palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hurrá, együtt nyaralunk – Táborozási pályázat gyermekvédelmi szakellátásban, nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek részére

Hurrá, együtt nyaralunk – Táborozási pályázat gyermekvédelmi szakellátásban, nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek részére.

Pályázók köre: Tartós vagy átmeneti elhelyezést nyújtó gyermekvédelmi intézmények, nevelőszülői hálózatok.

Kedvezményezettek köre: A pályázó intézmények által gyermekvédelmi szakellátásban részesített vagy nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek.

A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak, melyek mellé 1 fő felnőtt kísérőt kell biztosítaniuk. A csoport tagjai 1-8. osztályos, de a pályázat,benyújtásának napján 15. életévüket be nem töltött tanulók.

A pályázó csoport kialakításánál előnyben kell részesíteni azokat a tanulókat, akiknek a tanulmányi munkája igazolhatóan jó, vagy tanulmányi versenyen elért eredményéért, kiemelkedő közösségi tevékenységéért, sportversenyen elért helyezéséért vagy művészeti tevékenységéért elismerésben részesült.

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázni a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány www.erzsebetprogram.hu honlapján található elektronikus pályázati adatlapon lehet. A pályázó intézmény a benyújtást követően pályázati azonosító számot kap.
 • A pályázat keretében egy adatlapon egy csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény több pályázatot is benyújthat.
 • A pályázó vállalja az utazás megszervezését a tábor helyszínére. Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
 • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
 • Az adatok valóságtartalmát a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) ellenőrizheti.
 • A kötelező mellékleteket kizárólag az Alapítvány által megadott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
 • A pályázat eredményéről az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást.
 • Ugyanazon gyermek csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.
 • Ugyanaz a kísérő – eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat.
 • A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2012. május 15-ig állnak fenn.

A pályázó szervezet (intézmény, szolgáltató) vezetője/képviselője a pályázati adatlapon büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik a következőkről:

 • a résztvevő gyermekek életkorának és tanulói jogviszonyának igazolása,
 • a táborozásra szervezett csoportot vezető kísérő a gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó intézmény, szolgáltató alkalmazásában áll,
 • a gyermek tartós vagy átmeneti nevelésbe vételéről.

A fentiekről szóló nyilatkozatot a pályázati elbírálást követően nyomtatott, aláírt és digitalizált (beszkennelt) formában kell beküldeni elektronikus úton az Alapítvány részére.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap kitöltése

Támogatás tartalma: Az Alapítvány táborozási szolgáltatást és teljes körű ellátást biztosít az Erzsébet tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5 éjszaka (hétfő reggeli érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány a támogatást névre szóló táborozási szolgáltatás formájában, állami tulajdonban lévő Erzsébet-táborokban biztosítja.

Az Erzsébet-tábor a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján a táborba érkezéskor a kísérővel megállapodást köt, melynek keretében a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint később igénybe vehető üdülési támogatás lehetőségét biztosítja.

A tábor önrésze gyermekenként 1.000,- forint. A pályázat önrésze átvállalható támogató által. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően 15 napon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az alapítvány következő bankszámlaszámára: OTP Bank 117 94 008 – 205 40 498

Amennyiben a nyertes pályázó nem veszi igénybe a táborozási szolgáltatást, az önrész nem kerül visszafizetésre.

Forrás: http://www.erzsebetprogram.hu/