palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Igazolt hiányzás – Táborozási pályázat iskolai csoportok számára

Igazolt hiányzás – Táborozási pályázat iskolai csoportok számára

 

Pályázók köre: Alapfokú oktatást nyújtó közoktatási intézmények.

Kedvezményezettek köre: A pályázó oktatási intézmények tanulói. A pályázó intézmények 1-8. osztályos, de a pályázat benyújtásának napján 15. életévüket be nem töltött tanulóik körében 10 fős gyermekcsoportokat szerveznek a táborokba, melyek mellé 1 fő felnőtt kísérőt kell biztosítaniuk.

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázni a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány www.erzsebetprogram.hu honlapján található elektronikus pályázati adatlapon lehet. A pályázó intézmény a benyújtást követően pályázati azonosító számot kap.
 • A pályázat keretében egy adatlapon egy csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény több pályázatot is benyújthat.
 • A pályázó vállalja az utazás megszervezését a tábor helyszínére.
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
 • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
 • Az adatok valóságtartalmát a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) ellenőrizheti.
 • A kötelező mellékleteket kizárólag az Alapítvány által megadott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
 • A pályázat eredményéről az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást.
 • Ugyanazon gyermek csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.
 • Ugyanaz a kísérő – eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat.
 • A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2012. május 15-ig állnak fenn.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap kitöltése

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:

A pályázó szervezet (iskola) vezetője/képviselője büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik a következőkről:

 • a résztvevő gyermekek életkorának és tanulói jogviszonyának igazolása,
 • nyilatkozat arról, hogy a táborozásra szervezett csoportot vezető kísérő az oktatási intézmény alkalmazásában áll.

A táborozó gyermek szülője, gondviselője – kedvezményes, 5.000,- forintos önrész esetén – nyilatkozik arról, hogy a tanuló családjában mekkora az egy főre eső havi jövedelem. A szülői nyilatkozatokat a pályázó intézmény gyűjti össze, és tárolja. A fentiekről szóló nyilatkozatot a pályázati elbírálást követően nyomtatott, aláírt és digitalizált (beszkennelt) formában kell beküldeni elektronikus úton az Alapítvány részére.

Támogatás tartalma:

Az Alapítvány táborozási szolgáltatást és teljes körű ellátást biztosít az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5 éjszaka (hétfő reggeli érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány a támogatást névre szóló táborozási szolgáltatás formájában, választási lehetőséget kínálva, állami tulajdonban lévő Erzsébet-táborokban biztosítja.

Az Erzsébet-tábor a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján a táborba érkezéskor a kísérővel megállapodást köt, melynek keretében a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint később igénybe vehető üdülési támogatás lehetőségét biztosítja.

A tábor önrésze gyermekenként 5.000,- forint, ha a pályázó tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét.

Az e fölötti jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó tanulók esetén a tábor önrésze gyermekenként 10.000,- forint.

A pályázat önrésze átvállalható támogató által. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően 15 napon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az alapítvány következő bankszámlaszámára: OTP Bank 117 94 008 – 205 40 498 Amennyiben a nyertes pályázó nem veszi igénybe a táborozási szolgáltatást, az önrész nem kerül visszafizetésre.

Forrás: http://www.erzsebetprogram.hu