palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése GOP-2008-1.1.2.

umft pályázatA kutatás-fejlesztési központok fejlesztésére, megerősítésére irányul a GOP-2008-1.1.2.-es pályázati kiírás. A konstrukció a K+F tevékenységet végző szervezetek (felsőoktatási intézmények, költségvetési és közhasznú kutatóintézetek) már létező, eredményeket felmutatni képes, a vállalati együttműködés előmozdítására kialakított K+F központjaiból (KKK-k és RET-ek) alakított gazdasági társaságok megerősítését tűzi ki célul. A 2009. április 30-ig benyújtható pályázatok az ipari kutatás, a kísérleti fejlesztés és a KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége mellett a marketingtevékenység támogatását is lehetővé teszik összesen 4,66 milliárd Ft felhasználásával.

Pályázati kód:

GOP-2008-1.1.2.

Támogatás megnevezése:

GOP-2008-1.1.2. -Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja:

pályázat

Forrás megnevezése:

ERFA

Forrás összege:

3 000 000 000 .- HUF

Beadási határidő:

2009.04.30.

Támogatás célja: A konstrukció a K+F tevékenységet végző szervezetek (felsőoktatási intézmények, költségvetési és közhasznú kutatóintézetek) már létező, eredményeket felmutatni képes, a vállalati együttműködés előmozdítására kialakított K+F központjaiból (KKK-k és RET-ek) alakított gazdasági társaságok megerősítését tűzi ki célul. Az anyaintézmény résztulajdonában maradó gazdasági társaság az alábbi három célt együttesen teljesíti:
– a vállalati szektor számára (konkrét vállalati partnerek megnevezése révén) magas színvonalú kutatási szolgáltatásokat nyújt és
– közreműködik nemzetközi értelemben is innovatív, üzletileg hasznosítható termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztésében és
– az oktatást segíti (elsősorban a kutatócsere, PhD képzés területén)

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak gazdasági társaságok, feltéve, hogy

  • kettős könyvvitelt vezetnek és
  • nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: Jelen Pályázati felhívás és útmutató keretében az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:

1. Alkalmazott (ipari) kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban; magában foglalja az ipari kutatáshoz szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, kivéve a kereskedelmileg felhasználható prototípusokat.

2. Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is), azzal, hogy nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi, de termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése szintén ebbe a körbe tartozik, amennyiben azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari vagy kereskedelmi alkalmazás vagy hasznosítás céljából.

3. a KKV-k iparjogvédelmi tevékenységére nem önálló tevékenységként, hanem K+F projekttámogatás keretében lehet támogatást igényelni
A második pontban szereplő tevékenység (kísérleti fejlesztés) kötelezően részét kell képezze a benyújtott pályázatnak.

Alkalmazott (ipari) kutatásra és kísérleti fejlesztésre együttesen a K+F projekttámogatás jogcím keretében lehet pályázni.

A harmadik pontban szereplő tevékenységet (KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége) kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló, 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis illetve középvállalkozásnak minősülő vállalkozások vehetik igénybe.

Támogatás mértéke (%): Támogatás minimum összege: 400 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege: 1 000 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: – 8

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu