes volt és jelenlegi hallgatója, oktatója.

Logóterv

Az Egyesület megújult elnökséggel és új programmal vág neki a 2011-es évnek.

A megújulás jegyében új, lendületes, fiatalos, emellett a szakmai komolyságot mutató arculattal kíván megjelenni a nagyközönség előtt.

A Logótervnek tartalmaznia kell: logó, levélpapír és névjegykártya sablon.

Logó iránti elvárás: a keresett új logó, egyedi, jól felismerhető, kreatív. A logót több színtéren lehessen alkalmazni: molinón, plakáton, szórólapon, névjegyen, elektronikus hírlevélben, Internetes megjelenésen…

Olyan kreatív megoldásokat várunk, melyek szakítanak a segítés sablonos szimbolikus ábrázolásával (egymásba fonódó kezek) mégis kifejezik, hogy a szociálpolitika végső soron közös dolgaink rendezését jelenti.

A levélpapír és névjegykártya sablon jól átlátható, elegáns, egyszerű tervezésű.

Olyan pályaműveket várunk, amelyek felhívják a figyelmet az Egyesületre.

Logóterv formai követelménye:

Két formai kategóriában hirdetünk pályázatot:

  1. Elfogadunk logótervet vázlat formájában. Ezzel a nem grafikai képzettségű ám kreatív pályázókat szólítjuk meg, akik professzionális grafikus fájlokat nem tudnak legyártani, de ragyogó ötleteik vannak. Ezen pályamunkákat az 1. kategória megjelöléssel saját szerkesztésű vázlatként JPG. formátumban kérjük eljuttatni.
  2. Professzionális pályázóktól a következő kondíciókkal várunk logóterveket a 2. kategória megjelöléssel:

Használható színek: Pantone színek.

A logót nagyfelbontású (min. 300dpi) JPG, PSD, fájlformátumban, valamint CDR vektorgrafikus fájlként kell beadni, valamint el kell készíteni szürkeállományos verzióját is.

Előnyt jelent, de nem feltétel: átlátszó hátterű logó.

Levélpapír- és névjegykártya sablon: PDF formátumban és vektorformátumban (EPS/ CDR).

A pályázat beadásának kritériumai

A pályázó kizárólag saját eredeti alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formátumban való elküldése a pályázott kategória megjelölésével.

Elvárás a tervezés során, hogy nem használhatók sablonok, vagy előre gyártott grafikák, biztosított a 100%-os egyediség és eredetiség.

A nyertes Logóterv az Egyesület kizárólagos tulajdonába kerül.

Pályázati anyagok benyújtásának módja

Az elkészült pályaművek mellé minden esetben csatolni kell a pályázó nevét, és elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail), a megpályázott kategóriát, ezek hiányában a pályázat érvénytelen.

A Pályázat benyújtható e-mail-en a hilscher1989@gmail.com címen a megadott formátumban, vagy postai úton a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A címre CD/DVD adathordozón.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 15. Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Pályázók köre: Érvényesen pályázhat minden alkotókedvű természetes vagy jogi személy; kortól, nemtől és foglalkozástól függetlenül.

Nevezési díj: NINCS nevezési díj.

Pályázatok elbírálása: A pályázatok beérkezését követően a szerző kilétének ismerete nélkül az Egyesület elnöksége választja ki a nyertes pályázatot.

A zsűri a következő szempontok szerint értékeli a beérkezett pályázatokat:

  • A Logótervvel szemben támasztott követelmények,
  • Az ötlet eredetisége,
  • Az Egyesület jellemzőjének megnyilvánulása.

A kategóriákat összevetve egy pályázatot hirdetnek meg nyertesként.

A nyertes pályázat díjazása:

A nyertes pályázatot beadó személy vagy szervezet

  1. kategóriában leadott pályamű esetében: 50.000 Ft pénzjutalomban részesül,
  2. kategóriában leadott pályamű esetében: bruttó 100.000 Ft-os pénzjutalomban részesül.

Határidők, fontos dátumok:

  • Pályázat kiírása: 2011. január 12.
  • Beadási határidő: 2011. február 15.
  • A pályázat eredményének meghirdetése: 2010. február 20.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

További információ: hilscher1989@gmail.com címen kérhető.