palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

II. Ezüstkép fotópályázat-határidő módosítás

Falk Art Fórum ezüstkép pályázatA Falk Art Fórum 2009 szeptember 15-ig meghosszabítja pályázatát! A pályázat célja továbbra is a kortárs fotóművészet népszerűsítése, a felfedezett és még felfedezésre váró fotográfusok bemutatása, valamint a Falk Art Fórum rendezvényén keresztül egy találkozóra invitálni a művészeket, a művészetkedvelőket, a műgyűjtőket és minden fotográfiairánt érdeklődőt. A rendezők ezúton is szeretnék felhívni a figyelmet a fényképészet szerepére a kortárs művészetben, és a fotópályázattal támogatni a klasszikus hagyományokat megőrző fotóművészetet.

A pályázat kiírója: FALK ART FÓRUM (a továbbiakban FAF) Antik és Modern Művészeti Fesztivál 1055 Budapest, Falk Miksa u. 18-20.

A pályázat témája: A HÉT FŐBŰN (a kevélység, a fösvénység, a bujaság, a harag, a torkosság, az irigység és a restség)

Pályázati kategóriák (a képek elkészítésének technológiája szerint):
1. ANALÓG (analóg, analóg-analóg)
2. HIBRID (analóg-digitális, digitális-analóg, digitális-digitális)

Díjak:
Analóg kategória Hibrid kategória Különdíj
1. díj 110 000 Ft 1. díj 110 000 Ft 60 000 Ft
2. díj 60 000 Ft 2. díj 60 000 Ft
3. díj 30 000 Ft 3. díj 30 000 Ft

A rendező FAF a tavalyi pályázatról áthozott (nem kiosztott díjakat) 160.000 Ft-ot arra használja fel, hogy megemeli az idei díjakat, valamint különdíjat ad ki. A díjak ajándékutalvány formájában kerülnek kiosztásra.

Pályázati naptár:
Képek leadása: 2009.szeptember 15.

Nevezési díj:
3 000 Ft/pályázó (bruttó), melyet, a Trimly Kft.
K&H Bank 10402142-50484854-52481013 – számú számlájára kell átutalni vagy postai csekken befizetni.
A megjegyzésrovatba kérjük feltüntetni: „Fotópályázat nevezési díja”.

Letölthető dokumentumok: pályázati kiírás; nevezési lap

Pályázati anyag beadása:
A pályázati anyagot postai úton a Falk Art Fórum (FAF) 1055 Budapest, Falk Miksa u. 18-20. címre kell elküldeni.
A kép(ek) hátoldalán a következőket kérjük feltüntetni:

– pályázó jeligéje
– választott kategória
– kép címe
– sorozat esetén a sorszámot

A kitöltött nevezési lapo(ka)t, a nevezési díj befizetésétigazoló csekk másolatával együtt,különborítékban kell mellékelni. A borítékon csak a Pályázó jeligéje szerepelhet. A pályázati anyagot személyesen a Moró Antikvitás, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. (tel: 311-0814, 06-20-4541945) vagy Bujanovics Eduárdnál, a 1055 Budapest Falk Miksa u. 18-20. alatt lévő üzletekben, hétfőtől-péntekig 10-13 óráig lehet leadni. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a palyazat@falkart.hu címre lehet küldeni.

Pályázati feltételek:

1. Pályaműként csak olyan mű küldhető be, amely más pályázaton még nem vett részt.
2. Egy pályázó maximum 7 egyedi képpel és/vagy 2 sorozattal pályázhat.
3. Beadható képméret: min. 30×30, max. 50×70 cm. 4. A zsűri a kivitelezési technikára nem tesz kikötést, de reméli a hagyományos ezüst alapú papírképek minél nagyobb számú beérkezését.
5. A képeket, egy zárt borítékba helyezett kitöltött nevezési lappal és a kísérőlappal a határidő lejártáig kérjük beküldeni. A borítékra kérjük ráírni FAF Fotópályázat.
6. A határidő lejárta után érkező pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe.
7. A postázás, szállítás során bekövetkező sérülésekért, a rendező nem vállal felelősséget, ezért kérjük a pályázókat, fordítsanak figyelmetaképekvédelmére!
8. A pornográf, gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy személyek vallási meggyőződését sértő képeket a zsűri automatikusan kizárja!
9. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok bemutatásával (kiállításával) okozott személyi és szerzői jogsértésnél a felelősség a beadó pályázót terheli, beleértve a jogsértés anyagi felelősségét is.
10. A résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeit térítésmentesen felhasználják.
A díjazott képek – külön díjazás nélkül – a rendező (FAF) tulajdonába kerülnek.

Minden pályázónak eredményes munkát kívánunk!

Forrás: http://www.falkart.hu/