palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Innovációs és technológiai parkok támogatása GOP-2008-1.2.2

umft pályázatJelentős forrás vált hozzáférhetővé az Új Magyarország Fejlesztési Tervben az egyes pólusvárosok, közvetve azok egyetemei és innovatív vállalkozásai számára kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató parkok létrehozásához. A támogatás mértéke akár az 50 %-ot is elérheti, összege pedig 5 milliárd forintig terjedhet. A támogatást pólusvárosokban tevékenykedő vállalkozások vehetik igénybe üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok, un, „science parkok” kialakításához.

Pályázati kód:

GOP-2008-1.2.2

Támogatás megnevezése:

GOP-2008-1.2.2 – Innovációs és technológiai parkok támogatása

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja:

pályázat

Forrás megnevezése:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Forrás összege:

10 500 000 000 .- HUF

Beadási határidő:

2009.04.30.

Támogatás célja: A konstrukció célja a pólusvárosokban – lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra bázisán – olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok („science parkok”) kialakítása, amelyek megfelelő kutatási és Infokommunikációs Technológia (továbbiakban:IKT) infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintű, testreszabott K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani. A fejlesztés eredményeként az innovációs és technológiai parkba olyan vállalkozások fognak betelepülni, amelyek további vállalkozásokkal, felsőoktatási intézményekkel, akadémiai kutatóintézetekkel együttműködve képesek korszerű, magas hozzáadott értékű, export- és piacképes új vagy továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozására, piacra való bevezetésére, illetve esetenként a végzett kutatás-fejlesztési tevékenységhez kötődő termelési, szolgáltatási tevékenységet végeznek.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak gazdasági társaságok, feltéve, hogy

  • kettős könyvvitelt vezetnek és
  • nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Amennyiben a pályázó nem bejegyzett szervezet, akkor a pályázat benyújtásának időpontjában igazolni szükséges, hogy a szervezet előtársaságként működik és a bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbírósághoz benyújtotta. A szervezet megalapításáról szóló jogerős bírósági bejegyzésnek a Támogatási Szerződés aláírásáig kell rendelkezésre állnia.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

Jelen Pályázati felhívás és útmutató keretében az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:

1 Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastrukturális és ingatlan beruházás:
o kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastruktúra építése, korszerűsítése;
o kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, átalakítása.

2 Kizárólag a KMOP-2008-1.1.3/B konstrukció esetében kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló ingatlan bérleti díja

3 Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló új műszaki berendezések, gépek, műszerek, felszerelések beszerzése, szállítása, üzembe helyezése, használatuk betanítása.

4 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó licenc, know-how beszerzések.

5 Információs technológia-fejlesztés:
o hardver,
o szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
o betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan).

6 A K+F+I szolgáltatások nyújtásához szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.

7 A projekt megvalósítása érdekében felmerülő menedzsment költségek.

Az első és harmadik pontban szereplő tevékenységek kötelezően részét kell képezzék a benyújtott pályázatnak.

Támogatás mértéke (%)
: 50

Támogatás minimum összege: 1 000 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:
5 000 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:
– 3

Kiíró szervezet:Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu

E-mail: info@magzrt.hu